Vooraanzicht MUMC+

Patiëntinformatie

Clostridium difficile tijdens uw opname

Tijdens uw opname in het Maastricht MUMC+ blijkt dat u (mogelijk) besmet bent met Clostridium difficile. In deze informatie leest u meer over deze bacterie en de maatregelen die wij nemen bij een besmetting. 

Wat is Clostridium difficile?

Clostridium difficile is een bacterie die voorkomt in de darm en normaal gesproken niet schadelijk is. Bij aantasting van de darm, bijvoorbeeld door het gebruik van antibiotica, kan deze bacterie zich snel vermeerderen en ziekmakende gifstoffen maken. U kunt dan last hebben van diarree, misselijkheid, buikpijn, krampen en soms koorts. Ook kunt u slijm en bloed bij de ontlasting hebben. In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstigere complicaties optreden.

Hoe kunt u besmet worden?

Clostridium difficile zit in de ontlasting. Als u naar het toilet (wc) gaat, kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken. Door het contact dat u hebt met deze voorwerpen, kan de bacterie via uw handen worden overgedragen. Daarom is het  belangrijk dat u uw handen goed wast, zeker na toiletgebruik. U bent besmettelijk voor anderen vanaf het moment dat u klachten kreeg, tot twee dagen nadat uw klachten verdwenen zijn.

Isolatiemaatregelen in het ziekenhuis

Hebt u klachten van Clostridium, dan wordt u geïsoleerd verpleegd. Dit noemen we ook wel contactisolatie.

Dit betekent dat u op een eenpersoonskamer verblijft en er tijdens de verzorging extra hygiënemaatregelen zijn. Tijdens uw verzorging moet iedereen de handen wassen met water en zeep; handalcohol doodt de Clostridium difficile namelijk niet.

De isolatiemaatregelen mogen worden gestopt als u 48 uur klachtenvrij bent. U bent dan niet meer besmettelijk voor anderen. Uw behandelend arts kan beoordelen of de isolatie gestopt kan worden.

 

Bezoek

U mag bezoek ontvangen. Als uw bezoek nog patiënten op andere afdelingen in het ziekenhuis wil bezoeken, dan bezoeken zij u als laatste. Bij het verlaten van de kamer moeten de bezoekers de handen wassen met water en zeep.

Maatregelen thuis

Wanneer u weer thuis bent, hoeft u geen bijzondere maatregelen te treffen. Wel is het belangrijk dat u grondig uw handen wast, nadat u naar het toilet bent geweest.

Contact

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen dan kunt u deze altijd stellen aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021