wacht bevo2

Folder

Hersenscintigrafie HMPAO Ictaal

Onderzoek op Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

Sentinelnode

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een hersenscintigrafie oftewel hersenscan. In dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor uw opname op afdeling C5 klinische neurofysiologie.

Wat is een hersenscintigrafie met HMPAO

Met behulp van een hersenscintigrafie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de licht radioactieve stof Tc-99m-HMPAO, wordt de bloedtoevoer naar de hersenen en eventuele verstoringen hierin afgebeeld. Door u te injecteren met deze stof kunnen we met speciale camera’s alles vastleggen. De stof zal namelijk worden opgenomen in hersenweefsel waar de bloedtoevoer verstoord is en zo de nucleair geneeskundige de benodigde informatie verschaffen. Zoals het exacte gebied in de hersenen waar een epileptische aanval ontstaat ,als de scan kort na een insult is verricht.
Het volledige onderzoek bestaat uit 2 scans die met elkaar vergeleken worden; de ictale en de interictale scan. Door het interictale onderzoek te vergelijken met het ictale onderzoek, kunnen de veranderingen die optreden op de scan direct na een insult veel nauwkeuriger worden beoordeeld. In deze folder wordt de uitvoering van de ictale scan beschreven.
Een aantal weken voor of na de opname wordt een scan gemaakt zonder epileptische aanval. Dit is de interictale scan.

Voorbereiding

  • Vermijd koffie op de dagen van het onderzoek.
  • Tijdens de scan kunt u uw kleren of ziekenhuisschort aanhouden. Wel moeten metalen voorwerpen aan het hoofd verwijderd worden. Hiervoor zorgen de laboranten van afdeling  C5.
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Als u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u na toediening van het radiofarmacon enkele voedingen moet overslaan. Als u hierover vragen heeft, neem dan voor het onderzoek contact op met onze afdeling.
  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek zal u maximaal 3 dagen worden opgenomen op afdeling C5 Klinische Neurofysiologie. Tijdens deze opname wordt geprobeerd ervoor te zorgen dat u een epileptische aanval krijgt. Op het moment dat deze aanval in uw hersenen ontstaat, wordt direct een licht radioactieve stof toegediend, middels een infuus in uw arm. De stof zal worden opgenomen op de plek in het hersenweefsel waar deze aanval is ontstaan. Zodra u weer stabiel bent van uw aanval wordt u door de laboranten van afdeling C5 naar de afdeling nucleaire geneeskunde gebracht, waar de scan gemaakt wordt.
Voor de scan ligt u op uw rug op de onderzoekstafel, waarbij uw hoofd in een hoofdsteun geplaatst wordt. Het is heel belangrijk dat u gedurende de scan het hoofd niet beweegt. Om deze reden wordt uw hoofd gefixeerd middels een hoofd- en kinbandje.
2 camera’s worden vervolgens heel dichtbij uw hoofd gepositioneerd, maar raken u niet aan. Gedurende de scan, die ongeveer een half uur duurt, draaien deze camera’s stapsgewijs rondom uw hoofd. Aansluitend wordt een CT scan gemaakt, waarbij u kort door een ring heen schuift.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is en het af te beelden gebied er goed op staat wordt u door de laboranten van C5 teruggebracht naar de afdeling. U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen

De licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bekende bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt drie tot vijf werkdagen.
De afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Telefoonnummer: 043 387 67 47 op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.

Laatst bijgewerkt op 14 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1250