Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

Infectiepreventie bij opname

U bent opgenomen in het Maastricht UMC+ en wordt verpleegd op een verpleegafdeling. Op dit informatieblad leest u wat infecties zijn en hoe deze kunnen worden voorkomen.

Wat bedoelen wij met infectiepreventie

Infectiepreventie (het voorkomen van infecties) hoort bij goede zorg.
Niet alle infecties kunnen worden voorkomen, maar een optimaal hygiëne- en infectiepreventiebeleid verkleint de kans op een infectie. Daarom hebben we in het ziekenhuis afspraken gemaakt over uw verzorging, behandeling en de schoonmaak. Iedereen draagt vele soorten bacteriën en virussen met zich mee, bijvoorbeeld in de neus, de darmen en op de huid.

De bacteriën die we bij ons dragen delen we met de omgeving en met anderen. Meestal zijn deze bacteriën nuttig. Zij beschermen ons tegen andere ziekmakende bacteriën.
Bacteriën kunnen soms ziekmakend zijn en voor een infectie zorgen. De kans op het krijgen van een infectie in het ziekenhuis is groter dan thuis, bijvoorbeeld door een verminderde weerstand en uw behandeling.
Als u een infectie heeft, kan het nodig zijn dat u medicijnen (antibiotica) krijgt om deze te verhelpen. Wanneer de meest gebruikte antibiotica niet meer werken, spreken we van resistentie. MRSA en BRMO zijn bekende voorbeelden van resistente bacteriën. U krijgt dan een ander antibioticum.

Afb1

Wat merkt u zelf van deze afspraken tijdens opname?

Handhygiëne is het belangrijkste middel om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen. Daarom treft u op iedere kamer handdesinfectans, water en zeep aan. Door deze te gebruiken houdt de zorgmedewerker, maar ook uzelf, de handen schoon. Ook uw kamer en de hulpmiddelen die gebruikt worden zullen regelmatig worden schoongemaakt.

Soms wordt u vanwege een infectie opgenomen, kunt u tijdens uw opname een infectie krijgen óf kunt u een BRMO/MRSA bacterie bij u dragen. Dan zijn soms extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld een aparte (isolatie-) kamer. Als dit bij u nodig is, wordt u hierover geïnformeerd.

Wat kunt u zelf doen aan hygiëne en infectiepreventie?

  • Was uw handen na toiletbezoek, voor het eten en als uw handen vies of plakkerig zijn.
  • Hoest en nies in de elleboogplooi in plaats van in uw handen.
  • Gebruik wegwerpzakdoeken en gooi deze na ieder gebruik weg.
  • Laat het toilet na gebruik schoon achter.
  • Kom niet met uw handen aan wonden, infusen en katheters.
  • Meld aan uw arts of verpleegkundige als u denkt dat er niet hygiënisch wordt gewerkt.
  • Het is mogelijk dat u tijdens of na uw opname gevraagd wordt om mee te werken aan een kweekafname. Dit kan zijn omdat u een infectie heeft, maar ook als u mogelijk een BRMO of MRSA bij u draagt. In het belang van u en uw medepatiënten, willen wij u vragen om hieraan mee te werken.

Vragen en contact

In de folder ‘Hygiëne in het ziekenhuis’ https://info.mumc.nl/pub-402 leest u hier meer over. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw verpleegkundige.

Laatst bijgewerkt op 17 mei 2022