Mumc+ foto online folders

Folder

Epilepsie: EEG-registratie in de schedel

De operatie en uw verblijf in het ziekenhuis

U wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een EEG-registratie in de schedel. Uw arts heeft dit met u besproken. Met deze registratie meten we epileptische aanvallen. Dat doen we elektroden in de schedel. We plaatsen deze elektroden tijdens de operatie in en op uw hersenen. Zie afbeelding 1.

In deze folder leest u meer over de operatie. En over uw opname in het ziekenhuis. Voor deze operatie blijft u 2 weken in het ziekenhuis. U verblijft op de afdeling Medium Care Neurologie/Neurochirurgie.

Laat deze folder gerust ook aan familie lezen. Dan weten ook zij wat ze kunnen verwachten.

Plaatsen elektroden voor intracraniële EEG-registratie
Afbeelding 1. Plaatsen elektroden

Voorbereiding in het ziekenhuis

U wordt in het ziekenhuis geholpen door een neurochirurg, neuroloog en klinische neurofysioloog. Zij bepalen de plaats waar de elektroden in de hersenen worden ingebracht. Ze gebruiken daarvoor de resultaten van eerdere onderzoeken die u heeft gehad. Eén daarvan is de MRI-scan.

Operatie

Op de operatiekamer krijgt u een plaatselijke verdoving. Dan maken wij een zogenaamd stereotactisch frame vast op uw hoofd. Zie afbeelding 2. Daarna brengen wij u naar de afdeling Beeldvorming. Hier krijgt u een CT-scan. Op basis hiervan bepalen de artsen de posities van de elektroden. Daarna volgt de operatie. Dit gebeurt onder volledige narcose.

Hoe lang de operatie duurt, hangt af van het aantal en het type elektroden. Tijdens de operatie maakt de neurochirurg een opening in uw schedel. Dit is nodig om de elektroden te plaatsen. Soms worden elektroden dieper in de hersenen geplaatst. We maken deze met een schroefje vast in de schedel.

Na de operatie halen we het frame op uw hoofd weer weg. U krijgt een dik verband om uw hoofd. Dit beschermt de elektroden. En zorgt ervoor dat u geen last heeft van de schroeven. Heeft u vragen over de verschillende elektroden? Stel deze dan gerust aan uw arts.

plaatsen frame stereo EEG
Afbeelding 2. Stereotactisch frame

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de Recovery om wakker te worden. Daarna gaat u naar de Medium Care van verpleegafdeling C5. Op deze afdeling vindt de EEG-registratie plaats. U blijft hier 2 weken.

De dag na de operatie maken we opnieuw een CT- of MRI-scan van de hersenen. Dit doen we om de positie van de elektrodes te controleren. Ook controleren wij of alles goed is.

Mogelijke complicaties

Na de operatie kunt u de volgende complicaties en bijwerkingen krijgen.

Trombose ofwel stolsel in een bloedvat
Dit stolsel sluit het bloedvat helemaal of voor een deel af. Trombose komt meestal voor in een ader van een been. U krijgt in het ziekenhuis iedere dag een spuitje. Dit bevat een bloedverdunner. Hiermee is de kans op trombose kleiner.

Infectie
Heel soms treedt een infectie van uw wond en/of hersenvlies op.

Bloeding in het hoofd
Door het inbrengen van de elektroden ontstaat er heel soms een bloeding in het hoofd. Heeft u snel blauwe plekken, bloedneuzen of last van lang nabloeden bij de tandarts? Dan is de kans op een bloeding groter. Dit heeft te maken met aanleg. Of met de medicijnen die u gebruikt. Heeft u last van deze klachten? Geef dit dan door aan de arts. Hij neemt dan voor de operatie maatregelen.

Gebruikt u bloedverdunners? Dan moet u hier minimaal 7 dagen vóór de operatie mee stoppen. Let op! Soms mag u niet, of niet zo lang stoppen met bloedverdunners. De arts bespreekt dit met u.

Hersenzwelling
Het plaatsen van de elektroden kan zorgen voor een plaatselijke zwelling. Tijdens de operatie en de dagen erna krijgt u daarom Dexamethason. Dit medicijn maakt de kans op een zwelling kleiner. We bouwen het gebruik hiervan na een paar dagen weer af. Tijdens het gebruik controleren wij het suikergehalte in uw bloed. Ook krijgt u medicijnen om uw maag te beschermen.

Elektrodebreuk
Heel soms breekt de elektrodekabel tijdens een epilepsieaanval. Een breuk ontstaat meestal buiten de schedel. Als dat gebeurt, halen we de overgebleven elektrode uit uw hoofd. Dit is makkelijk. Als er genoeg andere elektroden op de goede plek zitten, heeft het verwijderen geen gevolgen voor de registratie.

Uw verblijf op de Medium Care C5

Uw blijft 2 weken op de Medium Care. Soms is dit langer. Tijdens uw verblijf registreren we een aantal epileptische aanvallen. Door de elektroden in de hersenen en op de hersenen, zien we waar de epileptische aanvallen precies ontstaan. We willen zoveel mogelijk aanvallen registreren. Daarom nemen we samen met u een aantal maatregelen.

Afbouw van medicatie voor epilepsie
De arts zorgt voor een schema om de medicijnen af te bouwen. De opbouw start meestal weer op de dag na de operatie.

