Mumc+ foto online folders

Folder

Polikliniek Leverziekten

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

Inleiding

U bent verwezen naar de polikliniek leverziekten. Deze polikliniek is onderdeel van het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL locatie Interne Geneeskunde). In dit blad informeren wij u over deze polikliniek leverziekten.

Met uw afsprakenbrief meldt u zich aan de aanmeldbalie op het poliplein. Volg 7 – H blauw

De spreekuren

Bij deze polikliniek zijn verschillende spreekuren die een specifieke leveraandoening behandelen. Zo krijgt u als patiënt zorg op maat. De spreekuren zijn.

 • algemene leverziekten
 • hemochromatose (ijzerstapelingsziekte)
 • virale hepatitis
 • levertransplantatie
 • hepatocellulair carcinoom (levertumoren). Hiervoor moet u op de Brugpoli zijn.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten heeft een onderzoekseenheid voor wetenschappelijk onderzoek. Dit om de kwaliteit van zorg voor u als patiënt continu te verbeteren.

Het kan zijn dat u tijdens uw polibezoek wordt benaderd door een arts of verpleegkundig specialist om hier aan deel te nemen. Uiteraard beslist u zelf of u hieraan mee wilt doen.

Of u wel of niet meedoet, heeft geen invloed op uw behandeling.

Het team

Het MDL-team voor de leverziekten bestaat uit verschillende hulpverleners en wordt daarom ook wel een multidisciplinair team genoemd. Tijdens uw polikliniek bezoek kunt u met verschillende hulpverleners in contact komen zoals:

 • MDL-artsen met specifieke expertise in leveraandoeningen
 • MDL-artsen in opleiding
 • Verpleegkundig specialist
 • Onderzoeksmedewerkers leverziekten
 • Diëtist

 

Ook werkt de polikliek leverziekten samen met andere specialisten, zoals:

 • radiologen
 • oncologen
 • chirurgen

Door deze samenwerking krijgt u een zo optimaal mogelijk advies en/of behandeling.

De afdeling MDL is het tertiaire (derde) verwijscentrum voor complexe leverproblematiek in de regio Zuid-Nederland zoals leverfalen en leverkanker. Wij kunnen u de nieuwste technieken en behandelingen (waaronder levertransplantatie) aanbieden.

Opleiding

In het Maastricht UMC+ worden artsen opgeleid tot maag-darm-leverarts (MDL-arts). Het kan voorkomen dat u met een MDL-arts in opleiding in contact komt. Deze arts wordt altijd bijgestaan / gesuperviseerd door een ervaren MDL-arts.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact op met de Polikliniek Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+ via tel. 043-387 51 00

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-316