Afbeelding ziekenhuis

Patiëntinformatie

PET-CT onderzoek FET

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming voor een PET-CT scan. Hier vindt u alle informatie die voor u belangrijk is bij de voorbereiding en het onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A–0–Paars.

Wij verzoeken u tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. 

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming, minimaal 1 dag voor het onderzoek. Het product wordt speciaal voor u besteld en gemaakt.

Wat is een PET-CT onderzoek

Met een PET-CT onderzoek kunnen organen en  bepaalde processen in het lichaam zichtbaar worden gemaakt door het toedienen van een licht radioactieve stof.

Tijdens het onderzoek ligt u stil op een onderzoekstafel die langzaam enkele keren door een open ring schuift. In deze ring zit zowel een röntgenbuis als ook een ring met detectoren waarmee het radioactieve signaal wordt opgevangen. De scanner maakt geen geluid. U kunt naar de radio luisteren als u dit wilt. 

Voorbereiding

  • Draag tijdens het onderzoek gemakkelijke kleding bijvoorbeeld een T-shirt en joggingbroek. Let op dat er geen metalen delen aan deze kledingstukken zitten, zoals ritsen of knopen.
  • Vanaf 4 uur voor aanvang van het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken. Alleen water of thee zonder suiker zijn toegestaan. Het is belangrijk dat u géén producten drinkt waar suiker( glucose) in zit. U mag gewoon naar het toilet gaan.
  • Probeer de laatste 2 uur voor het onderzoek helemaal niet meer te drinken, hooguit een bekertje water.
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat moet u altijd melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
  • Als u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u na toediening van de licht radioactive stof enkele voedingen moet overslaan. Als u hierover vragen heeft, neem dan voor het onderzoek contact op met onze afdeling.
  • Heeft u last van allergieën, bijvoorbeeld hooikoorts, astma of eczeem? Dan moet u dit melden aan de Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er).
  • Bent u claustrofobisch dan kunt u, in overleg met de dienstdoende Nucleair Geneeskundige, een kalmerend middel (Diazepam) krijgen. Wij controleren wel of er geen medische bezwaren zijn (contra-indicaties) voor wij dit medicijn aan u geven.

LET OP!

Wanneer u tijdens het onderzoek een kalmerend middel heeft gehad, mag u die dag niet zelf autorijden. Het is daarom belangrijk dat u een begeleider meeneemt of u laat ophalen na het onderzoek.

Het onderzoek

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) haalt u op in de wachtkamer en geeft u uitleg over wat er gaat gebeuren. In belang van het onderzoek kunnen wij u vragen om bepaalde kledingstukken, sieraden of protheses uit te doen. Vervolgens gaat u liggen op een bed waar er een infuus wordt geprikt. Voor aanvang van het onderzoek vragen wij u naar het toilet te gaan om de blaas te legen. Hierna gaat u naar de scanner en gaat u op uw rug op de onderzoekstafel te liggen. De scan duurt ongeveer 50 minuten. Aan het begin van het onderzoek krijgt u via het infuus een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toegediend. Hier voelt u niets van. De MBB’er bedient de PET-CT-scanner vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoekskamer. U kunt met de MBB’er spreken via een intercom. Tijdens het hele onderzoek kan de MBB’er u zien en horen. U kunt de MBB’er in geval van nood altijd waarschuwen.

Tijdens het maken van de scan is het belangrijk dat u zo stil als mogelijk blijft liggen en de instructies van de MBB’er goed opvolgt. Bewegingen verstoren de opnamen waardoor ze onbruikbaar kunnen worden.

Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de aanwezige Nucleair Geneeskundige en/of Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB`er)

In totaal bent u ongeveer 1,5 uur op de afdeling.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek vragen wij u nog even te wachten in de wachtruimte. Er wordt gekeken of de scan technisch goed gelukt is, of het af te beelden gebied er goed op staat en of er nog aanvullende opnamen gemaakt moeten worden. De MBB’er informeert u hierover.

Risico’s en bijwerkingen

Het onderzoek is niet gevaarlijk, omdat de gebruikte hoeveelheid radioactiviteit zeer gering is. Het stralingsrisico is niet groter dan bij een röntgenonderzoek. Er zijn geen bijwerkingen.

Wij adviseren u om na het onderzoek extra veel water te drinken (1 a 2 liter). Zo verdwijnt de licht radioactieve stof via de urine weer snel uit het lichaam. Moet u zich om medische redenen aan een vochtbeperking houden of u is bij u vocht toegediend via een infuus voor en na het onderzoek, dan hoeft u deze extra hoeveelheid niet te drinken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt 3 tot 5 werkdagen. De afdeling Beeldvorming stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak maakt u zelf.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Beeldvorming
043 - 387 67 47
maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur

Website

Laatst bijgewerkt op 5 mei 2021