_

Patiëntinformatie

Röntgenfoto’s bij kinderen

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Röntgenfoto’s bij kinderen

Uw kind is doorverwezen naar de afdeling Beeldvorming voor een onderzoek met röntgenfoto’s. Op dit blad krijgt u als ouder en/of verzorger alle informatie waarmee u uw kind kunt voorbereiden op het onderzoek. Een ouder kind kan deze informatie zelf lezen en zo meer te weten komen over het onderzoek.

Beeldvormende onderzoeken vinden plaats op diverse locaties in het ziekenhuis. Kijk op uw afsprakenbrief waar u moet zijn

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een andere afspraak met u.

Het belang van voorbereiden: informatie voor ouders

Belangrijk is dat uw kind weet waarom hij/zij een onderzoek krijgt. Door uw kind voor te bereiden op een onderzoek krijgt uw kind grip op de situatie en neemt u onzekerheden en angsten weg. Onzekerheid geeft spanning en maakt uw kind angstig.

Een eerlijke voorbereiding is minder beangstigend dan een vaag weten en voorkomt of neemt fantasieën weg. Door uw kind waarheidsgetrouw te informeren blijft het vertrouwen in de ouders bestaan. Vertel uw kind wanneer iets pijn doet en wanneer niet. Ook mag uw kind best huilen. Belangrijk is dat u het kind hierin ondersteunt.

Als steun mag uw kind altijd zijn of haar favoriete knuffel meenemen!

Röntgenstraling

Bij het maken van een röntgenfoto gaat de röntgenstraling door het lichaam heen en komt daarna op een gevoelige plaat. De straling op de plaat wordt omgezet naar een röntgenfoto op de computer.

De straling die tijdens een onderzoek wordt gebruikt, wordt voor een deel verstrooid (verspreid) in de röntgenkamer. Medewerkers staan tijdens het maken van de foto’s achter een speciaal scherm, omdat zij door hun werk anders aan te veel straling blootstaan. Of zij dragen een loodjas die de straling tegenhoudt. Als u als ouder of verzorger wordt gevraagd uw kind vast te houden tijdens een onderzoek, krijgt u óók een loodjas aan.

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming
Röntgenfoto’s bij kinderen

Onderzoek

U meldt zich aan de balie van de afdeling Beeldvorming. De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u en uw kind op in de wachtkamer en legt uit wat er gaat gebeuren.

Afhankelijk van welk gedeelte van het lichaam de foto wordt gemaakt kleedt uw kind zich voor het onderzoek uit. Ondergoed kan altijd aanblijven. U blijft als ouder en/of verzorger in de kamer bij uw kind. Als u wordt gevraagd uw kind vast te houden krijgt u een loodjas aan.

Het röntgenapparaat is een soort buis die alle kanten op kan bewegen. Als de foto wordt gemaakt wordt de buis eerst in de goede stand gezet, het kan zijn dat de buis vlakbij uw kind komt.

Het lichaamsdeel waar de foto van wordt gemaakt moet op of tegen een plaat aangehouden worden. De plaat voelt koud aan. Uw kind moet staan of juist op een bedje liggen.
De MBB ‘er doet het onderzoek. Er worden meestal meerdere foto’s gemaakt. Om de foto te maken gaat de MBB’ er achter het scherm, en vraagt u om afstand te nemen. Tijdens het onderzoek zelf kunt u of uw kind ook nog vragen stellen aan de MBB’er.

Kinderen voelen zich rustiger als de ouder rustig is. U hoeft daarom ook niet bij het onderzoek aanwezig te zijn als u zichzelf hierbij niet prettig voelt. Uw kind kan uw spanning overnemen waardoor het bang of angstig wordt. Voelt u zich onrustig, dan kunt u beter even op de gang wachten.

Na het onderzoek

Aan het eind van het onderzoek kunt u uw kind zich weer aankleden en hoort u van de MBB’er of u direct met uw kind naar huis mag gaan.

Mogelijke complicaties

Bij jonge kinderen is sprake van cellen die zich snel delen. Daarom is de gevoeligheid voor straling groter. Het is van belang om bij hen extra voorzichtig te zijn. Voor kinderen hebben wij dan ook speciale methoden om de stralingsdosis zo klein mogelijk te houden. Kinderen hebben minder straling nodig voor een röntgenfoto, omdat zij veel minder wegen dan volwassenen.

Voor meer informatie zie het patiëntenblad ‘Röntgenstraling – wat is het en wat zijn de risico’s?’.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van de behandelend arts. De afspraak met de behandelend arts moet u zelf maken.

Contact

Voor vragen kunt u bij ons terecht. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van telefonisch bereikbaar.

Afdeling Beeldvorming
043-387 75 00 op werkdagen van 08.00 uur tot 16.45 uur

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021