MUMC

Folder

Sacrale Neuromodulatie: de tweede ingreep (4)

De tweede ingreep wordt gepland wanneer de planning van de eerste ingreep ook bekend is. Wat er gaat plaatsvinden tijdens deze tweede ingreep, staat vooraf nog niet vast. Er bestaan twee mogelijkheden voor deze ingreep: het verwijderen van de testdraad ofwel het plaatsen van een definitieve neuromodulator.

De operatie

Tijdens de testperiode bespreekt de arts met u welk
effect is opgetreden. Aan de hand van het door u
bijgehouden dagboek en vaak ook een controle
urodynamisch onderzoek (dit is onderzoek waarbij wordt
gemeten hoe u plast), wordt bepaald of de behandeling heeft
gewerkt. Hieronder staan de twee mogelijkheden voor de tweede ingreep:

1. Verwijderen testdraad
Als de behandeling niet of onvoldoende heeft gewerkt, verwijderen wij de testdraad. Dit gebeurt na de testperiode van 4 weken. De ingreep duurt ongeveer 20 minuten. Er is een klein risico dat de testdraad niet geheel kan worden verwijderd. Na de ingreep mag u naar huis.

2. Plaatsen van neuromodulator
Als de behandeling wel heeft gewerkt, plaatsen wij tijdens de tweede ingreep de neuromodulator. Deze operatie duurt ongeveer 40 minuten. Het koppelstuk wordt opgezocht door de oude wond op uw bil opnieuw te openen. De kabel die naar het externe besturingskastje loopt wordt verwijderd. Naast het koppelstuk wordt onder de huid plaats gemaakt voor de neuromodulator. Als deze op de juiste plek zit, hechten wij de wond. Hierover heen krijgt u hechtpleisters en een normale pleister geplakt.

 3: Geïmplanteerde neuromodulator die stroompjes geeft aan de zenuw die (o.a.) de blaas aanstuurt. Medtronic, Inc.
1. Geïmplanteerde neuromodulator © Medtronic, Inc.
 1. De afstandsbediening.
1. De afstandsbediening.

Na het plaatsen van de neuromodulator kleedt u zich weer aan en stelt de arts de neuromodulator in. U krijgt uw eigen afstandsbediening en een handleiding mee. In deze handleiding staat beschreven hoe om te gaan met allerlei zaken nu u een neuromodulator heeft.

Beide ingrepen vinden in principe onder lokale verdoving plaats.

Complicaties

Bij elke ingreep is er kans dat een bloeding en/of infectie optreedt.

Weer thuis

U krijgt na de ingreep een formulier mee waarin belangrijke informatie staat vermeldt. Hieronder vindt u de verschillende leefregels na het verwijderen van de testdraad of plaatsen van een definitieve neuromodulator:

Voor beide ingrepen geldt dat u na 4 dagen mag u weer douchen, laat de bruine hechtpleisters indien mogelijk zitten. Laat de wond 10 dagen later door uw eigen huisarts of uw behandelend arts controleren. De gebruikte hechtingen lossen vanzelf op, eventuele knoopjes kunnen worden 

losgeknipt. Thuis mag u bij pijn, mits er geen redenen zijn om anders te handelen, paracetamol tabletten gebruiken om deze pijn te verlichten. Gebruik maximaal viermaal daags twee paracetamol tabletten van 500 milligram, met tussenpozen van ongeveer 5 uur.

Is bij u de testdraad verwijderd? Wij verzoeken u zelf een afspraak te maken op de polikliniek Urologie.

Let op!: Is bij u een neuromodulator geplaatst? Dan gelden wél nog steeds de ‘beweegregels’ zoals niet bukken, tillen enzovoorts gedurende ongeveer twee extra weken (zoals tijdens de testperiode).

2. Twee verschillende soorten neuromodulatoren, links de InterStim en rechts de InterStim II. © Medtronic, Inc
2. Twee verschillende soorten neuromodulatoren, links de InterStim en rechts de InterStim II. © Medtronic, Inc

Contact

Deze tekst is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.  Deze informatie moet u niet als vervangend medisch advies beschouwen. Neem voor vragen of extra informatie contact met ons op.

Polikliniek Urologie.
T: 043-387 74 00 tijdens kantooruren
E: poli.urologie@mumc.nl

Spoedeisende Hulp (SEH)
T: 043-387 6700
`s avonds, `s nachts en in het weekend
vraagnaar de dienstdoende uroloog.

 

Laatst bijgewerkt op 10 november 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1165