wacht bevo2

Patiëntinformatie

Leverfunctiescintigrafie (mebrofenine)

Onderzoek op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

I-123 MIBG

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een Leverfunctiescintigrafie. Op dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A – 0 – paars. Wij verzoeken u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor het onderzoek. De licht radioactieve stof die wij inspuiten wordt speciaal voor u besteld en gemaakt.

Wat is een Leverfunctiescintigrafie

Door u in te spuiten met een licht radioactieve stof (radiofarmacon) kunnen we met behulp van een speciale camera een meting van de leverfunctie doen. De licht radioactieve stof wordt snel uit het bloed opgenomen door de lever, en vervolgens uitgescheiden naar de galwegen. Dit onderzoek geeft een beeld weer van de functie van de lever, en eveneens van  een eventuele belemmering van de doorgang in de galwegen.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek moet u minstens 4 uur nuchter zijn. 
  • Tijdens de scan kunt u uw kleren aanhouden. Wij adviseren u of uw kind om gemakkelijke kleding te dragen. bijvoorbeeld een T-shirt  en een joggingbroek. Let op dat er geen metalen voorwerpen op het lichaam of aan uw kleding zitten.
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
  • Als u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u na toediening van het radiofarmacon enkele voedingen moet overslaan. Als u hierover vragen heeft, neem dan voor het onderzoek contact op met onze afdeling.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. U komt met uw buik tussen twee camera’s te liggen, deze raken u niet aan. Het is belangrijk dat u gedurende de scan zo stil mogelijk blijft liggen. Voordat we de scan kunnen maken, wordt de licht radioactieve vloeistof via een infuusje in de arm, ingespoten in de bloedbaan. De lever neemt deze vloeistof op. Meteen nadat de licht radioactieve stof is ingespoten wordt de opname gestart, dit duurt ongeveer 10 minuten.

Vervolgens wordt een SPECT-CT scan verricht, waarbij de camera’s stapsgewijs rondom uw buik draaien. Deze opname duurt ongeveer 10 minuten.

Ten slotte wordt er nog een opname gemaakt van ongeveer 20 minuten. Hierbij blijven de camera’s boven en onder het lichaam stilstaan.

Voorafgaand aan het onderzoek kunt u nog vragen stellen aan de aanwezige nucleair geneeskundige en/of Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is, mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling. Bent u bedlegerig, dan komt een verpleegkundige u ophalen. 

U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen

De gebruikte licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt 3 tot 5 werkdagen. De afdeling Beeldvorming stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Beeldvorming (Nucleair Geneeskunde)
043 – 387 67 47 op werkdagen
van 08:00 uur tot 16:30 uur

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021