MUMC+

Folder

Operatie bij strottenhoofdkanker

In dit blad leest u meer over de verwijdering van (een deel van) het strottenhoofd.

Bij een operatie van strottenhoofdkanker verwijdert de hoofd-hals chirurg uw hele strottenhoofd of een deel ervan. Het verwijderen van het hele strottenhoofd heet totale laryngectomie. Deze operatie is soms de eerste keus van behandeling bij strottenhoofdkanker. Het kan zijn dat u daarna nog behandeld wordt met bestraling of bestraling in combinatie met chemotherapie. Dit heet adjuvante behandeling. Het gedeeltelijk verwijderen van het strottenhoofd wordt ook wel partiële laryngectomie genoemd. Deze ingreep kan ook endoscopisch met behulp van een laser plaats vinden, zie folder van laserbehandeling bij strottenhoofdkanker. (info.mumc.nl/pub-1649)

Kijk hieronder ook de voorlichtingsfilm "naar de operatiekamer". 

Naar de OK - ondertitels

Verloop van de operatie

Bij de totale laryngectomie verwijdert de hoofd-hals chirurg uw hele strottenhoofd en daarnaast uw stembanden, strottenklepje en het weefsel rondom uw strottenhoofd. Daarnaast kan het nodig zijn om ook de lymfklieren uit uw hals te verwijderen. Soms is het ook nodig om (een deel van) uw schildklier weg te nemen, bijvoorbeeld bij doorgroei van de tumor.

Na een totale laryngectomie heeft u geen strottenhoofd en dus ook geen stembanden meer.
Na de operatie leert u hoe u op een andere manier kunt spreken. Dat gebeurt met een stemprothese die tijdens de operatie wordt geplaatst. Ook ademhalen gaat anders. Dat komt door verandering van de luchtweg anatomie en omdat de hoofd-hals chirurg een gaatje maakt in uw hals: een tracheostomaU ademt dan niet meer door uw mond of neus, maar door de opening in uw hals. Op deze manier gaat ademen vanzelf. Direct na de operatie plaatsen we tijdelijk een buisje (canule) in dit tracheostoma. Dit beschermt uw longen tegen eventueel wondvocht. Meestal kan deze na een dag al verwijderd worden. 

Stemprothese

Wanneer ook uw stembanden verwijderd moeten worden, plaatsen we meestal tijdens de operatie een stemprothese (stemknoopje of spraakknoopje). Een stemprothese is ongeveer 1 centimeter groot en vormt een ventiel tussen uw luchtpijp en slokdarm. Een logopedist leert u hoe u met de stemprothese kunt spreken.

Na de operatie

Na een laryngectomie blijft u ongeveer twee weken in ons ziekenhuis om te herstellen. De meeste mensen herstellen vrij snel na deze operatie. Bij de operatie wordt er meestal een slangetje (wonddrain) achtergelaten om het wondvocht af te laten vloeien. De drain kan na enkele dagen verwijderd worden. Na de operatie mag u tijdelijk niet drinken of eten en daarom wordt er tijdens de operatie een slangetje (neus-maagsonde) geplaatst dat via uw neus en keel naar uw maag loopt. Via de sonde kunt u sondevoeding krijgen. Dit is heel dunne, vloeibare voeding. Ook uw medicatie kan door de neus-maagsonde toegediend worden.
Tijdens de opname zal de logopediste samen met u gaan oefenen bij het slikken en spreken. Ook kan het zijn dat de fysiotherapeut met u oefent met lopen of diep ademhalen. Als dit nodig is zullen zij u op uw kamer bezoeken. Elke dag bezoekt de zaalarts u om te bekijken hoe het met u gaat en wat er nodig is voor uw herstel. Als u voldoende hersteld bent om naar huis te gaan wordt er samen met het Transferpunt van het ziekenhuis gekeken welke zorg er thuis nog nodig is. Het kan zijn dat de thuiszorg nog bij u thuis komt voor bijvoorbeeld wondverzorging, dit wordt allemaal geregeld voordat u naar huis gaat. Als er meer herstel en zorg nodig is en u niet direct naar huis kan maar eerst verder moet aansterken gaat u naar een speciale afdeling van het revalidatiecentrum, De Plataan. Als dit nodig is zal uw arts dit met u bespreken.

Is uw schildklier (deels) verwijderd? Dan kan de aanmaak van schildklierhormonen verstoord raken. Dit kan worden vastgesteld met bloedonderzoek. Een tekort aan schildklierhormoon kan met medicijnen behandeld worden.   

Het weggenomen weefsel wordt door de patholoog onderzocht. Soms is op basis van de definitieve weefsel uitslag aanvullende behandeling nodig.

Controle

Eén week na uw ontslag uit het ziekenhuis heeft u een controle-afspraak bij uw arts. Vaak bezoekt u dan ook de logopedist en diëtist om te controleren of u weer goed kunt praten en slikken. U blijft nog drie jaar onder controle om vast te stellen of de kanker helemaal wegblijft.

Gevolgen van de operatie

De operatie bij strottenhoofdkanker brengt een aantal gevolgen met zich mee. Het verwijderen van het strottenhoofd heeft ingrijpende gevolgen voor uw dagelijks leven en uw naasten. U ademt en spreekt anders. Doordat u niet meer via de neus of mond ademt, ruikt u minder, verandert uw smaak, kunt u last hebben van slikklachten, kortademigheid en bijvoorbeeld boeren.

MUMC+

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u via onderstaande telefoonnummers contact met ons opnemen tijdens kantooruren.

Polikliniek KNO                                    043-387 54 00                  
Polikliniek MKA                                    043-387 52 00
Verpleegafdeling A1/A2:                   043-387 42 10/741 10
Polikliniek Oncologie                         043-387 64 00                

Buiten kantooruren of in het weekend neemt u contact op met de Spoed Eisende Hulp (SEH): 043-387 67 00 

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1646