_

Folder

Percutane Radiologische Gastrostomie (PRG)

Plaatsen van een voedingssonde op de afdeling Beeldvorming

Algemeen

U bent opgenomen in het Maastricht UMC+ (MUMC+) voor het plaatsen van een PRG-sonde. Hierbij wordt onder röntgendoorlichting de sonde door de huid heen in de maag gebracht. Door de sonde kan voeding, vocht en medicatie worden toegediend. De procedure wordt uitgevoerd door een interventieradioloog op de vaat- en interventiekamer. In deze folder leest u alle informatie die voor u van belang is bij de voorbereiding op de procedure en plaatsing van de sonde.

Voorbereiding

Voorafgaande aan de procedure wordt u dezelfde dag, of de dag ervoor, opgenomen in het MUMC+. Op de afdeling zal er eerst algemeen onderzoek worden gedaan zoals het plaatsen van een infuus en het afnemen van bloed om uw nierfunctie en bloedstolling te bepalen. Ook zal de verpleging een maagsonde inbrengen via de neus (neus-maagsonde). Deze neus-maagsonde blijft tot de dag na de procedure in de neus zitten. Voor het plaatsen van een PRG-sonde moet u nuchter zijn. Dit betekent dat:

  • U mag zes uren van tevoren niet eten of drinken.
  • Tot twee uren van tevoren is het toegestaan om heldere dranken te drinken, zoals bijvoorbeeld water of thee (dranken zonder melkproducten).
  • U mag gewoon uw medicijnen innemen. 
PRG

Wat u altijd moet melden

Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.

Voorafgaande aan de procedure krijgt u op de verpleegafdeling pijnstilling toegediend.

De procedure

Tijdens de procedure op de vaat- en interventiekamer ligt u op een onderzoekstafel. De interventieradioloog zal voor het plaatsen van de sonde de ligging van de maag ten opzichte van andere organen in beeld brengen middels echografie. Vervolgens tekent hij de prikplaats op de huid aan. 

Voordat de PRG-sonde ingebracht wordt zal de huid rond de prikplaats verdoofd worden. Op deze manier zult u voelen dat de interventieradioloog bezig is, maar u zult geen pijn voelen. Mocht u toch pijn voelen na de verdoving, meldt dit dan meteen. Zo kan er eventueel extra verdoving worden gegeven of een andere vorm van pijnstilling.

Om uw maag goed zichtbaar te maken op het röntgenbeeld wordt er lucht via de neus-maagsonde in uw maag geblazen. Dit is niet pijnlijk of gevoelig. U kunt het gevoel hebben dat u moet boeren. Via het infuus wordt er een medicijn toegediend dat tijdelijk de darmwerking afremt. Er worden vervolgens twee of drie ankertjes via de huid in de maag gebracht. Hierdoor komt de maag tegen de buikwand te liggen. Als de ankertjes geplaatst zijn kan de daadwerkelijke PRG-sonde geplaatst worden.

In totaal duurt de ingreep ongeveer 45 minuten. Na afloop wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Na de procedure

U krijgt na de procedure een informatiefolder over de verzorging van de sonde mee én een afspraak om de hechtingen de laten verwijderen. De hechtingen worden na 12 tot 14 dagen na de procedure verwijderd. De ankertjes vallen door het verwijderen van de hechtingen in de maag en verlaten via de natuurlijke weg het lichaam.  

U blijft nuchter tot de ochtend na de procedure. Vervolgens komt de verpleging uw sonde controleren. Als alles goed is komt een speciaal voedingsteam uw eerste sondevoeding aansluiten. Ook zal de neus-maagsonde verwijderd worden. De PRG-sonde is nu klaar voor gebruik.

Mogelijke complicaties

Tijdens of na de procedure kunnen er eventuele complicaties ontstaan. De kans hierop is echter klein. De meest voorkomende complicaties zijn;

  • Bloeduitstorting
  • Symptomen van infectie (koorts, zwelling bij de insteekplaats).
  • Pijnklachten of braken
  • Lekkage rond de PRG-sonde.
  • Verstopping van de PRG-sonde.
  • Uitvallen van de PRG-sonde.

Contact

Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen over de ingreep, dan kunt u bellen met uw arts of met de afdeling Beeldvorming.

U kunt ook nog vragen stellen tijdens de procedure aan de interventieradioloog of vaatkamerlaborant.

Afdeling Beeldvorming, Radiologie
Telefoonnummer: 043 - 387 75 00

We zijn bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

 

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-859