MUMC+

Folder

Neuro-oncologie: praktische informatie

Bij een hersentumor komen een hoop dingen op u af. Hier geven wij een aantal tips en suggesties die u kunnen helpen om te gaan met uw huidige situatie. Hoe werkt het bijvoorbeeld met een uitkering, autorijden of ander vervoer?

Uitkering aanvragen

De werkgever heeft een wettelijke verplichting (poortwachter)om werkhervatting mogelijk te maken. Als hij aan deze 2 jarige plicht voldaan heeft zal de werkgever een WIA aanvraag doen opdat het UWV gaat keuren. De keuring bepaald of iemand een WGA of IVA uitkering krijgt.Mocht tijdens die 2 jaar duidelijk zijn dat werkhervatting kansloos is kan de werkgever  een verkorte IVA  aanvragen.

 • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
 • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. 
 • Als het duidelijk is dat een langdurig zieke werknemer niet meer zal kunnen werken kan hij in sommige gevallen een uitkering aanvragen met verkorte wachttijd. Dat kan u een flinke loonkostenbesparing opleveren. Maar het kan ook hoge re-integratiekosten schelen! Uiteraard zijn aan deze verkorte wachttijd wel de nodige voorwaarden verbonden.

  Kijk op de website van het UWV voor meer informatie: https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx

Beoordeling rijgeschiktheid door het CBR

Informatie over rijgeschiktheid vindt u in het informatieblad "rijvaardigheid bij een hersentumor". (//info.mumc.nl/pub-131)

Alternatief vervoer

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Vanuit de Wmo kan er ondersteuning geregeld worden voor iedereen die dat nodig heeft. Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, ofwel vervoer op maat.

 • Hoewel de regiotaxi voor iedereen beschikbaar is, kan er vanuit de Wmo een indicatie worden afgegeven om tegen een lager tarief te reizen. Men ontvangt dan een speciale Wmo pas. Hoe hoog het daadwerkelijke tarief is, hangt af van de regio.

 • Ook voor medisch vervoer geldt het volledige tarief. De zorgverzekeraar kan voor dergelijk vervoer vaak wel een dekking bieden vanuit de basisverzekering (www.zorgwijzer.nl/faq/wat-krijg-ik-vergoed-met-een-basisverzekering#ziekenvervoer).

  De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig en met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een fysieke of geestelijke beperking niet meer kan reizen met het openbaar vervoer.

  Met een Wmo-taxipas is het dan mogelijk om tegen een gereduceerd tarief te reizen binnen 5 vervoerzones rond het woonadres. .

  Wanneer er sprake is van reizen op langere afstanden (buiten de regio) komt men niet in aanmerking voor de Wmo-vervoer via de regiotaxi. Mogelijk kan er dan wel vervoer via Valys (nummer: 0900 – 9630) worden aangevraagd.

 • Zoek dan contact met het Wmo loket van uw gemeente.

 • Voor vervoersvoorzieningen via de Wmo wordt een eigen bijdrage gevraagd. Hoe hoog die is hangt af van uw inkomen en vermogen. Via de website van het CAK kan u uitrekenen (www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp) hoe hoog uw eigen bijdrage is: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo-vervoer. (www.zorgwijzer.nl/faq/wmo-vervoer)

Lotgenoten

Wilt u in contact komen met lotgenoten? Kijk dan eens bij de facebookgroep van STOPhersentumoren:
https://www.facebook.com/groups/STOPhersentumorenlotgenotengroep/

Of bij de Hersentumor Contactgroep op facebook: 
https://www.facebook.com/groups/122560687764831

Hoe legt u het uit aan uw kind?

Uitleggen aan uw kind wat een hersentumor is en doet, is niet gemakkelijk.

Het Oncologie Centrum heeft hier speciale informatie voor ontwikkeld: Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik kanker heb (info.mumc.nl/pub-29).

Tips voor uw partner of mantelzorger

 • De mantelzorgmakelaar van Steunpunt Mantelzorg Zuid biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers die vastlopen of dreigen vast te lopen tijdens de uitvoering van regeltaken. Zij is goed thuis in de zorgwereld en kan assisteren bij het regelen van zaken of zelfs de regeltaken (tijdelijk) overnemen.
  www.mantelzorgzuid.nl of vraag de folder aan uw verpleegkundig specialist.
  Of maak een afspraak met mantelzorgmakelaar Anja Mullenders per telefoon: 06/83668188 of stuur uw vraag per e-mail naar a.mullenders@mantelzorgzuid.nl
 • De mantelzorgacademie geeft informatie, adviezen, ondersteunt bij vragen en geeft handreikingen voor het aanleren van praktische vaardigheden die belangrijk zijn bij de zorg voor uw naaste. Kijk op hun website voor meer informatie: https://www.tvnzorgt.nl/mantelzorgacademie.html  

Buddyzorg

Buddy’s zijn betrokken en aandachtige vrijwilligers, die graag iets willen betekenen voor een ander. Ze ondersteunen jou op het gebied van verwerking en het herwinnen van zelfredzaamheid.  Kijk voor meer informatie op www.buddyzorglimburg.nl of vraag de folder aan uw verpleegkundig specialist.

Je medische gegevens altijd bij je

Met Save-Me heb je altijd je actuele persoonlijke en medische informatie bij je, zodat in geval van nood hulpverleners zonder tijdverlies de juiste hulp kunnen bieden en thuisblijvers op de hoogte worden gebracht

Save-Me

Voeding en kanker

De website voor betrouwbare informatie uit wetenschappelijk en praktijk over voeding: www.voedingenkankerinfo.nl

MUMC+

Contact

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist Mieke Geurts:
043-3876400, sein 62552 (aanwezig op ma, do en vr).

 

Websites

 

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-52