wacht bevo2

Folder

PET-CT scan

Onderzoek naar de werking van weefsels en organen op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

U krijgt een PET-CT scan op de afdeling Beeldvorming.
In deze folder leest u informatie over het onderzoek en de voorbereiding.

Het onderzoek gebeurt op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A–0–Paars (www.mumcplattegrond.nl/#map/d0_d112)

Kunt u niet komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling, minimaal één dag voor het onderzoek. De radioactieve vloeistof die u voor het onderzoek krijgt ingespoten, wordt speciaal voor u gemaakt en besteld.

pet scanner
PET-CT

Wat is een PET-CT onderzoek

Een PET-CT scan laat het gebruik van glucose in het lichaam zien. Organen en bepaalde processen in het lichaam gebruiken glucose. Wij geven u voor het onderzoek radioactief glucose.  ()De organen en processen die glucose gebruiken, zullen deze radioactieve glucose opnemen. De radioactieve glucose zien wij op de scan.

Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel. Het is belangrijk dat u stil ligt. De tafel schuift langzaam een paar keer door een open ring.  () 

Voorbereiding

 • U mag voor het onderzoek 24 uur niet sporten en geen zware lichamelijke dingen doen.
 • Vanaf 4 uur voor het begin van het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken. 
 • Begin 2 uur voor het onderzoek met het drinken van 1 liter water.
 • U mag gewoon naar het toilet gaan.
 • Draag tijdens het onderzoek gemakkelijke kleding, bijvoorbeeld een T-shirt en joggingbroek. Let op dat er geen metaal aan uw kleding zit, zoals ritsen of knopen.
 • Voor sommige scans geven wij een speciaal medicijn. Dit verbetert de kwaliteit van de scan. Als dit nodig is, moet u hiervoor toestemming geven. De radioloog bespreekt dit met u tijdens de voorbereiding.
 • Laat sieraden en waardevolle spullen thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.
Bent u diabetes patiënt?

Diabetes heet ook wel suikerziekte. De volgende punten gelden voor u:

 • We plannen uw afspraak aan het einde van de ochtend.
 • U mag tot 4 uur vóór het onderzoek een klein ontbijt, medicatie en insuline nemen.
 • Meet u op de dag voor het onderzoek of op de ochtend van het onderzoek een hoog glucose met de vinger-prik? Bel dan direct met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Telefoonnummer 043-387 47 46. 
  Hoge glucosewaarden zijn groter dan 10 mmol/l.
 • Bij hoge glucosewaarden kan het zijn dat we de scan uitstellen.
  De kwaliteit van het onderzoek is lager als u al veel glucose in uw lichaam heeft.
 • Gebruikt u medicijnen met Metformine én heeft u een verminderde functie van de nieren? Stop met deze tabletten op de dag van het onderzoek.
  Doe dit altijd pas na overleg met uw arts.

   

Wat u altijd moet melden

 • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Vertel dit uw arts vóór het onderzoek.
 • Als u borstvoeding geeft, bel dan vóór het onderzoek met onze afdeling.
 • Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen? Vertel dit vóór het onderzoek aan uw arts of aan de laborant die u tijdens het onderzoek begeleid.
 • Bent u overgevoelig voor jodium op de huid? Dan kan het zijn dat u niet allergisch bent voor het jodium in een contrastmiddel, maar vertel dit wel aan de laborant.
 • Heeft u engtevrees? 
  Wij kunnen u een middel geven waarvan u rustig wordt. Dit middel heet Diazepam. Wij kijken voordat we dit medicijn geven of u dit veilig kunt krijgen. Dit gaat in overleg met de aanwezige Nucleair Geneeskundige.
 • Let op: als u dit middel krijgt dan mag u die dag NIET zelf autorijden.  Zorg ervoor dat u iemand meeneemt of kunt laten komen.

