wacht bevo2

Patiëntinformatie

Lever- en miltscintigrafie

Onderzoek op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een Lever- en miltscintigrafie. Op dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A – 0 – paars. Wij verzoeken u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor het onderzoek. De licht radioactieve stof welke wij inspuiten wordt speciaal voor u besteld en gemaakt.

I-123 MIBG

Wat is een Lever- en miltscintigrafie

Met behulp van een lever- en miltscintigrafie wordt de grootte, vorm en het functioneren van de lever en milt afgebeeld en tevens eventuele afwijkingen ervan. Door u vooraf te injecteren met een licht radioactieve stof (radiofarmacon) kunnen we met behulp van een speciale camera alles vastleggen. De stof zal door uw functionerend lever- en miltweefsel worden opgenomen en zo de nucleair geneeskundige de benodigde informatie verschaffen

Voorbereiding

  • Minder dan 3 dagen voorafgaande aan het onderzoek mag u geen röntgencontrast-onderzoek met Barium hebben gehad.
  • Tijdens de scan kunt u uw kleren aanhouden. Wij adviseren u om gemakkelijke kleding te dragen. (bv T-shirt / joggingbroek, let op geen metalen voorwerpen op het lichaam, of aan de kleding)
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
  • Als u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u na toediening van het radiofarmacon enkele voedingen moet overslaan. Als u hierover vragen heeft, neem dan voor het onderzoek contact op met onze afdeling.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

Voordat we de scan kunnen maken wordt de licht radioactieve vloeistof ingespoten in de bloedbaan. De lever en milt nemen deze vloeistof op. Dit heeft 15 minuten de tijd nodig. Na deze inwerktijd wordt de eerste scan gemaakt. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Ter hoogte van uw buik wordt vlak boven en onder het lichaam een camera gepositioneerd, deze raken u niet aan. Het is belangrijk dat u gedurende de scan, die enkele minuten duurt, zo stil mogelijk blijft liggen.

Vervolgens wordt een SPECT-CT scan verricht, waarbij de camera’s stapgewijs rondom uw buik draaien. Deze opname duurt ongeveer 20 minuten.

Voorafgaand aan het onderzoek kunt u nog vragen stellen aan de aanwezige nucleair geneeskundige en/of Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling als u bent opgenomen. Als u bedlegerig bent, haalt een verpleegkundige u op.

U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen

De gebruikte licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt 3 tot 5 werkdagen. De afdeling Beeldvorming stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Beeldvorming (Nucleair Geneeskunde)
043 – 387 67 47 op werkdagen
van 08.00 uur tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021