wacht bevo2

Folder

Schildklierscintigrafie

Onderzoek op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde)

Schildklier uptake meting

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een schildklierscintigrafie oftewel schildklierscan. in dit blad informeren wij u over dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op locatie Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) niveau 0. Volg A – 0 – paars.
Wij verzoeken u tien minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling, minimaal een dag voor het onderzoek.

Wat is een schildklierscintigrafie

Met behulp van een schildklierscintigrafie kan het functionerend schildklierweefsel afgebeeld worden en tevens de vorm, grootte en positionering. Door u vooraf te injecteren met een minimale hoeveelheid radioactieve stof kunnen we met behulp van een speciale camera alles vastleggen. De stof zal door uw functionerend schildklierweefsel worden opgenomen. De mate van opname en verspreiding van de stof in de schildklier geeft de nucleair geneeskundige informatie over het functioneren van uw schildklier.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig, wel dient u de informatie onder het kopje medicijnen aandachtig te lezen.
  • Tijdens de scan kunt u uw kleren aanhouden, wel moet de hals ontbloot worden. Wij adviseren u om gemakkelijke kleding te dragen, bijvoorbeeld een T-shirt en joggingbroek.
  • Laat sieraden en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. De afdeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vermissing van spullen die in de kleedkamer moeten achterblijven.

Wat u altijd moet melden

  • Hebt u in het afgelopen jaar een CT scan met contrastvloeistof gehad? Neem dan contact op met uw arts, het onderzoek kan namelijk beïnvloed worden door jodiumcontrast. In samenspraak met uw arts wordt bepaald binnen welke termijn het onderzoek zal plaatsvinden.
  • Als u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u na toediening van het radiofarmacon enkele voedingen moet overslaan. Als u hierover vragen heeft, neem dan voor het onderzoek contact op met onze afdeling.
  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.

Medicijnen

  • Gebruikt u thyreostatica? (strumazol, carbimazol, thiamazol) dan dient u deze medicatie 3 dagen voor het onderzoek te staken.
  • Gebruikt u thyreomimetica? (euthyrox, levothyroxine, thyrax) dan dient u deze medicatie 4 weken voor het onderzoek te staken.
  • Gebruikt u een combinatie van thyreostatica en thyreomimetica? dan dient u deze medicatie 3 dagen voor het onderzoek te staken.
  • Gebruikt u Propylthiouracil? dan dient u deze medicatie 15 dagen voor het onderzoek te staken.

Neemt u bij twijfel contact op met uw behandelend specialist. Uw overige gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.

Het onderzoek

Voordat we de scan kunnen maken wordt de licht radioactieve vloeistof ingespoten in de bloedbaan. Het functionerend schildklierweefsel neemt deze vloeistof op. Dit heeft minimaal tien minuten de tijd nodig. Gedurende deze inwerktijd neemt u weer plaats in de wachtkamer. Vervolgens wordt u meegenomen naar de onderzoekskamer. Voor het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel, waarbij u uw hoofd zo plat mogelijk neerlegt zodat de hals goed gestrekt wordt. Er worden enkele opnamen gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Het is belangrijk dat u gedurende de scan zo stil mogelijk blijft liggen. Voorafgaand aan het onderzoek kunt u nog vragen stellen aan de aanwezige nucleair geneeskundige en/of Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige.

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek technisch gelukt is en het af te beelden gebied er goed op staat mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling als u bent opgenomen. Als u bedlegerig bent, haalt een verpleegkundige u op. U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen na het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen

De licht radioactieve stof is ongevaarlijk voor u en uw omgeving en heeft geen bijwerkingen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend, dit duurt drie tot vijf werkdagen.
De afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) stuurt het verslag van het onderzoek naar uw behandelend specialist. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.
Telefoonnummer: 043 387 67 47
op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 14 juni 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-890