Mumc+ foto online folders

Folder

Stembanden (kijk)operatie, ontslaginformatie

Informatie voor thuis

 

U was opgenomen op verpleegafdeling A2 van het Maastricht UMC+ na een operatie/behandeling. In dit informatieblad leest u de instructies over de nazorg thuis en wat u moet doen bij lichamelijke klachten. De arts kan ook andere afspraken met u maken die afwijken van deze aanwijzingen. Dan moet u deze volgen.

 

.

Algemene richtlijnen

 • Als er poliepen of knobbeltjes werden weggenomen of er zijn biopten genomen, dan mag u na de operatie de eerste vijf dagen niet spreken. In sommige gevallen maakt de arts andere afspraken met u.  
 • U mag zeker niet hard roepen of fluisteren. Scherp gekruid eten en alcohol mag u niet gebruiken. Als u rookt moet u hiermee stoppen.
 • In de regel komt u ongeveer zeven dagen na de operatie terug op de polikliniek KNO voor controle. Daar worden verdere afspraken met u gemaakt en dan krijgt u ook de uitslag van de operatie.

Werken, sporten, autorijden

Het kan zijn dat u zich de eerste dagen thuis nog niet zo lekker en fit voelt. Dit komt omdat u narcose of verdoving hebt gehad. De eerste 24 uur na de operatie mag u dan ook niet autorijden. Werkhervatting is afhankelijk van het beroep dat u uitoefent. Dit, en ook wanneer u weer mag sporten, kunt u bespreken met uw behandelend arts.

Problemen

Problemen die wel eens voorkomen zijn: 

 • slikklachten of verergering van de slikklachten;
 • moeilijke ademhaling;  
 • temperatuurstijging boven 38 graden Celsius. 

Wanneer er thuis problemen ontstaan neem dan contact op met uw huisarts

Speciale richtlijnen

Speciale richtlijnen:

 • .....................................................................................
 • ......................................................................................
 • .......................................................................................

Pijnmedicatie:

 • ..........maal daags………….tablet(ten)
 • ..........maal daag………..….tablet(ten)
 • ..........maal daags….……….tablet(ten)

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u deze stellen tijdens uw controle op de polikliniek aan uw behandelend arts.

Polikliniek Keel, Neus en Oor (KNO) telefoonnummer: 043-387 54 00

In het weekend,in de avonduren en 's nachts kunt u bellen met het algemeen telefoonnummer van het Maastricht UMC+ en vragen naar de dienstdoende KNO-arts, telefoonnummer: 043-387 65 43

Websites

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-258