Mumc+ foto online folders

Folder

Dumping Provocatietest

Inleiding

In overleg met uw behandeld arts heeft u afgesproken een dumping provocatie test te laten uitvoeren.

Met deze test willen wij vaststellen of uw algemene klachten en de klachten die u heeft na de maaltijd, veroorzaakt worden door een versnelde passage van de maaltijd van de maag naar de dunne darm. Dit noemen we dumping.

Voorbereiding

 • De dag vóór het onderzoek moet u een voorbereidingsdieet volgen. Dit dieet leest u in de folder "Dieetvoorschriften voorafgaand aan functie-onderzoek MDL’.
 • Op de dag van het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit wil zeggen dat u de avond voorafgaand aan het onderzoek vanaf 19.00 uur niets meer mag eten en vanaf 22.00 uur niets meer mag drinken. Vanaf 22.00 uur is ook roken niet meer toegestaan, omdat dit de onderzoeksresultaten kan beïnvloeden.
 • Zuurremmers/maagbeschermers en alle medicijnen die de bewegingen van de darm beïnvloeden, moet u drie dagen vóór het onderzoek stoppen.
 • Meldt aan uw behandelend arts als u antibiotica gebruikt.
 • Gebruikt u medicijnen die niet zonder risico gestopt kunnen worden, zoals medicijnen voor het hart, tegen hoge bloeddruk of epilepsie, dan mag u deze vroeg in de ochtend met een klein beetje water innemen.
 • Heeft u een gebitsprothese? Dan is het belangrijk om deze 24 uur voor het onderzoek uitsluitend met tandpasta te reinigen.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Functiekamer MDL-ziekten op niveau 2.
Volg route G2-groen.

Bij aanvang van het onderzoek wordt een infuusnaald ingebracht waaruit regelmatig bloed wordt afgenomen. Ook blaast u geregeld in een apparaatje om het waterstofgehalte in uw uitademingslucht te meten.

Na afname van het eerste ademmonster krijgt u een oplossing van glucose (suiker) te drinken. Glucose kan klachten opwekken wanneer er sprake is van dumping, daarom ligt u in bed en is er altijd een verpleegkundige in de buurt.

Tijdens het onderzoek meten wij regelmatig uw bloeddruk en polsslag en noteren we de klachten. Na het onderzoek mag u uw medicijnen weer innemen.

Het onderzoek duurt ongeveer vijf uur.

Mogelijke complicaties

Het kan voorkomen dat u na het onderzoek nog dumpingklachten heeft, zoals:

 • buikpijn/-krampen
 • duizeligheid
 • transpireren
 • hartkloppingen
 • moeheid/geeuwen.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ via tel. 043 – 387 53 61  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar functiekamer.mdl@mumc.nl.

Laatst bijgewerkt op 31 mei 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-174