MUMC

Patiëntinformatie

Sacrale Neuromodulatie: na plaatsing van de neuromodulator (5)

Drie maanden na plaatsing van de neuromodulator volgt een controle op de polikliniek Urologie. Bij problemen neemt u natuurlijk eerder contact met ons op. Na deze eerste controle komt u in principe ieder jaar een keer op controle. U dient deze controle afspraken zelf te maken. Let op: u wordt hiervoor dus niet opgeroepen door ons. Tijdens deze controle controleert de arts de neuromodulator en de batterij. Neem op controle altijd uw afstandsbediening mee.

Afstandsbediening

Uw eigen afstandsbediening, met de naam “InterStim® iCon”, gebruikt u om de neuromodulator uit- en aan te zetten en de stimulatie te verhogen of te verlagen binnen bepaalde grenzen. Soms is het nodig meerdere programma’s uit te proberen. Indien dit nodig is, kunt u tussen ingestelde programma’s wisselen met uw eigen afstandsbediening.

Belangrijk!
Als u de afstandsbediening langere tijd (ongeveer 3 maanden) niet gebruikt, haal de batterijen dan uit het apparaat. Een batterij kan accuzuur gaan lekken indien deze lange tijd ongebruikt in het apparaat zit en dit kan de afstandsbediening beschadigen. Ook als u de afstandsbediening wél regelmatig gebruikt, kunt u de batterij tussentijds uit het apparaat halen om batterijen te sparen. De afstandsbediening gebruikt namelijk ook batterijspanning wanneer deze uitgeschakeld is.

 Figuur 1: van links naar rechts: InterStim II neuromodulator, iCon patiëntenafstandsbediening, InterStim neuromodulator en N’Vision artsenafstandsbediening. © Medtronic, Inc.
Figuur 1: van links naar rechts: InterStim II neuromodulator, iCon patiëntenafstandsbediening, InterStim neuromodulator en N’Vision artsenafstandsbediening. © Medtronic, Inc.

Veiligheidssystemen en medisch onderzoek

Wees alert wanneer u veiligheidssystemen passeert, zoals anti-diefstaldetectiepoorten in winkels of veiligheidssystemen op luchthavens. Deze systemen kunnen het signaal dat de artsenafstandsbediening uitzendt, nabootsen. Het is mogelijk dat u een plotse stimulatie onderbreking voelt als u dicht bij een veiligheidssysteem komt; een soort van tijdelijke pauze. Dit verandert de instellingen van de neuromodulator niet.

Metaaldetectoren geven een alarm wanneer bij u een neuromodulatie systeem is ingebracht, toon dan uw InterStim®-identiteitskaart wanneer men hier naar vraagt.

Melden?
Vertel altijd aan medisch personeel dat u, voor u aan een onderzoek of behandeling begint, drager bent van een neuromodulator. Breng uw afstandsbediening bij al uw medische afspraken mee. Dit moet u zeker doen als er sprake is van een van de volgende behandelingen:

  • Gebruik van tandartsboren
  • Echografie
  • Niersteenvergruizer
  • Elektrocoagulatie; elektrische mes (bij iedere operatie)
  • MRI-scan onderzoek
  • Hart defibrillatie

Meer informatie hierover kunt u teruglezen in de InterStim® handleiding van Medtronic. In de handleiding staat vermeld waar u rekening mee moet houden als u behandeld wordt met sacrale neuromodulatie. U ontvangt ook een aparte handleiding over uw eigen afstandsbediening.

Patiëntenverenigingen

Contact

Deze tekst is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. De informatie moet u niet als vervangend medisch advies beschouwen. Neem voor vragen of extra informatie contactmet ons op.

Polikliniek Urologie
T: 043-387 74 00
E: poli.urologie@mumc.nl

Websites

Als u beschikking heeft over het internet, bezoek dan eens de volgende internetpagina’s:

Laatst bijgewerkt op 10 november 2021