MUMC+

Folder

Een afwijking in de borst en/of oksel: informatie over de Mamma polikliniek

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de Mamma polikliniek [mamma = borst] van de polikliniek Oncologie, in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+).

Polikliniek Oncologie

Misschien schrikt u: waarom moet ik naar de polikliniek Oncologie, terwijl er in mijn situatie misschien helemaal geen sprake is van borstkanker, maar van een goedaardige afwijking in de borst? De reden dat u bij ons terechtkomt, is dat op de polikliniek Oncologie een mammateam, bestaande uit specialisten en verpleegkundigen, aanwezig is dat gespecialiseerd is op het gebied van goedaardige én kwaadaardige borstafwijkingen. Binnen de polikliniek werkt dit mammateam samen om tot een snelle en goede diagnose en een optimale behandeling te komen.

Doordat de verschillende zorgverleners dicht bij elkaar in de buurt zitten, nauw samenwerken en regelmatig overleggen, verwachten wij dat u minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen en dat de wachttijden korter zijn.

De Mamma polikliniek

Omdat we er naar streven u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven wordt een aantal onderzoeken na elkaar gepland. Dit betekent dat een bezoek aan de polikliniek een hele ochtend kan duren. Soms lukt het niet om in één ochtend of middag het diagnostisch onderzoek af te ronden. Dan moeten we voor specifiek aanvullend onderzoek een nieuwe afspraak voor u maken.

Onze spreekuren worden volgens afspraak gepland. We proberen ons zoveel als mogelijk te houden aan deze tijdsafspraken.

De afspraak

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij balie Oost of West van de polikliniek Oncologie. U wordt vriendelijk verzocht om het volgende mee te nemen:

 • Eventueel een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist;
 • Patiëntenpasje. Heeft u geen patientenpasje, dan kunt u dit laten maken bij Patiëntenregistratie op het Poliplein in hoofdgebouw van het ziekenhuis.

Dit eerste bezoek aan de Mamma polikliniek is voor u heel spannend. U krijgt veel informatie en het is belangrijk om deze met een naaste te kunnen delen en verwerken. Daarom is het raadzaam om iemand mee te nemen.

Mammografie MUMC+

Anamnese en lichamelijk onderzoek

U wordt eerst door de verpleegkundig specialist of mammacare verpleegkundige gezien. Zij nemen met u een vragenlijst door over de aard van de klacht en uw medische voorgeschiedenis. Daarna wordt u lichamelijk onderzocht op de aanwezigheid van een eventuele voelbare afwijking in uw borst en oksel (lymfeklieren). Naar aanleiding van dit onderzoek wordt met u besproken welke vervolgonderzoeken nodig zijn om de aard van de eventuele afwijking te achterhalen. Alle vervolgonderzoeken vinden plaats op de afdeling radiologie.

Onderzoeken

De meest gangbare onderzoeksmethode bij borstonderzoek is het maken van een  mammografie: röntgenfotos' van de borst. Er kan daarnaast ook een contrastmammografie gemaakt worden of een echografie. Ook kan er een cytologische punctie of histologische biopsie gedaan worden. Hieronder staan deze onderzoeken uitgelegd.

 • De meest gangbare onderzoeksmethode bij borstonderzoek is het maken van een mammografie: röntgenfoto`s van de borst. De radioloog beoordeelt meteen de opnames. De mogelijkheid om met röntgenfoto’s heel kleine borstafwijkingen te ontdekken weegt ruimschoots op tegen het risico van de straling. Het is beter om geen bodylotion op uw bovenlichaam aan te brengen en geen deodorant te gebruiken op de dag van dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie.

  Lees hier hoe de mammografie in zijn werk gaat.

 • Indien u bent verwezen via het bevolkingsonderzoek dan maken wij een contrastmammografie in plaats van een normale mammografie.

