wacht bevo2

Patiëntinformatie

Onderzoek naar botdichtheid (DEXA-Scan)

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten dat u een DEXA-onderzoek (of DEXA-scan) krijgt. Met dit onderzoek kan osteoporose (verlies aan botmassa) worden vastgesteld. Osteoporose leidt tot een verhoogd risico op botbreuken. Oorzaken van osteoporose zijn onder andere ouder worden, erfelijkheid, bepaalde lichamelijke aandoeningen en het gebruik van bepaalde medicijnen.

In sommige gevallen kan uw arts een DEXA scan aanvragen om ook naar uw lichaams samenstelling te kijken. Hierbij wordt dan uw vet massa en spiermassa bepaald. Dit wordt echter niet standaard verricht, enkel op indicatie.

Wij verwachten u op locatie Beeldvorming 3 van het Maastricht UMC+. Volg H-3 / lift H-niveau 3 (rood). Wij verzoeken u tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor het onderzoek.

Voorbereiding

Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Trek voor het onderzoek gemakkelijke kleding aan. Het is belangrijk dat u geen metalen voorwerpen draagt op de plaats waar gescand wordt tijdens het onderzoek zoals:  metalen ritsen/broekriem, knopen, piercing, speldjes,  sleutels.

Als u kort geleden (binnen 1 week) een röntgenonderzoek met contrastmiddel heeft gehad, kan het zijn dat het DEXA-onderzoek minimaal één week wordt uitgesteld.

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door. Er wordt röntgenstraling gebruikt bij een DEXA-scan, de straling is echter erg laag. Er zijn geen direct te verwachten effecten op het ongeboren kind, maar uit voorzorg wordt des alniettemin het onderzoek afgeraden.

Onderzoeken

Om osteoporose vast te stellen bij u krijgt u standaard een DEXA-scan van de lendenwervelkolom (onderrug) en van de linker heup. De scan duurt 5 tot 10 minuten.

Om de spier- en de vetmassa te meten, krijgt u een DEXA-scan van het hele lichaam. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

Een speciale DEXA-scan kan nodig zijn om te kijken of er wervelverzakkingen zijn. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

Het kan zijn dat er op de aanvraag een combinatie van deze drie scans gevraagd wordt. De behandeltijd is dan ook langer. Wij reserveren voor elk patiënt 20 minuten.

Na het onderzoek mag u meteen naar huis.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Een DEXA-scan is niet pijnlijk of belastend. Er wordt een zeer lage dosis röntgenstralen gebruikt bij dit onderzoek. Deze dosis is niet gevaarlijk voor u.

De uitslag

U krijgt de uitslag via de aanvrager van dit onderzoek. Dit kan uw huisarts zijn of een specialist.

Contact

Als u nog vragen heeft neem dan contact met ons op.

Afdeling Beeldvorming

Nucleaire Geneeskunde

043-387 47 46 of 043-387 67 47

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021