wacht bevo2

Folder

Botscintigrafie

Onderzoek op de locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

Uw behandelend arts heeft u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde doorverwezen voor een botscintigrafie oftewel ‘botscan’. Met behulp van een botscintigrafie kan de doorbloeding en de stofwisselingsactiviteit van het skelet in beeld gebracht worden. Hiervoor zal een licht radioactieve stof die gekoppeld is aan een fosfonaat in de bloedbaan worden ingespoten.

Dit fosfonaat wordt door de botten opgenomen. Op plaatsen waar verhoogde botaanmaak is, zal het fosfonaat ophopen en duidelijk te zien zijn op de scan.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde, minimaal 1 dag voor het onderzoek. Het product wordt speciaal voor u gemaakt. Wanneer u de afspraak niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt om de gemaakte kosten in rekening te brengen.

1: Het maken van een botscintigrafie
1: Het maken van een botscintigrafie

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. Het is belangrijk dat u gedurende de scan zo stil mogelijk probeert te blijven liggen. De scanner bestaat uit twee platte camera’s die dicht bij uw lichaam worden gepositioneerd maar u niet aanraken. Deze camera’s bewegen zich gedurende het onderzoek over en rond uw lichaam zodat alle botten goed in beeld gebracht worden. U hoort en voelt hier niets van.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. Tijdens de scan kunt u uw kleding aanhouden. Alle metalen voorwerpen zoals uw portemonnee, sleutels, horloge, bril, broekriem e.d. moeten verwijderd worden. Een rits of kleine knoopjes zijn echter geen probleem. Wij raden u aan om kleding te dragen zonder grote metalen onderdelen.


Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van uw spullen.
Neem uw patiëntenplaatje van het ziekenhuis mee. Is dit uw eerste bezoek aan het ziekenhuis, laat u dan inschrijven bij Bureau Patiëntenregistratie op het Poliplein niveau 1, voorafgaande aan het onderzoek.

Wat u altijd moet melden

Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
Als u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u na toediening van het radiofarmacon enkele voedingen moet overslaan. Heeft u hierover vragen, neem dan voor het onderzoek contact op met onze afdeling. Ook adviseren wij om het contact met uw baby de eerste 12 uur na injectie te beperken.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

De botscintigrafie begint altijd met de injectie van de licht radioactieve vloeistof. Het zetten van de injectie neemt ± 5 minuten in beslag. Het kan zijn dat er al een korte scan nodig is tijdens de injectie, in dat geval neemt de injectie ± 15 minuten in beslag. De medisch specialist besluit vooraf aan de hand van het aanvraagformulier of deze korte scan nodig is.

Na de injectie heeft het lichaam tijd nodig om de stof op te nemen in de botten, daarom komt u 3 tot 6 uur later pas terug voor de botscan. Het is belangrijk dat u veel drinkt, ongeveer 1 tot 1,5 liter, en plast gedurende de dag van het onderzoek en vooral ná de injectie. Door veel te drinken wordt de ingespoten stof namelijk sneller in het botweefsel opgenomen en wordt de blaas schoongespoeld. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van de foto’s.

 

Vlak voor het maken van de foto’s vragen wij u om nogmaals te gaan plassen. Verder mag u tussentijds gerust het ziekenhuis verlaten en gewoon alles eten en drinken.

U krijgt van de laborant een vragenformulier mee dat u ingevuld weer dient in te leveren bij de laborant als u terug komt voor de botscan.

Als u 3 tot 6 uur later terug komt voor de botscan worden er foto’s gemaakt van het gehele skelet of een gedeelte van het skelet, zoals door de specialist is aangegeven op het aanvraagformulier. Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid foto’s, neemt het onderzoek 30 tot 60 minuten in beslag.

Na het onderzoek

U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na het onderzoek. U mag na afloop meteen naar huis of terug naar de verpleegafdeling indien u opgenomen bent.

Bijwerkingen

De gebruikte licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt 3 tot 5 werkdagen. De afdeling Nucleaire Geneeskunde stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag met u in een vervolgafspraak op de polikliniek óf telefonisch. Deze afspraak dient u zelf te maken.

Route

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde op niveau 0. U bereikt de balie van de afdeling via de liften achteraan in de centrale hal, route A-0 paars. Vanuit de lift gaat u direct rechtsaf door de klapdeuren en dan gaat u nogmaals direct rechts. Hier vindt u de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, waar u zich kunt aanmelden voor uw onderzoek. en. Wij verzoeken u 10 minuten vóór de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Contact

Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Nucleaire Geneeskunde
043 - 387 47 46 of 043 - 387 67 47 tijdens kantooruren

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021