Afbeelding ziekenhuis

Patiëntinformatie

PET-MRI onderzoek PSMA

U  bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Beeldvorming voor een PET-MRI onderzoek. In deze folder vindt u alle informatie die voor u belangrijk is bij de voorbereiding en het onderzoek.

PET is de afkorting voor Positron Emissie Tomografie. Voor het maken van een PET-scan wordt gebruik gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof. Deze vloeistof verspreidt zich via het bloed door het lichaam. Op deze manier kunnen bepaalde processen in het lichaam in beeld worden gebracht.

MRI is de afkorting voor Magnetic Resonance Imaging, ook wel magneetscan genoemd. Bij een MRI-onderzoek worden, met behulp van sterke magneetvelden en radiogolven, foto’s gemaakt van organen en weefsels in het lichaam. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling.

Bij een PET-MRI scan wordt de afbeelding van de PET en de afbeelding van de MRI over elkaar gelegd om zo zeer nauwkeurige (gedetailleerdere informatie) te krijgen. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Deze schuift langzaam een tunnel in. Een PET-MRI onderzoek duurt minimaal twee uur.

Bent u verhinderd of bent u niet in staat om de gemaakte afspraak na te komen, geef dit zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. De radioactieve vloeistof dat u voor het onderzoek krijgt ingespoten wordt speciaal voor u gemaakt.

Voorbereiding

  • Voor het onderzoek moet u 1 uur voor het onderzoek 1 liter water te drinken. U hoeft NIET nuchter te zijn.
  • Wanneer u medicijnen gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken.
  • Draag tijdens het onderzoek bij voorkeur katoenen kleding, bijvoorbeeld een pyjama of  joggingbroek waar geen metaal rits, label of drukknoop in is verwerkt.         
  • Heeft u tatoeages dan kan ter plaatse roodheid of een onaangenaam gevoel ontstaan.
  • Alle metalen voorwerpen moeten buiten de scanruimte blijven zoals  sleutels, telefoon, sierraden, bankpasjes, hoorapparaat en dergelijke.

Neem voor het onderzoek contact op als:

  • u een pacemaker, ICD , reveal, neurostimulator of andere magnetische of elektronische hulpmiddelen in uw lichaam heeft;                         
  • een metaalsplinter in de ogen/oogkas heeft;
  • u gehoorbeentjes implantaten heeft;
  • u een borstexpander/tissue expander heeft;
  • u last van engtevrees heeft.

Het onderzoek

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op in de wachtkamer en geeft u uitleg over het onderzoek. Wij vragen u of u metalen voorwerpen in het lichaam, op de huid of in uw kleding heeft. U trekt u meegenomen kleding zonder metalen aan en gaat liggen op een bed. U krijgt een infuus in de arm geprikt. Via dit infuus krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief vloeistof toegediend. Hier voelt u niets van.

Deze radioactieve vloeistof heeft 45-60 minuten nodig om goed in te werken in het lichaam. In deze tijd verlaat de MBB'er de kamer en kunt u een boekje lezen of iets dergelijks. Na het inwerken van de vloeistof  in uw lichaammag u voordat de san begint nog een keer naar het toilet gaan.

Tijdens de scan is het belangrijk dat u zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen. Bewegingen tijdens de scan verstoren de afbeeldingen. De onderzoekstafel zal meerdere malen schuiven en u krijgt ademcommando’s. Het onderzoek is pijnloos. Wel maakt de scanner een hard kloppend geluid tijdens het maken van de afbeeldingen. Hiervoor krijgt u gehoorbescherming. Verder kunt u het warm krijgen tijdens het onderzoek.

De MBB'er bedient de PET-MRI scanner vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoeksruimte. Tijdens het hele onderzoek houdt de MBB'er u in de gaten door een venster en met behulp van camera’s. In geval van nood kunt u de MBB'er waarschuwen met een alarmknop die u in de hand krijgt.

Na het onderzoek

Na het PET-MRI onderzoek krijgt u nog een CT-scan van de longen. Dit onderzoek wordt op een andere scanner uitgevoerd en duurt maximaal 10 minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag nooit direct te horen. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend arts de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Risico’s

Het onderzoek is niet gevaarlijk. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering. De vloeistof  verdwijnt snel uit uw lichaam. Het risico is niet groter dan bij een röntgenonderzoek.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van de afdeling Beeldvorming.

Afdeling Beeldvorming 
043-387 67 47
maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 16:30 uur

Website

Laatst bijgewerkt op 5 mei 2021