wacht bevo2

Patiëntinformatie

Longventilatie- en Longperfusiescintigrafie

Onderzoek op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

I-123 MIBG

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een Longventilatie- en Longperfusiescintigrafie. Op dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A – 0 – paars. Wij verzoeken u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor de behandeling. De licht radioactieve stof die wij inspuiten, wordt speciaal voor u besteld en gemaakt.

Wat is een longventilatie- en longperfusiescintigrafie

Een longventilatie- en longperfusiescintigrafie is een combinatie van 2 aparte longonderzoeken: longventilatiescan en longperfusiescan.
​​​​​​​Met behulp van een longventilatiescan wordt naar de luchtverdeling (ventilatie) van de longen gekeken. Met behulp van een longperfusiescan wordt de doorbloeding (perfusie) van de longen afgebeeld.

Door u vooraf een licht radioactieve stof te laten inademen (voor de longventilatiescan) en u vooraf  een licht radioactieve stof (voor de longperfusiescan) in te spuiten, kunnen we met behulp van een speciale camera alles vastleggen. Zo kan er worden vastgesteld of er een bloedprop in een bloedvat van de long aanwezig is (longembolie).

Voorbereiding

  • Voor deze behandeling is geen voorbereiding nodig.
  • Tijdens de scan kunt u uw kleren aanhouden. Wij adviseren u om gemakkelijke kleding te dragen. Bijvoorbeeld een  T-shirt /joggingbroek.
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór de behandeling.
  • Als u borstvoeding geeft neemt u dan voor de behandeling contact op met onze afdeling.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

Als eerste krijgt u een infuus geprikt in uw arm, dit infuus is nodig voor de longperfusiescan die als laatste wordt uitgevoerd. We beginnen met de longventilatiescan.
Voordat we de scan kunnen maken, moet u een licht radioactieve stof inademen. Dit doet u door een mondstuk in uw mond te nemen en enkele keren op uw eigen tempo in te ademen. De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) die het onderzoek bij u uitvoert, oefent vooraf met u zodat de stof goed in uw longen terecht komt. Hierna kan de longventilatiescan gemaakt worden.

Voor de scan ligt u op uw rug op de onderzoekstafel met uw armen boven het hoofd. De camera’s worden dichtbij uw bovenlichaam geplaatst, ze raken u niet. Daarna draaien de camera's  stapsgewijs rondom uw lichaam. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Hierna maken wij een CT scan waarbij u heel kort door een open ring schuift.

Vervolgens kan begonnen worden met de longperfusiescan. Voor deze scan spuiten wij u, via het infuus, een licht radioactieve stof in. Daarna maken wij weer opnames waarbij de camera’s stapsgewijs rondom uw bovenlichaam gaan draaien. Deze opname duurt echter ongeveer 10 minuten.

Het is heel belangrijk dat u gedurende alle opnames steeds in dezelfde houding en zo stil mogelijk blijft liggen.

Voorafgaand aan het onderzoek kunt u nog vragen stellen aan de aanwezige nucleair geneeskundige en/of MBB’er.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is, mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling als u bent opgenomen. Als u bedlegerig bent, haalt een verpleegkundige u op.

U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na de behandeling.

Risico’s en bijwerkingen

De gebruikte licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek  is niet onmiddellijk bekend, dit duurt 3 tot 5 werkdagen. De afdeling Beeldvorming stuurt het verslag naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Beeldvorming (Nucleair Geneeskunde)
043 – 387 67 47 op werkdagen
van 08.00 uur tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021