mumc+ GOED

Folder

Tracheostomale beademing.

Nadat u uitgebreid geïnformeerd bent en verschillende onderzoeken hebben plaatsgevonden, is in overleg samen met uw behandelend arts besloten dat u tracheostomale beademing krijgt.

Wat is tracheostomale beademing?

Tracheostomale beademing is beademing via een kunstmatige opening (stoma) in de luchtpijp (trachea), net onder de adamsappel. In die opening wordt een buisje geplaatst, een tracheacanule, waardoor beademing kan plaatsvinden.

Tracheostomale beademing wordt ook wel invasieve beademing genoemd.

Hoe wordt een tracheostoma aangebracht?

Om een tracheastoma aan te brengen, wordt u opgenomen in het Maastricht UMC+. De operatieve ingreep vindt plaats onder narcose. De KNO-arts maakt een kleine opening in uw hals zodat er een directe verbinding met de luchtpijp ontstaat. In deze opening wordt een buisje geplaatst, de tracheacanule. Via deze canule kan na de ingreep de beademing plaatsvinden.

De wond die door het maken van de kleine opening ontstaat, is meestal niet pijnlijk. Om de wond goed te laten genezen en te voorkomen dat er teveel lucht langs uw stembanden loopt, wordt de eerste 72 uur na de operatie continu een ballonnetje opgeblazen (zie linker afbeelding hierboven). Daardoor kunt u niet praten en dat wordt vaak als het meest vervelend ervaren. Om deze reden wordt u na de ingreep ook voor twee tot vijf dagen overgeplaatst naar de intensive care.

Gedurende uw verblijf in de intensive care wordt ook al begonnen met het goed op u afstellen van het beademingsapparaat waarmee u straks naar huis zult gaan.

""

Na de ingreep

Nadat verzorging op de intensive care niet meer nodig is, wordt u overgeplaatst naar de medium care van de longafdeling (afdeling A3). Daar wordt verder gewerkt aan de juiste afstelling van de beademingsapparatuur.

Tijdens het verblijf op de medium care geeft een verpleegkundig consulent van de thuisbeademing u en uw familieleden of verzorgers uitleg en instructie over de beademingsapparatuur. Ook zal er gekeken worden of er voldoende zorg is in de thuissituatie.
Indien de beademing naar tevredenheid is ingesteld, uw thuisomgeving voldoende is geschoold en in de thuissituatie alles is geregeld, kunt u naar huis

Ontslag uit het ziekenhuis

Op de dag van ontslag gaat u in principe op eigen gelegenheid naar huis. Als het medisch noodzakelijk is, wordt u per ambulance naar huis gebracht.
Dezelfde dag komt de verpleegkundig consulent van de thuisbeademing bij u langs om de beademing aan te sluiten en de aanwezige materialen te controleren. Ook geeft de consulent eventueel een laatste instructie aan u of uw verzorgers.

Weer thuis

Na de eerste nacht belt de verpleegkundig consulent u op om te vragen hoe de nacht verlopen is. In principe vindt er binnen 2 à 3 weken een volgend huisbezoek plaats.

U kunt 24u/dag de verpleegkundig consulent bereiken bij eventuele dringende zaken.

U blijft onder begeleiding van het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op.

T:+31(0)43-387 63 84  
E: ctbm@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1411