MUMC+

Folder

Behandeling met Lenvatinib

Uw behandelend arts heeft u een behandeling met Lenvatinib voorgesteld. Deze informatie is een samenvatting van belangrijke informatie die u van nut kan zijn tijdens de behandeling met Lenvatinib. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u met de behandeling begint.

Lenvatinib wordt gegeven aan patiënten met uitgezaaide leverkanker. Doel van de behandeling is om uw (eventuele) klachten te verlichten en de kwaliteit van leven zo lang mogelijk goed te houden.

Hoe werkt Lenvatinib?

Lenvatinib is een vorm van targeted therapie. Targeted therapie wil zeggen dat de geneesmiddelen  doelgericht te werk gaan, ze richten zich enkel op specifieke celafwijkingen. Lenvatinib remt de groei van de kankercellen. Ook wordt de bloedvoorziening naar die kankercellen afgesneden.

Hoe neem ik Lenvatinib in?

Lenvatinib neemt u in als capsule. De aanbevolen dosering is 12 milligram of 8 milligram éénmaal per dag. De dosering isafhankelijk van uw lichaamsgewicht. U moet de capsules elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip op de dag in nemen. De capsules moet u in zijn geheel doorgeslikken met water. De capsules moet u  consequent met of zonder voedsel innemen. Dus als u ze de eerste keer met voedsel inneemt, moet u dat de daarop volgende keren ook doen.

Wanneer u een dosis vergeten bent en het duurt 12 uur of langer voordat u de volgende dosis moet innemen, neem dan de gemiste dosis zo snel mogelijk in. Als het minder dan 12 uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen, neem dan de gemiste dosis niet meer in. Neem in beide gevallen de volgende dosis in op het normale tijdstip.

Hoeveel kuren krijg ik en hoe weet ik of het effect heeft gehad?

De behandeling met Lenvatinib wordt gecontinueerd  tot er sprake is van groei van de tumor onder deze behandeling of als u ernstige bijwerkingen heeft.

Uw arts bespreektmet u wanneer er bloedonderzoek en/of andere onderzoeken bijvoorbeeld een CT-scan gedaan zullen worden om te kijken of de behandeling effect heeft gehad.

Bijwerkingen

Er zijn een aantal bijwerkingen van Lenvatinib beschreven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hieronder beschreven. Het is belangrijk dat u alle bijwerkingen aan uw behandelend arts en verpleegkundige vertelt. Zij kunnen u eventueel aanvullende medicijnen geven en ook adviseren op welke manier u het beste met deze bijwerkingen kunt omgaan, zodat u er minder last van hebt.  Hieronder vindt u meer informatie over de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden.

Belangrijk is dat door het juist innemen van de door uw arts voorgeschreven medicijnen, de behandeling zo optimaal mogelijk plaatsvindt, terwijl u tegelijkertijd sommige bijwerkingen kunt helpen verminderen. Meld alle bijwerkingen die u ondervindt aan uw behandelend arts en/of oncologie verpleegkundige, ook die niet in dit overzicht staan. Samen kunt u naar oplossingen zoeken.

Lenvatinib blijft gedurende enkele dagen in lichaamsvloeistoffen aanwezig en wordt voornamelijk via de ontlasting uitgescheiden.

 • Het kan zijn dat u als gevolg van de behandeling een hoge bloeddruk krijgt. Meestal merkt u daar niets van, heel soms kunt u last hebben van wazig zien of hoofdpijn. Omdat de hoge bloeddruk meestal ontstaat in het begin van de behandeling, wordt de eerste acht weken geregeld de bloeddruk gecontroleerd. Als blijkt dat uw bloeddruk verhoogd is zal uw arts u bloeddrukverlagende medicijnen voorschrijven. Zelf kunt u hoge bloeddruk beperken door matig te zijn met zout, vet en alcohol, niet te roken en probeer voldoende te ontspannen.

  • Als uw bloeddruk wordt gemeten en hoger is dan 140 mmHg bovendruk en/of 90 mmHg onderdruk, neem dan contact op met uw arts.
 • Diarree komt voor na behandeling met Lenvatinib. Ook kunt u misselijk worden of last krijgen van overgeven. Deze klachten afzonderlijk of samen kunnen aanleiding geven tot ernstige uitdrogingsverschijnselen. Hoewel deze klachten meestal verdwijnen voor een volgende toediening, raden wij u aan deze klachten altijd zo snel mogelijk met uw arts en/of oncologieverpleegkundige te bespreken. Bij diarree (enkele malen per dag dunne ontlasting) kunt umet  loperamide starten, waarbij u na de eerste lozing diarree start met twee tabletten, vervolgens een tablet bij elke lozing ontlasting. Het is belangrijk om tijdig te stoppen, omdat u door de tabletten verstopt kunt raken (obstipatie). Maximaal mag u acht tabletten loperamide per dag innemen. Als de diarree langer dan 24 uur aanhoudt, neem dan contact op met het ziekenhuis.

