_

Folder

Defaecografie

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Radiologie

Algemeen

U bent door uw behandelend arts doorverwezen voor een defaecografie.

Hier vindt u alle informatie die voor u van belang is bij de voorbereiding en het onderzoek. Bij defaecografie wordt de werking van de anus en de endeldarm (het laatste stuk darm) onderzocht.

Voorbereiding

Voor een Defaecografie is het van belang om de dunne darm te kunnen onderscheiden op de Röntgenbeelden. Dit doen we door de dunne darm te vullen met een contrastmiddel. Het contrastmiddel (Liquid Polibar) krijgt u op de dag van het onderzoek van de administratief medewerker op het moment van aanmelden aan de balie. Ook krijgt u een clysma met bijbehorende instructie.

In verband met de voorbereiding vragen wij u één uur voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Voor defaecografie hoeft u niet nuchter te zijn. U mag gewoon eten en drinken.

Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

Voor de defaecografie dient u zich te melden aan de balie van de afdeling Beeldvorming. Locatie Beeldvorming 3, volg hiervoor route H-3 / lift H niveau 3 (rood).

In verband met de voorbereiding vragen wij u één uur voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Na het aanmelden aan de balie drinkt u het verdunde contrastmiddel volgens instructie op. Omdat het laatste stukje van de darm goed schoon moet zijn, moet u twintig minuten voor de afspraak tijd zelf het aan de balie ontvangen klysma volgens instructie gebruiken. (blijft u in de nabijheid van een toilet). De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op de afspraaktijd op in de wachtkamer en geeft uitleg over het onderzoek.

In het belang van het onderzoek kan aan u worden gevraagd om bepaalde kledingstukken, sieraden of protheses uit te doen. U krijgt een papieren schort van de MBB'er om aan te doen. In de röntgenkamer gaat u liggen op een brancard. Bij vrouwelijke patiënten wordt eerst, in rugligging, een kleine hoeveelheid contrastmiddel met een dun slangetje in de vagina ingebracht. Dit om de vagina te markeren, en te kunnen onderscheiden.

Daarna brengt de radioloog, via een slangetje in de anus, hetcontrastmiddel, een witte bariumsulfaatgel in, in het laatste stuk van de darm. Deze gel moet de ontlasting nabootsen bij het onderzoek.

Dan neemt u plaats op het röntgentoestel, op een soort toilet. Zo worden opnamen gemaakt van de endeldarm in rust, tijdens aanspannen en persen. De radioloog vertelt hoe de opnames worden gemaakt en wat u moet doen.

Tijdens het onderzoek zelf kunt u ook nog vragen stellen, stel ze gerust aan de aanwezige radioloog en/of MBB'er.

Na het onderzoek

Wij adviseren u om na het onderzoek extra veel water te drinken (1 à 2 liter) om verstopping door het contrastmiddel te voorkomen. Indien u zich om medische redenen aan een vochtbeperking moet houden, hoeft u deze extra hoeveelheid niet te drinken. Eventueel kunt u een laxeermiddel nemen. U kunt dit overleggen met de radioloog die het onderzoek uitvoert.

De eerste dagen na het onderzoek kan het zijn dat u resten van het witte contrastmiddel aantreft in uw ontlasting. Als u na het onderzoek thuis klachten krijgt, zoals een verstopping, neem dan contact op met uw huisarts of behandelend arts.

De uitslag

De uitslag van de defaecografie krijgt u van de behandelend arts nadat de radioloog de foto’s heeft beoordeeld. De afspraak met de behandelend arts dient u zelf te maken.

Contact

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een nieuwe afspraak met u.
Ook voor vragen kunt u bij ons terecht. Wij zijn telefonisch bereikbaar via:

Afdeling Beeldvorming
043-387 75 00 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)
 

Laatst bijgewerkt op 1 maart 2023