MUMC+

Folder

Ductaal Carcinoma In Situ - voorstadium van borstkanker

Aandoening van de melkgangen in de borst

U heeft te horen gekregen dat er bij u een Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS) vastgesteld is. Dat is een aandoening van de melkgangen in de borst. Het wordt ook wel het voorstadium van borstkanker genoemd. Hieronder vindt u meer informatie over DCIS en de behandeling ervan.

DCIS

In de borst zitten melkgangen (ducten) waar cellen kunnen gaan woekeren. De kwaadaardige cellen blijven binnen de grenzen van de cel en kunnen niet gaan uitzaaien. Uitzaaien houdt in dat cellen losraken en zich kunnen verspreiden door het lichaam.

Er zijn in uw weefsel afwijkende cellen gevonden waarvan we weten dat die uiteindelijk tot borstkanker kunnen leiden. U heeft geen borstkanker.

DCIS groeit niet in omliggende weefsels en kan niet uitzaaien. De afwijking is meestal niet te voelen en wordt vaak ontdekt op een röntgenfoto. Hier zijn dan zogenoemde kalkspatjes ofwel microcalcificaties op te zien. Als er kalkspatjes te zien zijn, betekent dit niet dat het altijd om DCIS gaat. Er zijn ook goedaardige kalkspatjes. De diagnose DCIS wordt gesteld met een stereotactische biopsie(= afname van borstweefsel onder geleide van een mammografie). Deze ingreep vindt plaats op de afdeling radiologie.

Anatomie borst - 2
Anatomie borst

Er zijn drie vormen van DCIS:

 • goed gedifferentieerd; de cellen zijn afwijkend maar lijken nog goed op de oorspronkelijke cellen.

 • Matig gedifferentieerd; een vorm die tussen goed en slecht zit.

 • Slecht gedifferentieerd; de cellen zijn afwijkend en lijken nauwelijks meer op de oorspronkelijke cellen.

De behandeling

De behandeling bestaat uit het wegsnijden van het gebied van DCIS. Afhankelijk van de grootte van dit gebied bespreekt de chirurg met u of de operatie borstsparend kan worden uitgevoerd aangevuld met bestralingen of dat de borst in zijn geheel zal moeten worden weggenomen.

 • Omdat de afwijking veelal niet te voelen is, zal de radioloog de plek van de afwijking in de borst lokaliseren, zodat de chirurg weet waar hij moet opereren. Deze lokalisatie gebeurt in de periode voor de operatie door middel van het inbrengen van een lokalisatiedraad of jodiumzaadje op de röntgenafdeling. De chirurg zal tot in het gezonde gebied de afwijking wegsnijden. Het is belangrijk dat DCIS in zijn geheel wordt weggenomen en dat de snijranden schoon zijn. Als de snijranden niet schoon zijn, bespreekt de chirurg de behandelmogelijkheden.

  Na de borstsparende operatie wordt de borst aanvullend bestraald. De bestralingsarts bepaalt het aantal bestralingen. Dit verkleint de kans op terugkeer van DCIS.

 • Als de DCIS op verschillende plekken in de borst zit of het gebied van de DCIS te groot is, zal de chirurg een borstverwijdering adviseren.

  Het is mogelijk om tijdens deze operatie een borstreconstructie te ondergaan. De operatie zal dan langer duren. Er is geen aanvullende behandeling nodig na een borstverwijdering.

Tot slot

U hebt een aandoening die moeilijk te begrijpen is. Er wordt wel gezegd: goed nieuws en slecht nieuws. Enerzijds gaat het niet om borstkanker, anderzijds moet er wel een ingrijpende behandeling plaatsvinden. DCIS is een aandoening die bij weinig mensen bekend is. Omdat borstkanker bij meer dan 10% van de vrouwen in Nederland voorkomt, denken velen te weten wat u mankeert en hoe u behandeld zou moeten worden. Dit kan verwarring geven en onzekerheid oproepen. Uw behandeling wordt afgestemd op uw situatie. Een behandelingsadvies komt in teamverband tot stand en wordt stap voor stap met u besproken. Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in uw chirurg en in de voorgestelde behandeling. Aarzel niet om vragen te stellen als zaken niet duidelijk zijn.

Woordenboek borstkanker

Omdat er in medische brieven en documenten vaak moeilijke termen worden gebruikt, verwijzen wij u naar een verklarende woordenlijst. Met deze woordenlijst zoekt u snel en eenvoudig de begrippen op.

Woordenboek borstkanker
MUMC+

Contact

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de mammacareverpleegkundigen van de polikliniek Oncologie.

Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 043-3872992:

 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur
 • Op woensdag van 10.30 tot 11.00 uur .

U kunt hen ook mailen: mammapoli.mccc@mumc.nl

Websites

Patiëntinformatie "operatieve behandeling van borstkanker of DCIS" (info.mumc.nl/pub-152?mumc_access_latest_revision=m5YNch8Bp7h9034qGpKzVVmX_oiXgAku2B45VTDIpHg)

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-151