Afbeelding ziekenhuis

Patiëntinformatie

PET-MRI onderzoek FET

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Beeldvorming voor een PET-MRI onderzoek. In deze folder vindt u alle informatie die voor u van belang is bij de voorbereiding en het onderzoek.

PET is de afkorting  voor Positron Emissie Tomografie. Voor het maken van een PET-scan wordt gebruik gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof. Deze vloeistof verspreidt zich via het bloed door het lichaam. Op deze manier kunnen bepaalde processen in het lichaam in beeld worden gebracht.
 

MRI is de afkorting voor Magnetic Resonance Imaging, ook wel magneetscan genoemd. Bij een MRI-onderzoek worden, met behulp van sterke magneetvelden en radiogolven, foto’s gemaakt van organen en weefsels in het lichaam. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling.

Bij een PET-MRI scan wordt de afbeelding van de PET en de afbeelding van de MRI over elkaar gelegd om zo nauwkeurige (gedetailleerdere) informatie te krijgen. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Deze schuift langzaam een tunnel in. Een PET-MRI onderzoek duurt minimaal 1 uur.

Bent u verhinderd of bent u niet in staat om de gemaakte afspraak na te komen, geef dit zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. De radioactieve vloeistof die u voor het onderzoek krijgt ingespoten wordt speciaal voor u gemaakt.

Voorbereiding

 • Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 4 uren vóór het onderzoek niet meer mag eten en drinken.
 • Probeer de laatste twee uur voor het onderzoek niet meer te drinken of hooguit een bekertje water.
 • Wanneer u medicijnen gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken.
 • Draag tijdens het onderzoek bij voorkeur katoenen kleding bijvoorbeeld een pyjama of  joggingbroek waar geen metaal zoals een rits, label of drukknoop in is verwerkt.
 • Gebruik geen make-up; sommige make-up bevat metaal deeltjes.
 • Heeft u permanente make-up of tatoeages dan kan ter plaatse roodheid of een onaangenaam gevoel ontstaan.
 • Alle metalen voorwerpen moeten buiten de scanruimte te blijven zoals sleutels, telefoon, sierraden, bankpasjes, hoorapparaat en dergelijke.

Neem voor het onderzoek contact op als:

 • u zwanger bent of denkt te zijn;
 • u borstvoeding geeft;
 • u een pacemaker, ICD , reveal, neurostimulator of andere magnetische of elektronische hulpmiddelen in uw lichaam heeft;                         
 • een metaalsplinter in de ogen/oogkas heeft;
 • u gehoorbeentjes implantaten heeft;
 • u een borstexpander/tissue expander heeft
 • u last van engtevrees heeft;

Het onderzoek

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op in de wachtkamer en geeft  u uitleg over het onderzoek. Wij vragen u naar metalen voorwerpen in het lichaam, op de huid of in uw kleding. U trekt u meegenomen kleding zonder metalen aan. Als u in de scanner ligt, worden twee infusen geprikt, meestal in de arm. Een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten (geïnjecteerd) en een infuus voor het contrastmiddel. De radioactieve vloeistof en contrastvloeistof worden geïnjecteerd terwijl u in de scanner ligt.

Tijdens de scan is het belangrijk dat u zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen. Bewegingen tijdens de scan verstoren de afbeeldingen. Het onderzoek is pijnloos. Wel maakt de scanner een hard kloppend geluid tijdens het maken van de afbeeldingen. Hiervoor krijgt u gehoorbescherming. Verder kunt u het warm krijgen tijdens het onderzoek.

De MBB'er bedient de PET-MRI scanner vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoeksruimte. Tijdens het hele onderzoek houdt de MMB'er u in de gaten door een venster en met behulp van camera’s. In geval van nood kunt u de MBB'er waarschuwen met een alarmknop die u in de hand krijgt.

Contrastmiddel

Het contrastmiddel wordt gebruikt om aanvullende informatie uit het te onderzoeken deel van uw lichaam te halen. MRI contrastmiddel bevat geen jodium. De meeste mensen merken er weinig van. Een enkele keer ontstaan wel bijwerkingen, zoals warmtebeleving, metaalsmaak, gevoel dat u moet plassen, misselijkheid en braken. Als u een van deze klachten heeft, meld deze dan aan de laborant.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis of terug naar de verpleegafdeling en mag u weer eten en drinken.

De uitslag

U krijgt de uitslag nooit direct te horen. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend arts de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Risico’s

Het onderzoek is niet gevaarlijk. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering. De vloeistof verdwijnt snel uit uw lichaam. Het risico is niet groter dan bij een röntgenonderzoek.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van de afdeling Beeldvorming.

Afdeling Beeldvorming 
043-387 67 47 maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur  tot 16:30 uur

Website

Laatst bijgewerkt op 5 mei 2021