Mumc+ foto online folders

Folder

Een lui oog (amblyopie)

De behandeling bij uw kind

De orthoptist en de oogarts hebben de ogen van uw kind onderzocht en geconstateerd dat uw kind een lui oog heeft. Op dit informatie blad krijgt u informatie over de oorzaak en de behandeling van een lui oog.

De polikliniek Oogheelkunde bevindt zich in de Oogtoren. Volg route 3-blauw.

Wat is een lui oog?

Wanneer één oog een goed gezichtsvermogen ontwikkelt in de vroege kinderjaren en het andere oog niet, wordt het oog met de slechtere gezichtsscherpte het luie oog genoemd. De afwijking komt vrij vaak voor. Meestal is één van de twee ogen lui, soms beide ogen. Omdat het goede oog de slechtere gezichtsscherpte van het luie opvangt, merk je niet dat iemand een lui oog heeft.

Hoe ontstaat een lui oog?

Er zijn drie hoofdoorzaken voor het ontstaan van een lui oog.

 • Scheelzien.
  Het beeld van het scheelziende oog wordt in de hersenen uitgeschakeld om dubbelzien te voorkomen. Op den duur verleert dat oog het kijken en wordt lui. Het kind kijkt steeds met het goede oog.
 • Onscherp beeld in één oog door een oogsterkte-afwijking. 
  Zie patiëntenblad ”Uw kind ziet minder”
  Dit onscherpe beeld krijgt in de hersenen minder aandacht en wordt min of meer verdrongen. Meestal is er van buiten niets aan het oog te zien, waardoor deze vorm van een lui oog moeilijk op te sporen is. De afwijking is alleen vast te stellen door een zorgvuldige bepaling van de gezichtsscherpte en de sterkte afwijking van beide ogen.
 • Bij troebeling in delen van het oog die normaal helder zijn. 
  Dit is bijvoorbeeld het geval bij staar.

Is behandeling nodig?

Een lui oog is een vorm van slechtziendheid die goed te voorkómen is door een juiste en tijdige behandeling hiervan. Een lui oog is alleen te behandelen op kinderleeftijd, tot een leeftijd van ongeveer 8-12 jaar (afhankelijk van de oorzaak). Daarna is er dus niets meer aan te doen. Hoe eerder het luie oog behandeld wordt hoe groter de kans dat de twee ogen goed samenwerken en uw kind maximaal scherp gaat zien met beide ogen samen.

Is behandeling nodig?

De behandeling

Een lui oog wordt op twee manieren behandeld, vaak in combinatie.

Occlusie therapie (afplakken)
Hierbij wordt een pleister op het goede oog geplakt. Het gezichtsvermogen van het luie oog wordt hiermee gestimuleerd. Hoe lang de pleister elke dag op moet, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, hoe lang het luie oog al bestaat en hoe slecht het luie oog ziet. Zo’n pleister is niet leuk, maar doorzetten is echt de moeite waard. De orthoptist kan u en uw kind hierbij helpen.

Een bril
Bij een duidelijke afwijking van de oogsterkte of een groot verschil in oogsterkte tussen de ogen adviseert de orthoptist een bril voor uw kind om het luie oog te behandelen. De bril moet minstens zo lang gedragen worden dat er geen kans meer is dat het oog weer lui wordt. Meestal is dat tot een leeftijd van ongeveer 12 jaar. Daarna is vaak ook nog een bril nodig om beter te zien, maar niet meer strikt noodzakelijk om een lui oog te voorkomen.

Heeft uw kind last van de behandeling?

Dit hangt af van hoe slecht het luie oog ziet en hoe oud uw kind is.

 • Uw kind moet er eerst aan wennen dat het beeld aan de kant van het afgeplakte oog weg is en dat hij/zij hierdoor slechter ziet. Pas dus de eerste dagen op dat uw kind niet van de trap valt of ergens tegenaan loopt. Laat uw kind ook niet meteen fietsen met de pleister op.
 • Voor een succesvolle behandeling van een lui oog bent u als ouder het allerbelangrijkst. U moet ervoor zorgen dat uw kind de pleister draagt en dat uw kind dit volhoudt. De oogarts en de orthoptist helpen hierbij.
 • Schoolgaande kinderen zien soms heel slecht met de pleister op en krijgen hierdoor problemen op school. Overleg met de orthoptist of er misschien buiten schooltijd geplakt kan worden.

Meestal zijn kinderen snel gewend aan het ‘anders’ kijken en redden ze zich prima met een pleister. Naarmate de behandeling vordert zal het luie oog zich ontwikkelen en beter gaan zien en is de behandeling minder belastend.

Contact

De informatie op dit blad is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts of de orthoptist. Het kan dus zijn dat de behandeling voor uw kind anders is dan in op dit blad beschreven is.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt kunt u deze stellen aan de behandelend orthoptist of de oogarts.

Polikliniek Oogheelkunde         043-387 68 00
op werkdagen van 8:30 uur tot 17:00 uur

Spoedeisende Hulp (SEH)         043-387 67 00
na 17:00uur en in het weekend
Vraag dan naar dienstdoende oogarts.

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-783