doorgang

Folder

Operatieafdeling, een ingreep of onderzoek waarbij u opgenomen wordt op een verpleegafdeling

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een ingreep of een onderzoek te laten verrichten in het Maastricht UMC+. U wordt hiervoor opgenomen op een verpleegafdeling. Op dit blad krijgt u informatie over het traject dat u doorloopt vanaf de holding (voorbereidingsruimte van het operatiecomplex) tot aan de Recovery (uitslaapkamer).

Voorbereiding

Voor uw eigen veiligheid is het erg belangrijk dat u nuchter bent op de dag van uw ingreep. Als u te kort voor uw ingreep nog gegeten en/of gedronken heeft, kan uw operatie niet doorgaan. Informatie hierover vindt u in de patiëntenfolder 'informatie over anesthesie'.
Op de verpleegafdeling krijgt u een blauw operatiejasje. Sieraden, eventuele gebitsprotheses en hoortoestellen moeten uit.

Safety check

Op verschillende momenten tijdens uw opname stellen zorgverleners u een aantal controlevragen. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt. Aan de hand van de safety checklist controleren wij uw identiteit (naam en geboortedatum) op basis van o.a. uw polsbandje.  Verder verifiëren we het type of soort behandeling en ook, indien van toepassing, de te opereren zijde (links of rechts).

Naar de operatieafdeling

De verpleegkundige brengt u met uw bed naar de holding (voorbereidingsruimte van het operatiecomplex). 
In de holding wordt u voorbereid op de operatie. Als u een plaatselijke verdoving krijgt (bijvoorbeeld een ruggenprik), dan komt de anesthesioloog deze eventueel al op de holding prikken. Het kan zijn dat u in de holding even moet wachten voordat een OK teamlid u komt ophalen. 

Om uw verblijf in de holding zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er multimediavoorzieningen (televisie, internet en radio) aanwezig, waar u gebruik van kunt maken. Ook bieden wij u lectuur aan. Indien u wenst, zijn er leesbrillen beschikbaar.

Wie komt u tegen op de operatiekamer?

Op de operatiekamer zijn de anesthesiemedewerker, de anesthesioloog, de operatieassistenten, de chirurgen en de arts-assistent aanwezig. Gelet wij een academisch ziekenhuis zijn, kunt u ook in contact komen met artsen en zorgverleners in opleiding.
De anesthesioloog bereidt u voor op de narcose. U krijgt een infuus en wordt aangesloten op de bewakingsmonitor. De chirurg controleert vervolgens weer uw gegevens (safety check). Als u slaapt of als de verdoving is ingewerkt, begint de chirurg met de operatie of het onderzoek.

Chirurg

De chirurg is een medisch specialist die u opereert. De chirurg ziet u van tevoren op de polikliniek of spoedeisende hulp (SEH) om uitleg te geven over de operatie. Hij/zij coördineert de zorg na de operatie en loopt visite op de afdeling of ziet u terug op de polikliniek.

Anesthesioloog

De anesthesioloog is een medisch specialist die ervoor zorgt dat u veilig en zonder pijn een operatie ondergaat. Voorafgaand aan een ingreep brengt hij/zij in een gesprek met u uw algehele conditie in kaart en worden eventuele risico's van de narcose besproken (preoperatieve screening geheten). Tijdens de operatie dient de anesthesioloog medicijnen zoals slaapmiddelen en pijnstillers toe. Na afloop van de ingreep houdt hij u in gaten op de Recovery.

Arts-assistent

Iedere patiënt kan in het ziekenhuis te maken krijgen met een arts-assistent. Arts-assistenten houden spreekuur op de polikliniek en lopen dagelijks visite op de verpleegafdeling. Dit doen ze meestal samen met een medisch specialist. Op de verpleegafdeling is een arts-assistent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Voor medische vragen kunnen patiënten ook terecht bij de arts-assistent. Op de operatieafdeling assisteren of opereren arts-assistenten samen met de medisch specialist.