Slaapdeprivatie
We vragen u een deel van de nacht of de hele nacht wakker te blijven. Tijdens deze nacht mag een familielid of kennis bij u blijven.

Lichtflitsprikkeling
Bent u gevoelig voor lichtflitsen? Dan proberen wij een epileptische aanval op te wekken met flitsen.

Hyperventilatie
Bent u gevoelig voor hyperventilatie? Dan proberen wij een aanval op te wekken met diep zuchten.

Tijdens u verblijf op de afdeling wordt u 24 uur per dag gefilmd met een camera. We nemen ook geluid op. Dit gebeurt met verschillende camera’s in het plafond. Dat doen we om de aanvallen goed te registeren. De registratie wordt overdag de hele tijd beoordeeld. Dat gebeurt door een gespecialiseerd laborant van de afdeling klinische neurofysiologie.

Rondom uw bed zitten hekken. Hier zit een hoes omheen. Dat is om te voorkomen dat u zich pijn doet als u een aanval krijgt in bed. Zie afbeelding 3.

bedhoezen
Afbeelding 3. Bedhoezen

Tijdens uw verblijf op de afdeling kunt u weinig bewegen. De elektroden zijn via kabels verbonden met een computer. Deze computer registreert de hersenactiviteit. Deze kabels worden tijdens uw verblijf niet losgemaakt. Dit heeft een aantal gevolgen voor u.

 • U kunt weinig bewegen. De ruimte is niet groter dan uw bed. In overleg met de verpleging mag u ook in een stoel zitten naast het bed. Dit mag van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16:30 uur. Op deze tijdstippen bewaakt een laborant de camerabeelden. Hierdoor kan de verpleging op tijd bij u zijn als u een aanval krijgt.
 • Uw persoonlijke verzorging gebeurt tijdens deze periode in bed.
 • Als u naar het toilet moet, doet u dit op een speciale stoel, naast het bed.
 • De dagen kunnen lang duren. Neem daarom genoeg spullen mee om uzelf bezig te houden.
 • Bezoek is ook buiten de bezoekuren welkom. Vraag vrienden en familie om langs te komen.

Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk aanvallen registeren. Daarnaast doen we misschien nog extra testen. Hiervoor geeft de laborant kleine stroomstootjes aan de elektroden. We registeren hoe u hierop reageert. Soms is er een neuropsycholoog bij dit onderzoek aanwezig. Dit onderzoek duurt een paar uur. Het kan aanvallen of bepaalde reacties veroorzaken. Denk aan bewegingen, sensaties of woordvindstoornissen uitlokken. Het doet meestal geen pijn.

De uitslag

Bij een grid-implantatie krijgt u na 2 weken de uitslag. Soms krijgt u dan een tweede operatie. Hierbij halen we het weefsel weg dat de aanvallen veroorzaakt.

In geval van een strip- en diepte-elektrode-implantatie krijgt u de uitslag van het hele onderzoek na 3 tot 4 maanden. Dit gebeurt via uw neuroloog in ziekenhuis of in Kempenhaeghe.

Tips op een rijtje:

 • Neem spullen mee om uzelf bezig te houden. Bijvoorbeeld een leesboek, tablet, laptop, films of een handwerk. Er is een televisie aanwezig. Hier kunt u dvd’s op bekijken.
 • Het ziekenhuis heeft een gratis Wi-Fi verbinding. Vraag de inloggegevens aan de verpleging.
 • Wilt u tijdens het verblijf uw eigen kleding dragen? Dan is het belangrijk dat u blouses meeneemt met knoopjes.
 • U mag ook buiten bezoekuren bezoek ontvangen.
 • Neem voor 1 of 2 dagen uw eigen medicatie mee. Misschien hebben wij deze nog niet meteen op de afdeling. Zo kunt u toch de medicijnen innemen die u nodig heeft.

Weer thuis

Na het weghalen van de elektroden kunt u weer van alles doen. Totdat de wondjes dicht zijn, mag u niet zwemmen of uw haren wassen. Dit is meestal de eerste 10 dagen na de operatie.

Krijgt u last van onderstaande klachten?

 • Problemen met het genezen van de wondjes.
 • Pijn die erger wordt.
 • De wondjes zijn gezwollen of er komt vocht uit.
 • Een lichaamstemperatuur hoger dan 38 °C (koorts).

Bel dan altijd de Spoedeisende Hulp en vraag naar de dienstdoende arts-assistent neurochirurgie. Ook ’s avonds, ’s nachts of in het weekend.

Contact

De afdeling Medium Care Neurologie/Neurochirurgie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen van uw contactpersoon. Wij vragen mensen niet te bellen tussen 7.00 en 9.00 uur. We zijn dan bezig met de persoonlijke verzorging van de patiënten.

Medium Care Neurologie/Neurochirurgie
Telefoon: 043 - 387 65 35

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Neurochirurgie
Telefoon: 043 - 387 4041


Verpleegafdeling C5 Neurologie
Telefoon: 043 - 387 65 30

Spoedeisende Hulp (SEH)
Telefoon: 043 - 387 67 00

Epilepsiechirurgie Kempenhaeghe
Telefoon: 040 - 227 94 60
Emailadres: epilepsiechirurgie@mumc.nl

Polikliniek Epileptologie Kempenhaeghe
Telefoon: 040 - 227 90 22

Websites

Kempenhaeghe
Laatst bijgewerkt op 21 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-781