wacht bevo2

Folder

Hersenscintigrafie HMPAO Interictaal

Onderzoek op Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

Sentinelnode

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een hersenscintigrafie oftewel hersenscan. In dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A – 0 – paars.

Wij verzoeken u tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.   

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor het onderzoek.

Wat is een hersenscintigrafie met HMPAO

Met behulp van een hersenscintigrafie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de licht radioactieve stof Tc-99m-HMPAO, wordt de bloedtoevoer naar de hersenen en eventuele verstoringen hierin afgebeeld. Door u  in te spuiten  (injecteren) met deze stof kunnen we met speciale camera’s alles vastleggen. De stof zal namelijk worden opgenomen in hersenweefsel waar de bloedtoevoer verstoord is.  Zo  krijgt de nucleair geneeskundige de benodigde informatie, zoals het gebied in de hersenen waar een epileptische aanval ontstaat, als de scan kort na een insult is verricht.

Het volledige onderzoek bestaat uit 2 scans die met elkaar vergeleken worden; de ictale (scan tijdens een epileptische aanval)  en de interictale scan (scan zonder eleptische aanval). 
Door het huidige interictale onderzoek te vergelijken met het ictale onderzoek, kunnen de veranderingen die optreden op de scan direct na een insult veel nauwkeuriger worden beoordeeld.

Voor de ictale scan ligt u maximaal 3 dagen opgenomen ter observatie op afdeling C5 en wordt er een epileptische aanval uitgelokt. Vervolgens wordt een scan gemaakt. 

Een aantal weken voor of na de opname wordt een scan gemaakt zonder epileptische aanval. Dit is de interictale scan, die in deze folder ook beschreven wordt.

Voorbereiding

  • Drink geen koffie op de dag van het onderzoek.
  • Tijdens de scan kunt u uw kleren aanhouden. Wel moeten metalen voorwerpen aan het hoofd verwijderd worden.
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Als u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u na toediening van de licht radioactieve stof enkele voedingen moet overslaan. Als u hierover vragen heeft, neem dan voor het onderzoek contact op met onze afdeling.
  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen

Het onderzoek

Voordat we de scan kunnen maken is het nodig enkele voorbereidingen te treffen. Dit gebeurd op de afdeling Beeldvorming, grotendeels door een laborant van de afdeling Klinische Neurofysiologie.
U krijgt als eerste een infuus in uw arm geplaatst, dat op een later tijdstip gebruikt wordt voor het toedienen van de licht radioactieve stof. Vervolgens sluit de KNF laborant een EEG apparaat bij u aan.  Om 100% zeker te zijn dat u op dat moment geen epileptische aanval ondergaat, maken wij een EEG van uw hersenen.  Dit gaat in overleg met een neuroloog.
Als het EEG als “normaal” gezien wordt, krijgt u via het infuus  de licht radioactieve stof toegedient. Hier merkt u verder niks van. Na 10 minuten inwerktijd wordt de scan gemaakt.

Voor de scan ligt u op uw rug op de onderzoekstafel, waarbij uw hoofd in een hoofdsteun geplaatst wordt. Het is heel belangrijk dat u gedurende de scan het hoofd niet beweegt. Daarom fixeren (vastmaken) wij uw hoofd met een hoofd- en kinbandje.
2 Camera’s worden vervolgens heel dichtbij uw hoofd geplaatst, maar raken u niet aan. Gedurende de scan, die ongeveer een half uur duurt, draaien deze camera’s stapsgewijs rondom uw hoofd. Aansluitend wordt een CT scan gemaakt, waarbij u kort door een ring heen schuift.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is en het af te beelden gebied er goed op staat, mag u naar huis. U hoeft geen speciale maatregelen te treffen na het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen

De licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bekende bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt drie tot vijf werkdagen. De afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Telefoonnummer: 043 387 67 47 op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.

Laatst bijgewerkt op 14 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1249