 • Het mammografisch onderzoek kan worden aangevuld met een echografisch onderzoek. Hierbij worden uw borst en oksel afgebeeld met behulp van geluidsgolven. Met een apparaatje, dat deze geluidsgolven uitzendt en weer opvangt, tasten we de huid van de borst af. Om een goed contact te krijgen, smeren we de huid in met gel. Er wordt bij echografie geen gebruik gemaakt van röntgenstralen en het onderzoek is niet risicovol of pijnlijk. Het maken van een echografie duurt ongeveer 10 minuten, exclusief eventuele wachttijd. 

 • Bij een punctie prikt een arts (radioloog of patholoog) met een naald in de afwijking om cellen op te zuigen. Bij een biopsie wordt weefsel weggenomen. Met behulp van echografie kan de juiste plaats voor een eventuele punctie of biopsie worden bepaald. Indien nodig wordt met een chirurgisch mesje een klein sneetje in de huid gemaakt op de plaats waar de punctie of biopsie zal plaats vinden. Zonodig krijgt u een verdovingsinjectie. Deze cellen of het weefsel worden vervolgens in het laboratorium onderzocht. De patholoog bepaalt dan of het om een goedaardige of kwaadaardige afwijking gaat.

  Lees hier meer over een punctie/biopsie.

Het bespreken van de uitslagen

Na afloop van genoemde onderzoeken keert u terug naar de polikliniek Oncologie. U meldt zich bij de balie waar u in de ochtend ook geweest bent. Vervolgens kunt u naar het Ontmoetingscentrum gaan en een kop koffie of thee drinken. De mammacare verpleegkundige haalt u hier op zodra de uitslagen van de mammografie en echografie in de computer staan.

De uitslagen van de radiologische onderzoeken krijgt u vaak diezelfde dag. Het onderzoeken van cellen of weefsel kost enkele dagen. De mogelijkheid bestaat om sneldiagnostiek aan te vragen. Dit wordt met u besproken. De vervolgafspraak (-afspraken) worden voor u ingepland.

De rol van de mammacare verpleegkundige

De mammacare verpleegkundige is vanaf de eerste afspraak betrokken bij uw onderzoeken. Ook als de uitslagen met u besproken worden is de mammacare verpleegkundige er bij. Als we géén afwijking of een goedaardige afwijking hebben vastgesteld, kunt u voor controle terugverwezen worden naar het bevolkingsonderzoek of naar uw huisarts. Soms besluiten we in overleg met u dat u nog eenmaal ter controle terugkomt

Als er sprake is van een kwaadaardige afwijking, dan zorgt de mammacare verpleegkundige voor de vervolgafspraken. Zij begeleidt u en licht u voor voorafgaand aan en na de operatie.

Mammacare verpleegkundigen zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar (043-3872992) :

 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 14.30 uur
 • Op woensdag van 10.30 tot 11.00 uur .

U kunt hen ook mailen: mammapoli.mccc@mumc.nl

Ontmoetingscentrum

U kunt in het Ontmoetingscentrum terecht voor aanvullende informatie. U kunt er vragen stellen aan de medewerkers of er zelf informatie zoeken. De medewerkers kunnen u eveneens in contact brengen met andere hulpverleners. Ook familieleden zijn van harte welkom in het Ontmoetingscentrum.

Woordenboek borstkanker

Omdat er in medische brieven en documenten vaak moeilijke termen worden gebruikt, verwijzen wij u naar een verklarende woordenlijst. Met deze woordenlijst zoekt u snel en eenvoudig de begrippen op.

Woordenboek borstkanker
MUMC+

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of vragen in het algemeen, dan kunt contact opnemen met de polikliniek Oncologie.

Polikliniek Oncologie:                043-387 64 00
Ontmoetingscentrum:              043-387 26 00

Bereikbaarheid

De polikliniek Oncologie van het MUMC+ bevindt zich niet in het hoofdgebouw, maar op niveau 5 van het Dr. Tansgebouw.

Website

www.oncologie.mumc.nl
Woordenboek borstkanker

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2022