Maastricht UMC+

Folder

Infectiepreventie bij opname

U bent opgenomen in het Maastricht UMC+ en wordt verpleegd op een verpleegafdeling. Op dit informatieblad leest u wat infecties zijn en hoe deze kunnen worden voorkomen.

Tijdens uw opname in het MUMC+ willen we voorkomen dat u een infectie krijgt.
In deze folder leest u wat infecties zijn en wat u zelf kunt doen om een infectie te voorkomen.

Infecties in het ziekenhuis

In het ziekenhuis willen we voorkomen dat u een nieuwe infectie krijgt.
Een infectie betekent dat een virus, bacterie of parasiet in uw lichaam zit en zich daar vermenigvuldigt. Dat is niet altijd schadelijk, maar soms kunt u er wel ziek van worden.

Iedereen heeft bacteriën en virussen in zijn lichaam, bijvoorbeeld in de neus, darmen en op de huid. Meestal zijn deze bacteriën nuttig, omdat zij beschermen tegen andere ziekmakende bacteriën.
De bacteriën die we bij ons dragen, komen ook terecht in onze omgeving en bij andere mensen.
Bij andere mensen kunnen ze soms een infectie geven en hen ziek maken.

De kans op het krijgen van een infectie is in het ziekenhuis groter dan thuis, bijvoorbeeld doordat u minder weerstand heeft of door een behandeling.
 

Goede hygiëne maakt de kans op een infectie kleiner. Daarom zijn er in het ziekenhuis afspraken over de hygiëne bij uw verzorging, behandeling en de schoonmaak van uw kamer.

Als u een infectie heeft, heeft u soms antibiotica nodig ()om de infectie te genezen. Als de meest gebruikte antibiotica niet meer werken, noemen we dat resistentie. MRSA en BRMO zijn voorbeelden van resistente bacteriën. U krijgt dan een ander antibioticum.

Afb1

Wat doet het ziekenhuis om infecties te voorkomen?

Hygiëne van de handen is het belangrijkste om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen. Daarom is er op iedere kamer handdesinfectans, water en zeep aanwezig. Gebruik dat regelmatig om uw handen schoon te houden. De zorgmedewerkers gebruiken het ook. We maken ook uw kamer en de hulpmiddelen regelmatig schoon.

Soms is het nodig dat u in een aparte isolatie-kamer ligt. Bijvoorbeeld als u in het ziekenhuis ligt omdat u een infectie heeft, óf als u tijdens uw opname een nieuwe infectie krijgt, óf als u een BRMO/MRSA bacterie bij u heeft.

Wat kunt u zelf doen om een infectie te voorkomen?

 • Was uw handen:
  •  na toiletbezoek
  • voor het eten
  • als uw handen vies zijn of plakkerig zijn
 • Hoest en nies in de elleboog. Hoest en nies NIET in uw handen.
 • Gebruik papieren zakdoeken en gooi deze na gebruik weg.
 • Gebruik het toilet netjes, zodat het toilet schoon blijft.
 • Kom niet met uw handen aan wonden, infusen en katheters.
 • Vertel het aan uw arts of verpleegkundige als u denkt dat wij onze hygiëne kunnen verbeteren.
 • Het is mogelijk dat we u tijdens uw opname vragen om een kweekafname. Dit kan zijn omdat u een infectie heeft, maar ook als u mogelijk een resistente bacterie heeft. Het is belangrijk voor uzelf en voor de andere patiënten dat u hieraan meewerkt

Meer informatie en vragen

In de folder ‘Hygiëne in het ziekenhuis’, https://info.mumc.nl/pub-402 , kunt u nog meer lezen over hygiëne.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vragen dan aan uw verpleegkundige.

Laatst bijgewerkt op 6 november 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-403