MUMC+

Folder

Looptest: 6 minuten

Bij de polikliniek Hart+Vaat Centrum

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u een 6-minutenlooptest gaat doen. Voor dit onderzoek dient u zich te melden op de polikliniek Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ (MUMC+). Volg hiervoor route 5 (blauw) op niveau 1. De looptest vindt plaats onder leiding van een hartfunctielaborant.

Uw voorbereiding

Het is verstandig om vooraf geen luchtwegverwijdende medicatie te gebruiken. Stop echter nooit op eigen initiatief met uw medicatie, maar raadpleeg altijd uw huisarts of specialist. Heeft u een kunstgebit, dan kunt u dit gewoon inhouden tijdens het onderzoek. Draag comfortabele kleding die niet te strak om de hals zit. Als u een korset draagt, vertel dit dan voorafgaand aan het onderzoek aan de hartfunctielaborant. Wanneer er recent bij u een aandoening zoals een aneurysma, longembolie, hartinfarct of hersenbloeding is geconstateerd, moet u hierover vooraf contact op te nemen met de polikliniek Hart+Vaat Centrum. Dit geldt ook als u het advies heeft gekregen om inspanningen te vermijden omdat u hartpatiĆ«nt bent of vanwege andere medische problemen. U kunt met vragen altijd terecht bij uw arts of op de afdeling.

*foto

Het onderzoek

Bij deze test loopt u gedurende 6 minuten in uw eigen tempo in een gang op en neer. Het is de bedoeling dat u zoveel mogelijk afstand aflegt. Voor, tijdens en na de test worden metingen gedaan. Het totale onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Aandachtspunten voor dit onderzoek

  • U mag een wandelstok of rollator gebruiken.
  • Uw gebruikelijke medicatie mag u gewoon blijven slikken.
  • Twee uur voor de test mag u zich niet inspannen. 
  • Gebruik voorafgaand aan de looptest hooguit een lichte maaltijd.
  • Zorg voor geschikte schoenen en kleding.

Na het onderzoek

U kunt zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

Mogelijke complicaties

Deze looptest is in het algemeen een veilig onderzoek. Overleg wel van tevoren met de polikliniek Hart+Vaat Centrum als u een advies heeft gekregen om inspanningen te vermijden.

De uitslag

De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek

Contact

Heeft u vragen of bent u verhinderd voor de afspraak. Neem dan contact met ons op. 

Polikliniek Hart+Vaat Centrum
T: 043 3872727
E: poli.hvc@mumc.nl

Websites

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-518