 • Dit is een veel gevreesde bijwerking. Er worden echter maatregelen genomen om dit zo min mogelijk te laten voorkomen. Voor thuis krijgt u van uw oncoloog recepten mee voor middelen tegen de misselijkheid. Als u nog misselijk bent, neem dan drie maal per dag één tablet metoclopramide van 10 milligram.

  Als u niet kunt eten, probeer dan in elk geval voldoende te drinken: anderhalf tot twee liter per dag. Drink afwisselend water, vruchtensap, bouillon en limonade. Als u, ondanks de voorzorgsmaatregelen, toch langer dan 24 uur misselijk blijft en u niets meer binnenhoudt, neem dan contact op met het ziekenhuis.

 • Sommige patiënten krijgen gedurende de behandeling last van vermoeidheid. Geef hieraan toe en probeer een uurtje extra te rusten. Blijf wel in beweging. Verdeel uw energie goed en besteed deze vooral aan het doen van leuke dingen. Als het huishouden te zwaar is, schakel dan op tijd hulp in, eventueel een thuishulp. Bespreek dit met uw huisarts. De mate van vermoeidheid is verschillend, de duur ook. Kijk voor meer informatie op onze website: https://oncologie.mumc.nl/vermoeidheid-en-kanker.

 • In het beenmerg worden rode- en witte bloedcellen en bloedplaatjes aangemaakt. Lenvatinib kan soms de aanmaak van deze bloedcellen verminderen. Witte bloedcellen zijn een onderdeel van uw afweer en beschermen u tegen infecties. Tijdens de behandeling met Lenvatinib kan een tijdelijk tekort aan witte bloedcellen ontstaan, waardoor u meer kans loopt op het krijgen van een ernstige infectie. Uw bloed zal daarom worden gecontroleerd voorafgaand aan elke policontrole.

  Als er een tekort aan bloedplaatjes ontstaat, is er een verhoogd risico op bloedingen en op het ontstaan van blauwe plekken. Als u een bloedneus krijgt, tandvleesbloedingen, blauwe plekken zonder stoten of kleine rode plekjes op de onderbenen, moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Als dat nodigis,  krijgt u een transfusie met bloedplaatjes.

 • Door de Lenvatinib kan het hand-voet-syndroom ontstaan. Het hand-voet-syndroom bestaat uit pijnlijke, gezwollen, droge, rood verkleurde handen en voeten (vaak met een strakke huid) waarop blaren kunnen zitten. Wij raden ureumzalf of Bepanthen zalf of crème aan. Dit is bij de drogist verkrijgbaar. Daarnaast kan het helpen uw handen en voeten goed vet te houden, geen knellende schoenen te dragen en warm water te vermijden.

 • Een zeer klein deel van de patiënten die behandeld wordt met Lenvatinib kan haren verliezen.

Veelgestelde vragen

 • Lenvatinib kan bijwerkingen veroorzaken die uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen kunnen beïnvloeden. Ga geen voertuig besturen of machines bedienen als u zich duizelig of moe voelt.

 • Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te treffen zodat u niet zwanger raakt of uw partner zwanger maakt. De beleving van seksualiteit kan heel anders worden in deze periode, lees ook de folder seksualiteit en kanker, verkrijgbaar in het ontmoetingscentrum.

  Zoenen, knuffelen en aanraken kan zonder problemen gedaan worden.

 • Als je als ouder de diagnose kanker krijgt, denk je meestal meteen aan je kinderen.

  • Hoe moet het nu met hen?
  • Hoe vertel ik het?
  • Hoe steun ik ze?

  Daarom hebben wij informatie ontwikkeld die u kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan.
  In deze informatie worden ook tips per leeftijdsfase gegeven, van baby tot puber.

  www.oncologie.mumc.nl/praten-over-kanker-met-het-gezin

  Heeft u vragen of behoefte aan hulp? Bespreek dit met uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij kunnen u doorverwijzen naar ons team Psychosociale Oncologie.
   

Samenvatting

Lenvatinib 1 keer per dag innemen op een vast tijdstip. Neem Lenvatinib in met een glas water, met of zonder maaltijd. Neem nooit een dubbele dosis, ook niet als u een keer Levantinib bent vergeten.

MUMC+

Contact

Neem contact op met het ziekenhuis bij:

 • Hoge bloeddruk (> 140/90 mmHg)
 • Koorts, temperatuur hoger dan 38.5 oC
 • Misselijkheid/braken/ waardoor meer dan 24 uur geen drinken binnen kunnen houden/krijgen
 • Ernstige diarree
 • Aanhoudende huiduitslag

Contactgegevens maandag t /m vrijdag:
Polikliniek Oncologie: 043-387 64 00

Oncologieverpleegkundige Nicol Pepels-Aarts
A
anwezig van maandag t/m donderdag

Avond, nacht, weekend en feestdagen:
Afdeling A5: 043-38 765 10

 Email: nicole.aarts@mumc.nl

Websites

www.mumc.nl
www.oncologie.mumc.nl
www.kanker.nl

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-620