Anesthesiemedewerker

De anesthesiemedewerker  assisteert de anesthesioloog bij het onder narcose brengen of bij het aanbrengen van een plaatselijke verdoving. Ook bewaakt en begeleidt de anesthesiemedewerker u voor, tijdens en na de operatie.

Operatieassistent

De operatieassistent is verantwoordelijk voor het uitvoeren van assisterende, instrumenterende en omloopwerkzaamheden bij de operaties. De operatieassistent ondersteunt  de chirurg voor, tijdens en na een operatie.

Na de operatie

Na de operatie verzorgt de operatieassistent uw wond en maakt de anesthesioloog u wakker. Het kan zijn dat u dit niet bewust ervaart.
Nadat de bewakingsapparatuur is afgekoppeld wordt u naar de Recovery of de Intensive Care (IC) gebracht. Als u naar de IC  gaat, is dit vooraf met u afgesproken of is tijdens de operatie besloten dat u alsnog meer bewaking nodig heeft.

Kinderen
Na de operatie laat de anesthesioloog uw kind uit de narcose ontwaken en wordt uw kind naar de Recovery gebracht. U wordt telefonisch hierover geïnformeerd en u kunt uw kind op de Recovery bezoeken.

Recovery

U blijft op de Recovery tot u goed wakker bent. Hier wordt u weer aangesloten aan de bewakingsmonitor en controleren de recoveryverpleegkundigen continu uw ademhaling, hartslag en bloeddruk. De recoveryverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft over uw toestand. U krijgt extra pijnstilling als dit nodig is. Zo nodig krijgt u iets tegen de misselijkheid.
De recoveryverpleegkundigen proberen deze ongemakken zo goed als mogelijk op te vangen, zodat u comfortabel naar de verpleegafdeling of ontslagkamer kunt gaan..

Voorzieningen op de Recovery

Iedere dag is er een uitgebreid operatie-/behandelingsprogramma, waarbij al deze patiënten en ook kinderen de Recovery passeren.  Het kan rumoerig en druk zijn tijdens uw verblijf op de Recovery. Ook is er regelmatig overleg op de werkvloer tussen de verschillende professionals. U kunt deze drukte als storend ervaren. Mocht dit zo zijn dan kunt u dit kenbaar maken aan de recoveryverpleegkundige en bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van oordopjes en/of een slaapmaskertje.
Om uw verblijf op de Recovery zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er multimediavoorzieningen (televisie, internet en radio) aanwezig, waar u gebruik van kunt maken. Ook bieden wij u lectuur aan. Indien u wenst, zijn er leesbrillen beschikbaar.

Bezoektijden Recovery

Het bezoekuur op de Recovery is van 19:00 uur tot 19:30 uur, waarbij maximaal 2 personen per patiënt zijn toegestaan. In overleg met de recoveryverpleegkundige kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Terug naar de afdeling

Afhankelijk van uw ingreep en uw situatie blijft u korte of langere tijd of zelfs één nacht op de Recovery. De anesthesioloog beslist wanneer u terug kunt naar de verpleegafdeling. Na het besluit van ontslag op de Recovery wordt u opgehaald door de verpleegkundige van de afdeling. Voor vertrek naar de verpleegafdeling draagt de recoveryverpleegkundige informatie over aan de verpleegkundige (safety check).

hh
De operatiekamer

Meer informatie

Heeft u nog verdere vragen over de dag van uw opname/ingreep, raadpleeg de algemene website van het MUMC+ of neem contact op met de polikliniek van het specialisme dat uw ingreep gaat verrichten. Voor vragen over anesthesie kunt u contact opnemen met de polikliniek Anesthesiologie.

Zie voor de actuele telefoonnummers van deze poliklinieken de algemene website van het MUMC+.

Website
www.mumc.nl
www.gezondidee.mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2023