Poli VMK

Folder

Onvoldoende groei van het kindje in de baarmoeder

Op gang brengen van de bevalling bij 38-40 weken

Hoe gaat de bevalling?
 • U bevalt in het ziekenhuis.
 • Wij brengen de bevalling op gang. We brengen hiervoor een ballon naar binnen in de baarmoederhals. Als het nodig is gebruiken we medicatie.
 • Als u 3 cm ontsluiting heeft en als de baarmoederhals vlak is, breken we de vliezen en starten we de weeën op.
Wat zijn de risico's voor ons kind?
 • Het kindje wordt gemiddeld 10 dagen eerder geboren.
 • Het kindje heeft bij de geboorte vaker een gewicht met een hogere percentiele waarde dan bij een spontane bevalling.
 • Er is geen verschil in gecombineerde uitkomstmaten (zoals te lage suikers en een APGAR score kleiner dan 7 in de eerste 5 minuten) dan bij een spontane bevalling.
Wat zijn de risico's voor mijzelf?
 • De weeën kunnen pijnlijker aanvoelen. Hierdoor wilt u misschien (meer) pijnstillers gebruiken.
 • Het op gang brengen van de bevalling leidt niet tot meer keizersneden of zogenoemde kunstverlossingen (bevallingen waarbij een pomp of tang nodig is).
Wat zijn de voorwaarden?
 • Het kindje ligt in hoofdligging.
 • De datum en tijd van de bevalling zijn afhankelijk van de beschikbare tijd en ruimte op de afdeling.

Het kindje ligt in hoofdligging. De datum en tijd van de bevalling zijn afhankelijk van de beschikbare tijd en ruimte op de afdeling.

Hoe gaat de bevalling?
 • U bevalt in het ziekenhuis.
 • De bevalling begint spontaan. Deze begint met weeën of met het breken van de vliezen.
 • Is de groei van het kindje stabiel (tussen p5 en p10) en zijn er geen afwijkingen in de doorbloeding van de placenta of andere afwijkingen? Dan is uw eigen verloskundige bij de bevalling.
 • Is er sprake van onvoldoende groei of een groei kleiner dan p5, dan begeleiden wij de bevalling.
  Wat zijn de risico's voor ons kind?
  • Het kindje heeft bij de geboorte vaker een gewicht onder p3.
  • De kans dat het kindje overlijdt rondom de bevalling is niet hoger dan wanneer de bevalling op gang wordt gebracht.
  • Het kindje ontwikkelt zich de eerste 2 jaar net zoals kinderen waarbij de bevalling op gang is gebracht.
  • Uit onderzoek blijkt wel dat kinderen die op de baby intensive care zijn opgenomen, slechter scoren op gedrags- en neurologische ontwikkeling. Dat geldt ook voor kinderen die een laag gewicht hadden bij de geboorte (lager dan p2-p3).
  Wat zijn de risico's voor mijzelf?

  Als de gezondheid van het kindje erom vraagt, brengen we de bevalling alsnog eerder op gang. Dat gebeurt bij ongeveer de helft van de vrouwen.

  Wat zijn de voorwaarden?
  • U heeft een normale doorbloeding van de placenta.
  • De groei van het kindje is tussen p3 en p10.
  • Er is geen stilstaande groei bij het kindje.
  • We houden uw gezondheid en die van het kindje goed in de gaten. We maken daarom 2 keer per week een hartfilmpje en 1 keer per week een echo.

  Wat betekent 'p' in de tekst?

  U komt in de tekst vaker de afkorting ‘p’ tegen. Deze staat voor ‘percentieel’. Hiermee wordt de groei van het kindje aangeduid. Uw arts legt dit tijdens het gesprek verder uit.

  Informatievideo

  Contactgegevens

  Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw gynaecoloog, uw verloskundige of de verpleegkundigen van de verloskamers.

  De polikliniek Gynaecologie is tijdens kantooruren van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bereikbaar via:
  telefoonnummer 043-387 48 00

  De verloskamers zijn bereikbaar via:
  telefoonnummer 043-387 62 40

  Laatst bijgewerkt op 21 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1763