_

Patiëntinformatie

Spraakopname bij kinderen

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Algemeen

Uw kind is doorverwezen naar de afdeling Beeldvorming voor een spraakopname. Op dit blad krijgt u als ouder en/of verzorger alle informatie waarmee u uw kind kunt voorbereiden op het onderzoek. Een ouder kind kan deze informatie zelf lezen en zo meer te weten komen over het onderzoek.

U wordt verwacht op locatie Beeldvorming 3, niveau 3 van het Maastricht UMC+. Volg H-3 / lift H-niveau 3 (rood).

Bij een spraakopname wordt onder röntgen doorlichting het spraakmechanisme beoordeeld door het kind speciale teksten te laten oplezen of na te laten zeggen. U blijft gedurende het onderzoek bij uw kind.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een andere afspraak met u.

Voorbereiding

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn.

Spraakopname bij kinderen

Informatie voor ouders; het belang van voorbereiden

Belangrijk is dat uw kind weet waarom hij/zij een onderzoek krijgt. Door uw kind voor te bereiden op een onderzoek krijgt uw kind grip op de situatie en neemt u onzekerheden en angsten weg. Onzekerheid geeft spanning en maakt uw kind angstig.

Een eerlijke voorbereiding is minder beangstigend dan een vaag weten en voorkomt of neemt fantasieën weg.  Vertel uw kind wanneer iets pijn doet en wanneer niet. Ook mag uw kind best huilen. Belangrijk is dat u het kind hierin ondersteunt. Als steun mag uw kind altijd zijn of haar favoriete knuffel meenemen!

Het onderzoek

U meldt zich aan de balie van de locatie Beeldvorming 3.
De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) haalt u op in de wachtkamer en geeft uitleg over wat er gaat gebeuren.

Tijdens het onderzoek zelf kunt u of uw kind ook nog vragen stellen aan de radioloog, de logopedist en/of MBB’er.
De kinderlogopedist neemt voor het onderzoek een tekst met uw kind door. Tijdens het onderzoek leest uw kind zelf de tekst hardop voor of de ouder en/of verzorger leest de tekst voor en het kind zegt het na. Tijdens het lezen of nazeggen worden de doorlichtingsbeelden opgenomen. Daar merkt uw kind niets van.

Wanneer het spraakmechanisme niet voldoende te beoordelen is op de röntgenopnamen, kan er soms gebruik worden gemaakt van contrastmiddel, bariumpap. Dit is een witte vloeistof, waarvan uw kind een slokje moet drinken. Er worden ook een paar druppeltjes bariumpap in de neus gedruppeld. Dit is een vergelijkbaar gevoel als neusspray en is niet pijnlijk.

De logopedist geeft adviezen en bespreekt na afloop de opnamen met de radioloog.

Kinderen voelen zich rustiger als de ouder rustig is. U hoeft daarom ook niet bij het onderzoek aanwezig te zijn als u zichzelf hierbij niet prettig voelt. Uw kind kan uw spanning overnemen waardoor het bang of angstig wordt. Voelt u zich onrustig, dan kunt u beter even op de gang wachten.

Onderzoek op de afdeling Radiologie

Na het onderzoek

Aan het eind van het onderzoek kunt u direct met uw kind naar huis gaan.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van de behandelend arts. De afspraak met de behandelend arts maakt u zelf.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Beeldvorming
043-387 75 00 op werkdagen tussen 08.00uur en
16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021