Mumc+ foto online folders

Folder

Recovery

Uitslaapkamer na uw operatie

U, uw kind of naaste wordt binnenkort geopereerd of behandeld onder narcose.

Na uw operatie komt u naar de Recovery. Hier bewaakt en behandelt een team van gespecialiseerd verpleegkundigen en artsen u.

Een operatie of behandeling kan soms een ingrijpende gebeurtenis zijn. Afhankelijk van de narcose bent u nog slaperig bij binnenkomst op de Recovery. Daarom willen wij u graag vooraf informeren over uw verblijf op onze Recovery.

In dit blad informeren wij u over de afdeling Recovery en wat dit voor u en uw familie betekent.

Recovery

De afdeling Recovery

De patiënten die op deze afdeling liggen, zijn net geopereerd en worden wakker van hun narcose.

De verpleegkundigen observeren en controleren continue uw bloeddruk en hartslag door middel van een bewakingsmonitor. Deze gegevens worden allemaal geregistreerd in uw elektronische patiëntendossier.

Afhankelijk van uw ingreep of behandeling is afgesproken hoe lang u op de Recovery blijft.

  • 0 tot 2 uur en daarna naar de afdeling of medium care.
  • 2 tot 6 uur en daarna naar de afdeling of medium care.
  • Nachtrecovery; u verblijft na uw ingreep tot de volgende ochtend op onze afdeling.

U ligt maximaal 24 uur op de Recovery met een mogelijke uitloop tot 36 uur. De zorg kan uiteen lopen van standaard tot zeer intensief.

Eerste aanspreekpunt

Uw behandelend anesthesioloog en een anesthesiemedewerker brengen u naar de Recovery. Hier vangt een gespecialiseerd recoveryverpleegkundige u op. Wanneer u aangesloten bent aan de bewakingsmonitor, vindt de overdracht plaats tussen de anesthesioloog en de recoveryverpleegkundige over het verloop van uw ingreep of behandeling. Het kan zijn dat u dit transport en deze overdracht niet bewust ervaart. De recoveryverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft.

De operateurs nemen meestal na de ingreep contact op met de contactpersoon die u heeft opgegeven, om hem/haar te informeren dat de ingreep klaar is. Door omstandigheden gebeurt dit wel eens op een later tijdstip.

Symptoombehandeling

Na uw ingreep of behandeling wordt u soms geconfronteerd met vervelende ongemakken zoals:

  • pijn
  • misselijkheid
  • slaperigheid
  • jeuk
  • niet goed kunnen plassen

Vertel uw klachten aan de verpleegkundige die voor u zorgt. Onze verpleegkundigen proberen deze symptomen zo goed als mogelijk op te vangen, zodat u comfortabel terug naar de afdeling kan gaan.

Pijn

Pijn is een van de symptomen die we na een operatie vaker zien bij onze patiënten. Het herstel van een operatie verloopt voorspoediger als u weinig pijn heeft in de eerste dagen na de operatie. Wij streven dan ook naar een goede pijnbehandeling. De behandelend anesthesioloog spreekt de meest geschikte pijnbehandeling voor u af.

Pijnmeter

Kinderen op de Recovery

Na de operatie laat de anesthesioloog uw kind uit de narcose ontwaken en wordt uw kind naar de Recovery gebracht. Als uw kind is aangekomen, wordt u gebeld en mag u naar de Recovery komen.

Na de operatie heeft uw kind een infuus. Afhankelijk van de ingreep heeft uw kind eventueel nog andere slangetjes, bijvoorbeeld om wondvocht weg te laten lopen. Dit is meestal vooraf door de behandelend arts met u besproken.

Omgeving

Iedere dag is er een uitgebreid operatie/behandelingsprogramma in het Maastricht UMC+. Wij zien al deze patiënten, waaronder ook kinderen, op de Recovery. Hierdoor kan het druk en/of rumoerig zijn op onze afdeling. Daarnaast is er op de werkvloer regelmatig overleg tussen de verschillende professionals. We proberen deze overlast zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen dit niet volledig verhinderen. Hebt u last van geluid en/of het licht, meld dit dan bij de verpleegkundige. U krijgt dan oordopjes en/of een slaapmasker.

Om uw verblijf op de Recovery zo aangenaam mogelijk te maken, bieden wij multimediavoorzieningen aan, zoals tv, radio of internet.

Camerabewaking

Er is camerabewaking op de Recovery die de verpleging ondersteunt bij de zorg en veiligheid. De camerabeelden worden uitsluitend bekeken door de verpleegkundigen en worden niet bewaard.

Bezoek

Bezoek op de Recovery is welkom tussen 19.00 en 19.30 uur. Maximaal twee personen per patiënt. Na overleg met de Recovery verpleegkundige kan hier een uitzondering in gemaakt worden.

Wanneer uw kind op onze afdeling komt, worden de ouders of verzorgers meteen hiervan op de hoogte gesteld door de verpleegkundige en mag u meteen naar uw kind toe.

Terug naar de afdeling

Wanneer de afgesproken verblijfsduur verstreken is en u geen extra zorg meer nodig hebt na de operatie, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

In de loop van de dag bezoekt de operateur u om u verder te informeren over uw ingreep/behandeling. Dit kan zowel op de Recovery als op de verpleegafdeling zijn.

Soms vindt de behandelend anesthesioloog het nodig om u langer te bewaken via de bewakingsmonitor of hebt u nog langere intensievere zorg nodig. In deze situatie wordt u naar een Medium Care of een Intensive Care overgeplaatst.

Contact

Heeft u als patiënt of naaste familie na het verblijf op de Recovery behoefte aan een gesprek, neem dan contact op met het hoofd van de afdeling Recovery. Telefoonnummer: 043 387 7881.

Heeft u behoefte om met iemand te praten over uw ingreep? De medewerkers van de afdeling zijn altijd bereid u te woord te staan.

Bent u ontevreden over de verzorging en/of behandeling, dan adviseren wij u om dit in de eerste instantie direct te bespreken met de betrokken medewerker(s). Desgewenst kunt u daarna ook een afspraak maken met het hoofd van de Recovery.

Website

Voor meer informatie over de dag van uw operatie verwijzen we u door naar www.mumc.nl. Onder ‘specialisme & afdelingen’ kunt u informatie over de Operatieafdeling, Chirurgisch Dagcentrum en/of Recovery aanklikken.

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-695