MUMC

Folder

Het mictiedagboek

Meten van het drink- en plaspatroon van uzelf of uw kind

Dit mictiedagboek is bedoeld om inzicht te krijgen in het drink- en plaspatroon van iemand. Om eventueel urineverlies en/of andere klachten beter te kunnen omschrijven, vraagt de specialist u om dit mictiedagboek (mictie is plassen) bij te houden. Het is de bedoeling dat u minstens drie dagen, soms zelfs een hele week, het dagboek bijhoudt. 

Op dit blad krijgt u informatie hoe u dit moet doen voor uw kind. Als u dat voor uzelf moet doen, dan moet u dat op precies dezelfde manier doen.

mictiedagboek
mictiedagboek

Meten

In dit dagboek schrijft u op:

  • Hoeveel uw kind drinkt.
  • Hoeveel uw kind plast.
  • Het tijdstip van drinken en plassen.
  • Eventueel urineverlies en andere problemen.

Om de hoeveelheid drank te meten gebruikt u een maatbeker. Meet vooraf met behulp van die maatbeker de inhoud van de beker, het kopje of de mok die uw kind gebruikt.
Bijvoorbeeld: één kopje is 100 milliliter, een beker 150 milliliter, een mok 200 milliliter. Noteer steeds het aantal milliliter in het dagboek.

Om de hoeveelheid plas te meten, gebruikt u een maatglas en noteert u de hoeveelheden (volumes) in milliliter. Laat uw kind de spontane plasjes op een potje doen, zodat u daarvan telkens ook het volume kan meten en in milliliter kunt noteren.
Als uw kind wordt gekatheteriseerd moet u de urine steeds opvangen en het volume per plas meten en in milliliter noteren. Om de hoeveelheid urineverlies in een luier te bepalen weegt u de natte luier en daarvan trekt u het gewicht van een lege luier af. Het aantal grammen komt ongeveer overeen met het aantal milliliter.

Invullen van het dagboek

De dag waarnemingen zijn meestal de belangrijkste, maar wij vragen u ook om, als dat van toepassing is, de nachtgegevens in te vullen. Hoe u het dagboek moet invullen kunt u zien in het voorbeeld. Gebruik elke dag een nieuwe bladzijde/pagina. Noteer de naam en geboortedatum van uw kind op het mictiedagboek als het volledig is ingevuld. Breng het dagboek steeds mee bij elk bezoek aan de polikliniek zodat kinderarts of kinderuroloog de gegevens kan inzien en met u bespreken.

Voorbeeld van een ingevuld mictiedagboek

Voorbeeld van een ingevuld mictiedagboek

Het mictiedagboek

Het mictiedagboek
Het mictiedagboek
Het mictiedagboek
Het mictiedagboek
Het mictiedagboek
Het mictiedagboek
Het mictiedagboek
Het mictiedagboek

Contact

Als u vragen hebt of als er iets onduidelijk is, neem dan contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde, polikliniek Urologie, of de coördinator van het Spina Bifida Team.

Polikliniek Kindergeneeskunde
043-387 53 00

Polikliniek Urologie
043-387 74 00

Coördinator Spina Bifida team
043-387 40 39

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1095