wacht bevo2

Patiëntinformatie

Plasmavolumemeting

Onderzoek op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

Plasmavolumemeting

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een Plasmavolumemeting. Op dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A – 0 – paars. Wij verzoeken u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor het onderzoek. De licht radioactieve stof welke wij inspuiten wordt speciaal voor u besteld en gemaakt.

Wat is een plasmavolumemeting?

Het plasmavolume is de waterige fractie van de totale hoeveelheid bloed. Het is een belangrijke maat voor de reservecapaciteit van de bloedsomloop. Met name bij vrouwen die bij een eerdere zwangerschap hoge bloeddruk of pre-eclampsie hebben doorgemaakt, kan deze meting iets zeggen over de kans op deze complicaties bij een volgende zwangerschap. Buiten eerder gecompliceerde zwangerschap zijn er ook andere redenen om een plasmavolume te meten, onder andere bij bepaalde bloed- en leverziekten.

Het plasmavolume is niet eenvoudig te meten. Er moet namelijk een markeerstof in het bloed worden gebracht om hieruit het plasmavolume te berekenen. Hiervoor maken wij gebruik van een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof. De stralenbelasting is echter zeer gering en bevat minder straling dan een gewone röntgenfoto van bijvoorbeeld de longen.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.
  • Tijdens de scan kunt u uw kleren aanhouden. Wij adviseren u om gemakkelijke kleding te dragen.
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
  • Geeft u borstvoeding? Het geven van borstvoeding moet gedurende 8 weken gestaakt worden. Wij adviseren u dan ook om met uw behandelend specialist contact op te nemen over de planning van het onderzoek.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Gedurende het onderzoek zit u op een comfortabele prikstoel. In beide armen krijgt u een infuus ingebracht. Eén infuus is nodig om de licht radioactieve vloeistof toe te dienen en van het andere infuus wordt bloed afgenomen. Van de licht radioactieve vloeistof merkt u verder niets. Tijdens het onderzoek wordt er meerdere malen op verschillende tijdstippen bloed afgenomen. Vervolgens wordt na het onderzoek in het laboratorium het plasmavolume bepaald, hier hoeft u niet op te wachten.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling als u bent opgenomen. Als u bedlegerig bent, haalt een verpleegkundige u op.

U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen

De gebruikte licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt 3 tot 5 werkdagen. De afdeling Beeldvorming stuurt het verslag van het onderzoek naar het Transmuraal Vrouwen Dagcentrum. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf te maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Beeldvorming (Nucleair Geneeskunde)
043 – 387 67 47 op werkdagen
van 08.00 uur tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 9 december 2020