_

Folder

CT-scan bij kinderen

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Algemeen

Uw kind is door de behandelend arts doorverwezen voor een CT-scan. Op dit blad vindt u als ouder en/of verzorger alle informatie waarmee u uw kind kunt voorbereiden op het onderzoek. Een ouder kind kan deze informatie ook zelf lezen en zo meer te weten komen over het onderzoek.

CT is een afkorting van Computed Tomography. Met röntgenstralen en een computer worden beelden gemaakt. Tijdens het onderzoek ligt uw kind stil op een onderzoekstafel die in een open ring schuift. De ring is ongeveer 50 cm diep. In de ring draait de röntgenbuis rond waarmee de beelden worden gemaakt. Dat maakt enig lawaai, alsof een wasmachine draait, maar uw kind ziet en merkt er niets van. Het onderzoek is niet pijnlijk.

U blijft bij uw kind in de scanruimte. U krijgt een loodjas aan. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een andere afspraak met u.

Voorbereiding algemeen

Voor een CT-scan van het hoofd, de hals, de longen of het skelet is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk. Komt uw kind voor een CT-scan van de buikorganen, dan moet er aanvullend rekening gehouden worden met onderstaande voorbereiding.

Voorbereiding CT-scan van de buik

Water drinken

Op de dag van het onderzoek mag uw kind een licht(e) ontbijt/maaltijd/laatste voeding eten. Om buikorganen goed zichtbaar te maken op een CT-scan, moeten de maag en darmen van uw kind gevuld zijn met een water. Daarom is het nodig dat uw kind een half uur voor het onderzoek start met het drinken van water. De maag en darmen van uw kind raken zo gevuld met water, waardoor ze goed te onderscheiden zijn van andere organen. Hoeveel uw kind moet drinken is afhankelijk van de leeftijd (zie tabel).

Let op!

Wij verzoeken u om de volgende voorschriften nauwkeurig op te volgen

U kind drinkt 30 minuten voor het onderzoek:

Drinkvoorschriften

Gebruik van jodiumhoudend contrastmiddel

Soms is het nodig voor het onderzoek om jodiumhoudend contrastmiddel toe te dienen. Dat gebeurt via een infuusje in de arm van uw kind. Door contrastmiddel krijgt de radioloog een nog duidelijker beeld van het te onderzoeken lichaamsdeel.

Of uw kind contrastmiddel krijgt toegediend, is niet altijd bekend voor de CT-scan. Mogelijk besluit de radioloog dit pas tijdens het onderzoek.

Voor kinderen tot 12 jaar, van wie wij van tevoren wél weten dat zij contrastmiddel krijgen, maken wij een afspraak op de kinderpoli. Hier krijgt uw kind, voorafgaand aan de CT-scan, een infuusje in de arm. In alle andere gevallen prikt de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige(MBB’er) op afdeling Beeldvorming het infuusje zelf. Geef door aan de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige als uw kind last heeft van allergieën, astma of eczeem.
Krijgt uw kind het contrastmiddel ingespoten, kan hij/zij een metaalsmaak proeven en een warm gevoel krijgen door het hele lichaam.

Het belang van voorbereiden: informatie voor ouders

Belangrijk is dat uw kind weet waarom hij/zij dit onderzoek krijgt. Door uw kind voor te bereiden op een onderzoek krijgt uw kind grip op de situatie en neemt u onzekerheden en angsten weg. Onzekerheid geeft spanning en maakt uw kind angstig.
Een eerlijke voorbereiding is minder beangstigend dan een vaag weten en voorkomt of neemt fantasieën weg. Door uw kind waarheidsgetrouw te informeren blijft het vertrouwen in u als ouders bestaan.

Het onderzoek

De CT-scan (zie afbeelding) wordt gemaakt op diverse locaties in het ziekenhuis. Kijk op uw afsprakenbrief waar u moet zijn.

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige haalt u en uw kind op in de wachtkamer en legt uit wat er gaat gebeuren.

Het is belangrijk dat uw kind tijdens de CT-scan zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen. Bewegingen storen de opnamen. Soms helpen wij daarbij door bijvoorbeeld het hoofd vast te maken met een klittenbandje en te ondersteunen met kussentjes langs de oren. Baby’s kunnen we met behulp van een vacuümkussen ondersteunen.

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige bedient de CT-scanner vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoekskamer. U kunt met de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige spreken via een intercom. Tijdens het hele onderzoek kan hij/zij u en uw kind zien en horen. U kunt de medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige in ge val van nood altijd waarschuwen. Kinderen voelen zich rustiger als de ouder rustig is. U hoeft daarom ook niet bij het onderzoek aanwezig te zijn als u zichzelf hierbij niet prettig voelt. Uw kind kan uw spanning overnemen waardoor het bang of angstig wordt. Voelt u zich onrustig, dan kunt u beter even op de gang wachten.

CT-scan
De CT-scan

Na het onderzoek

Als uw kind een CT-scan zónder contrastmiddel heeft gehad, kunt u direct na het onderzoek met uw kind naar huis of terug naar de verpleegafdeling. Kreeg uw kind contrastmiddel toegediend via een injectie, dan vragen wij u om na de scan nog 15 minuten met uw kind ter observatie in de wachtkamer plaats te nemen. Heeft uw kind last heeft van allergieën (bijvoorbeeld hooikoorts), astma of eczeem, dan vragen wij u en uw kind 30 minuten ter observatie plaats te nemen. Als alles goed blijft mag uw kind naar huis of terug naar de verpleegafdeling. Uw kind mag weer eten en drinken, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt.

Complicaties/bijwerkingen

Als uw kind contrastmiddel ingespoten kreeg, adviseren wij u om uw kind na het onderzoek een paar glazen water extra te laten drinken. Zo verdwijnt het contrastmiddel via de urine weer snel uit het lichaam. Heeft uw kind om medische redenen een vochtbeperking of krijgt hij/zij vocht toe gediend via een infuus, dan hoeft uw kind deze extra hoeveelheid niet te drinken.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van de behandelend arts. De afspraak met de behandelend arts maakt u zelf.

Contact

Voor vragen kunt u bij ons terecht. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.45 uur telefonisch bereikbaar.

Afdeling Beeldvorming
043-387 75 00

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023