wacht bevo2

Patiëntinformatie

Myocardperfusiescintigrafie (MIBI)

Onderzoek op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

I-123 MIBG

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor  een onderzoek van het hart. Met een myocardperfusiescintigrafie kunnen veranderingen in de doorbloeding van de hartspier (het myocard) in beeld worden gebracht die ontstaan door een veranderende zuurstofbehoefte van de hartspier. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een inspanningsonderzoek en een rustonderzoek. Deze onderzoeken vinden op dezelfde dag plaats.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A – 0 – paars. Wij verzoeken u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Voorbereiding

 • U mag geen koffie, thee, cola of chocolade producten (chocolademelk, -hagelslag, -pasta etc.) eten of drinken vanaf de avond (18:00 uur) vóór het onderzoek. Heeft u dit toch gedaan, dan is de kans groot dat het onderzoek niet door kan gaan en er een nieuwe afspraak gepland moet worden.
 • Wij advieren u om als ontbijt maximaal twee belegde boterhammen met water of jus d’orange te nemen.
 • U  moet een overzicht van uw medicatie mee nemen. Dit kunt u op vragen bij uw apotheek.
 • Vaak moet u stoppen met medicatie die u gebruikt. Zie hiervoor onderstaand kopje ‘Medicijnen’. Neem de eventueel gestopte medicatie altijd mee.
 • Tijdens de scan kunt u uw kleren aanhouden. Het beste kunt u gemakkelijk zittende kleding en schoenen aandoen of meenemen voor de inspanningstest. Wel is het belangrijk dat de kleding geen metalen voorwerpen, grote knopen of ritsen bevat.
 • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van uw spullen.

Wat u altijd moet melden

 • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
 • Geeft u borstvoeding? Dan wordt geadviseerd de eerste 24 uur na het onderzoek geen borstvoeding te geven.

Medicijnen

Medicatie heeft een belangrijke invloed op het kunnen uitvoeren van een onderzoek. Met de volgende medicatie moet u indien mogelijk stoppen.

(Overleg altijd met uw cardioloog of deze medicatie bij u gestopt mag worden)

 • Bètablokkers minimaal 48 uur voor het onderzoek stoppen.
 • Calciumantagonisten minimaal 48 uur voor het onderzoek stoppen.
 • Langwerkende nitraten: 72 uur voor het onderzoek stoppen.
 • Kortwerkende nitraten: niet korter dan 3 uur voor het onderzoek gebruiken.
 • Persantin/Dipyridamol: 72 uur voor het onderzoek stoppen.
 • Theofylline: 48 uur voor het onderzoek stoppen.

Medicatie is altijd onder verschillende merknamen verkrijgbaar, dus het kan moeilijk zijn om na te gaan of u deze medicatie heeft. Twijfelt u of u deze medicatie krijgt, neemt u dan eerst contact op met uw apotheek om dit na te gaan.

Neem de medicatie mee naar het ziekenhuis die u eventueel niet heeft ingenomen.

Het onderzoek

Deel 1: Inspanningsonderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde en neemt plaats in de wachtkamer. De Medisch Beeldvormings en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op en geeft u uitleg over het onderzoek. U maakt uw hele bovenlichaam vrij. Dit in verband met het plaatsen van stickers voor een hartfilmpje (ECG). De MBB'er brengt een infuus in uw arm voor de toediening van een licht radioactieve stof. Vervolgens voert u een inspanningstest uit onder begeleiding van een hartfunctie laborant en een Nucleair Geneeskundige. De inspanningstest houdt in dat u op een lopende band uw hart in inspanning brengt door steeds sneller te gaan wandelen. Als u zich niet kunt inspannen, spuit de Nucleair Geneeskundige een medicijn in. Dit medicijn kan als bijwerking kort hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid veroorzaken. Deze bijwerkingen worden zoveel mogelijk beperkt als u tijdens de inspuiting in uw eigen tempo op de loopband loopt.

Tijdens de inspanning krijgt u een licht radioactieve stof in een bloedvat in uw arm gespoten die door het hart wordt opgenomen. Na de inspanningstest moet u 45 minuten wachten in de wachtkamer zodat de radioactieve stof zich goed kan verdelen. Hierna komt de MBB'er u halen voor de eerste scan.  Deze scan maakt vanuit verschillende hoeken opnamen van het hart. De scan duurt ongeveer 20 minuten. De scan wordt gecontroleerd door de MBB'er. Wanneer de scan technisch goed gelukt is, mag u de afdeling verlaten om in de middag terug te keren voor het tweede deel van het onderzoek. Omdat u nogmaals een radioactieve stof toegediend moet krijgen, blijft het infuus zitten en mag u in de tussentijd het ziekenhuis niet verlaten. U mag weer alles eten en drinken.

Deel 2: Rustonderzoek

U meld zich weer op het afgesproken tijdstip en neemt plaats in de wachtkamer. Hier komt de MBB'er u weer halen en via het infuus de tweede stof inspuiten. Dit tweede deel heet ook wel het rustonderzoek. Na de injectie duurt het 60 minuten voordat de tweede scan gemaakt kan worden.  In dit uur neemt u plaats in de wachtkamer en blijft u rustig zitten. Wanneer u gaat wandelen zal u uw hart zich weer inspannen. De tweede scan duurt ongeveer een kwartier. Als de scan technisch goed is mag u daarna naar huis.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is, mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling. Bent u bedlegerig, dan komt een verpleegkundige u ophalen. 

U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen

De gebruikte licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bijwerkingen.

Kreeg u tijdens het inspanningsonderzoek een medicijn toegediend (omdat u zich niet kon inspannen), dan kan dit als bijwerking kort hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid veroorzaken.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt 3 tot 5 werkdagen. De afdeling Beeldvorming stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Beeldvorming (Nucleair Geneeskunde)
043 – 387 67 47 op werkdagen
van 08:00 uur tot 16:30 uur

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021