Medicijnen

De meeste medicijnen kunt u op de normale manier blijven innemen. Maar met de volgende medicijnen moet u wel iets anders doen

 • Diuretica.
  Dit zijn plas-medicijnen.
  Stop met diuretica vanaf 24 uur vóór het onderzoek.
  Doe dit altijd pas na overleg met uw arts.
 • NSAID’s.
  Dit zijn pijnstillers die een ontsteking remmen. Bijvoorbeeld 
  Diclofenac, Ibuprofen of Naproxen.
  Stop tijdelijk met NSAID’s vanaf 24 uur vóór het onderzoek. Dit doet u in overleg met uw arts, want u stopt alleen als dat mogelijk is.
PET-CT rustruimte
rustruimte PET CT

Het onderzoek

Voordat we de scan maken, gaat u op een bed in de rustruimte liggen. Hier meten we uw bloedsuiker en prikken we een infuus. Via dit infuus krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof ingespoten. Hier voelt u niets van.

Deze radioactieve vloeistof heeft 45 tot 60 minuten nodig om goed in te werken in het lichaam. Tijdens dit inwerken is het belangrijk dat u zo ontspannen mogelijk blijft liggen en zo weinig mogelijk spieren gebruikt.
Na het rusten brengen we u naar de scanner en gaat u op uw rug op de onderzoekstafel liggen.  Meestal ligt u met uw armen boven het hoofd.
De scan duurt tussen de 10 en 20 minuten. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. De scanner maakt geen geluid. U kunt radio luisteren als u dat wilt.
De laborant bedient de PET-CT-scanner vanuit de ruimte naast de onderzoekskamer. U kunt tijdens het hele onderzoek met haar of hem spreken via een intercom. 

Het hele onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Jodiumhoudend contrastmiddel

Soms is het nodig dat u nog een scan krijgt met jodiumhoudend contrast. Als we dit contrastmiddel inspuiten, kunt u tijdens de injectie een metaalsmaak proeven en een warm gevoel krijgen door het hele lichaam.
Dit contrastmiddel kan soms allergische reacties geven. Deze beginnen dan meestal al snel na het onderzoek.
De reacties kunnen licht zijn zoals jeuk, galbultjes, misselijkheid, bleekheid, zweten of duizeligheid. Heel soms kan de reactie iets heviger zijn met meer galbultjes of de neiging tot flauwvallen. Soms merkt u pas thuis dat u jeuk krijgt of huidreacties. Meldt u zich in dat geval bij uw arts of huisarts.

Heeft u al een keer een allergische reactie gehad op contrast met jodium?
Dan kunt u vóór het onderzoek hiertegen medicijnen krijgen. Wij bepalen of dit nodig is. Dit hangt af van de ernst van uw allergische reactie. Deze medicijnen hebben invloed op het auto rijden. U mag dan na het onderzoek niet auto rijden.

Moet u een contrastmiddel met jodium krijgen? Dan bekijken we eerst uw nierfunctie. Soms kan het onderzoek niet doorgaan vanwege een slechte nierfunctie, maar meestal geven we bij een slechte nierfunctie een infuus met extra vocht. Dit infuus krijgt u 1 uur voor de CT en 6 uur erna. U wordt hiervoor een dag opgenomen in het ziekenhuis.
U wordt opgeroepen door het opname bureau en 1 of 2 dagen voor de CT gebeld door een medewerker van de contrastpoli. Uw arts zal u vertellen of dit nodig is bij u.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u direct naar huis of terug naar de verpleegafdeling als u bent opgenomen.

Kreeg u contrastmiddel ingespoten? Dan vragen wij u om na de scan nog 15 minuten in de wachtkamer te zitten. Als u na die tijd geen klachten heeft, dan mag u naar huis.

Drink na het onderzoek 1 tot 2 liter water extra. Zo verdwijnt het contrastmiddel en de radioactieve stof via de urine weer snel uit het lichaam. Heeft u om medische redenen een vochtbeperking? Dan hoeft u deze extra hoeveelheid niet te drinken.

Risico’s en bijwerkingen

Het onderzoek heeft geen bekende bijwerkingen. Wilt u meer informatie over de risico's van straling? Lees dan onze folder 'Röntgenstraling en radioactieve stoffen'. (//info.mumc.nl/pub-110)

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend, dit duurt 3 tot 5 werkdagen.
Het verslag van het onderzoek wordt naar uw arts gestuurd en deze bespreekt de uitslag met u. 

Contact

Kunt u niet komen of heeft u nog vragen? Bel dan met onze afdeling.


Afdeling Beeldvorming, Nucleaire Geneeskunde
Telefoonnummer  043-387 47 46
Op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur

Websites

Laatst bijgewerkt op 23 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-886