Afbeelding ziekenhuis

Patiëntinformatie

PET-MRI onderzoek

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Beeldvorming voor een PET-MRI onderzoek. In deze folder vindt u alle informatie die voor u belangrijk is bij de voorbereiding en het onderzoek.

PET is de afkorting voor Positron Emissie Tomografie. Voor het maken van een PET-scan wordt gebruik gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof. Deze vloeistof verspreidt zich via het bloed door het lichaam. Op deze manier kunnen bepaalde processen in het lichaam in beeld worden gebracht.

MRI  is de afkorting voor Magnetic Resonance Imaging, ook wel magneetscan genoemd. Bij een
MRI-onderzoek worden, met behulp van sterke magneetvelden en radiogolven, foto’s gemaakt van organen en weefsels in het lichaam. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling.

Bij een PET-MRI scan wordt de afbeelding van de PET en de afbeelding van de MRI over elkaar gelegd.  Zo krijgen wij zeer nauwkeurige informatie.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Deze schuift langzaam een tunnel in. Een PET-MRI onderzoek duurt minimaal anderhalf uur.

Bent u verhinderd of bent u niet in staat om de gemaakte afspraak na te komen, geef dit zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. De radioactieve vloeistof dat u voor het onderzoek krijgt ingespoten wordt speciaal voor u gemaakt.
 

Voorbereiding

 • Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 4 uren vóór het onderzoek niet meer mag eten en drinken. Water of thee zonder suiker mag u wel drinken.
 • Voor het onderzoek moet u binnen twee uur voor het onderzoek 1 liter water drinken.
 • U mag voor het onderzoek 24 uur niet sporten en geen zware lichamelijke  inspanning doen. 
 • Draag tijdens het onderzoek bij voorkeur katoenen kleding bijvoorbeeld een  pyjama, of  een joggingbroek,  waar geen metaal  zoals een rits, label of drukknoop in is verwerkt.         
 • Gebruik geen make-up; sommige make-up bevat metaaldeeltjes.
 • Heeft u permanente make-up of tatoeages dan kunnen deze rood worden of  onaangenaam aanvoelen. 
 • Alle metalen voorwerpen moeten buiten de scanruimte te blijven zoals sleutels, telefoon, sierraden, bankpasjes, hoorapparaat en dergelijke.

Neem voor het onderzoek contact op als:

 • u zwanger bent of denkt te zijn;
 • u borstvoeding geeft;
 • u een pacemaker, ICD , reveal, neurostimulator of andere magnetische of elektronische hulpmiddelen in uw lichaam heeft;                         
 • een metaalsplinter in de ogen/oogkas heeft;
 • u gehoorbeentjes implantaten heeft;
 • u een borstexpander/tissue expander heeft;
 • u last van engtevrees heeft;
 • u een diabetespatiënt (suikerpatiënt) bent.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Uitzonderingen zijn:

 • De inname van diuretica (plasmedicijnen) moet, als dat mogelijk is, 24 uur vóór het onderzoek gestopt worden maar alleen in overleg met uw behandelend arts.
 • Slikt u NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers), stop dan 24 uur voor het onderzoek tijdelijk hiermee als dat mogelijk is. 

Bent u diabetes (suikerziekte) patiënt?

Wij plannen uw afspraak bij voorkeur aan het eind van de ochtend. U mag tot 4 uur voor het onderzoek licht ontbijten en u uw medicatie en/of insuline innemen.

Als u in de dag voor en/of de ochtend van onderzoek hoge glucosewaarden vaststelt met de vingerprik (groter dan 10 mmol/l), dan moet u direct contact opnemen met de afdeling Beeldvorming telefoonnummer 043-387 67 47.
Bij hoge glucosewaarden kan het  het onderzoek worden uitgesteld.

Het onderzoek

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op in de wachtkamer en geeft u uitleg over het onderzoek. Wij vragen u of u metalen voorwerpen in het lichaam, op de huid of in uw kleding heeft.
U trekt u meegenomen kleding zonder metalen aan, en gaat liggen op een bed waar de bloedsuiker wordt gemeten en een infuus wordt geprikt. Via dit infuus (in de arm) krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief vloeistof toegediend. Hier voelt u niets van.

Deze radioactieve vloeistof heeft 45-60 minuten nodig om goed in te werken in het lichaam. Het belangrijk dat u zo ontspannen mogelijk blijft liggen en zo min mogelijk beweegt. Na het inwerken van de vloeistof mag u nog een keer naar het toilet gaan voordat met de scan wordt begonnen.

 

Tijdens de scan is het belangrijk dat u zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen. Bewegingen tijdens de scan verstoren de afbeeldingen. De onderzoekstafel zal meerdere malen schuiven en u krijgt ademcommando’s. Het onderzoek is pijnloos. Wel maakt de scanner een hard kloppend geluid tijdens het maken van de afbeeldingen. Hiervoor krijgt u gehoorbescherming. Verder kunt u het warm krijgen tijdens het onderzoek.

De MBB'er bedient de PET-MRI scanner vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoeksruimte. Tijdens het hele onderzoek houdt de MBB'er u in de gaten door een venster en met behulp van camera’s. In geval van nood kunt u de MBB'er waarschuwen met een alarmknop die u in uw hand krijgt.

Contrastmiddel

Soms is het nodig om contrastmiddel toe te dienen. Dat  krijgt u via een infuus in uw arm. Dit om aanvullende informatie te krijgen van het te onderzoeken deel van uw lichaam. MRI contrastmiddel bevat geen jodium. De meeste mensen merken er weinig van. Een enkele keer ontstaan wel bijwerkingen, zoals warmtebeleving, metaalsmaak, gevoel dat u moet plassen, misselijkheid en braken. Als u een van deze klachten heeft, meld deze dan aan de MBB'er.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis of terug naar de verpleegafdeling en mag u weer eten en drinken. Voor sommige onderzoeken is na afloop van de PET-MRI scan nog een CT-scan nodig. Dit onderzoek wordt op een andere scanner uitgevoerd en duurt maximaal 10 minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag nooit direct te horen. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend arts de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Risico’s

Het onderzoek is niet gevaarlijk. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering. De vloeistof verdwijnt  snel uit uw lichaam. Het risico is niet groter dan bij een röntgenonderzoek.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van de afdeling Beeldvorming.

Afdeling Beeldvorming 
043-387 67 47
maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 16:30 uur

Website

Laatst bijgewerkt op 5 mei 2021