Mumc+ foto online folders

Patiëntinformatie

Fructose ademtest

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u afgesproken een fructose ademtest uit te laten voeren. In dit informatieblad leest u alles wat voor u van belang is in verband met dit onderzoek.

De test wordt uitgevoerd om vast te stellen of fructose goed wordt verteerd en opgenomen via de darm.

Voorbereiding

De dag voorafgaand het onderzoek moet u een voorbereidingsdieet te volgen. Veder moet  u op de dag van het onderzoek zelf nuchter te blijven.Maar als  het onderzoek pas na 12:00 uur is, mag u
’s ochtends een licht ontbijt nuttigen. Details over het voorbereidingsdieet en dit ontbijt vindt u in het informatieblad ‘Dieetvoorschriften voorafgaand aan functie-onderzoek MDL’.

Sommige medicijnen hebben invloed op het resultaat van de test. Als u medicijnen gebruikt, moet u daarmee 24 uur voor het onderzoek stoppen. Gebruikt u medicijnen waarmee u niet zonder risico kunt stoppen, bijvoorbeeld medicijnen voor het hart, tegen hoge bloeddruk of epilepsie, dan mag u deze vroeg in de ochtend met een klein beetje water innemen. Heeft u suikerziekte waarvoor u medicijnen gebruikt?Bespreek danmet uw behandelend arts  wat u moet  doen. Als u binnen drie weken voorafgaand aan het onderzoek antibiotica moet gebruiken, moet u de afspraak te verzetten.

Als u een gebitsprothese heeft, wilt u deze dan 24 uur voor het onderzoek uitsluitend met tandpasta reinigen?

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Functiekamer MDL-ziekten op niveau 2 .
Volg G2 – groen.

Om uw uitademingslucht op te vangen blaast u in een speciaal hiervoor gemaakt opvangreservoir. Na het eerste ademmonster krijgt u een oplossing van fructose in water te drinken.

Vervolgens wordt er gedurende maximaal drie uur regelmatig een ademmonster afgenomen. Waterstofgas (H) wordt door darmbacteriën gemaakt tijdens de afbraak van koolhydraten (suikers). Dit waterstofgas wordt opgenomen door het bloed, passeert de longen en wordt uitgeademd. Waterstofgas is meetbaar met een zogenaamd H-ademanalyse apparaat. Als de fructose niet wordt verteerd en opgenomen in de dunne darm, komt het in de dikke darm terecht en wordt daar door bacteriën verteerd, waarbij waterstofgas vrijkomt.

Het onderzoek duurt ongeveer drie uur. De uitslag krijgt u van uw behandelend arts volgens afspraak.

Mogelijke complicaties
Bij dit onderzoek doen zich gewoonlijk geen complicaties voor.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ via tel. 043 – 387 53 61  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar functiekamer.mdl@mumc.nl.  

De Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze folder. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Het MUMC+ aanvaardt hiervoor echter geen enkele aansprakelijkheid. Ook sluit het MUMC+ aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de gepubliceerde informatie in deze folder/op deze website.

Laatst bijgewerkt op 10 februari 2022