_

Patiëntinformatie

Artrografie

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Algemeen

U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Beeldvorming voor een onderzoek van een gewricht, een artrografie. Op deze folder krijgt u informatie die voor u belangrijk is bij de voorbereiding van het onderzoek en het onderzoek zelf.

Kijk goed op uw afsprakenbrief

Het onderzoek kan op diverse locaties in het ziekenhuis uitgevoerd worden. Kijk op uw afsprakenbrief waar u moet zijn.

Artrografie

Wat is een artrografie

Bij een artrografie wordt met behulp van röntgendoorlichting het gewricht aangeprikt en krijgt u contrastvloeistof ingespoten voor röntgenfoto’s of voor een MRI, of er wordt gewrichtsvocht afgenomen.

Voorbereiding algemeen

Bij een artrografie moet u nuchter komen. Vanaf 3 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten en drinken.
Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Voorbereiding MRI

Informatie over MRI vindt u in onze patiënten folder MRI-onderzoek. Deze is te verkrijgen bij de balie van de afdeling Beeldvorming, en te vinden op onze website www.mumc.nl > zorgaanbod > radiologie > patiënten folders.

Wat u altijd moet melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
  • Als u een pacemaker, een inwendige insuline pomp of een neurostimulator heeft, kunt u in principe geen MRI-onderzoek ondergaan.
  • Heeft u last van allergieën? Graag voor het onderzoek melden aan de laborant.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

U meldt zich aan de balie van de afdeling Beeldvorming (zie uw afsprakenbrief voor de juiste locatie).

U neemt plaats in de wachtruimte waar de radiodiagnostisch laborant u ophaalt. De prikplek wordt gedesinfecteerd en de radioloog prikt het gewricht aan onder röntgen doorlichting. Als de naald op de goede plek zit, brengt hij via deze naald contrastvloeistof in om de juiste positie van de naald in het gewricht te controleren. Indien nodig kan direct vocht uit het gewricht worden gehaald.

Afhankelijk van het gevraagde onderzoek krijgt u nogmaals contrastvloeistof ingespoten. Uw gewricht wordt nu verder onderzocht met röntgenfoto’s of met een MRI onderzoek.
De MRI-scanner staat in een andere ruimte. Wij verwijzen u naar de juiste locatie als dit voor u van toepassing is.
Op aanvraag kan vóór het inspuiten van contrastvloeistof, gewrichtsvocht worden opgezogen en opgestuurd worden naar het laboratorium voor verder onderzoek.

Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen aan de radioloog en/of radiodiagnostisch laborant.

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Heeft u aansluitend een MRI onderzoek dan bent u ruim anderhalf uur op onze afdeling.

Na het onderzoek

Uw lichaam neemt het contrastmiddel op en verwijdert dit via transpiratievocht en de urine weer uit uw lichaam. Dit duurt ongeveer één dag. Het is beter om na het onderzoek het gewricht niet te zwaar te belasten. Er kan enige stijfheid van het gewricht optreden. Wij adviseren u om de rest van de dag na het onderzoek geen auto te rijden.

Mogelijke complicaties

Omdat er contrastvloeistof in uw gewricht is ingespoten kan dit tijdelijk dik en minder stabiel zijn. Wij adviseren u het gewricht op de dag van het onderzoek minder te belasten.

De uitslag

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts. De afspraak met de behandelend arts maakt u zelf.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Afdeling Beeldvorming 043 – 387 75 00 op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een andere afspraak met u.

Laatst bijgewerkt op 5 november 2020