MUC+

Folder

Behandeling met denosumab (Prolia)

Bij osteoporose

Bisfosfonaten

Samen met uw behandelend arts hebt u besloten te starten met Prolia als behandeling van de botontkalking (osteoporose). De bedoeling is om verdere achteruitgang van de botsterkte tegen te gaan en het bot weer sterker te maken. Op dit blad krijgt u informatie over de toediening en de bijwerkingen van dit medicijn.

In het medicijn Prolia zit de stof denosumab. Denosumab bindt zich aan de cellen in het bot die de botafbraak verzorgen. Hierdoor worden ze geremd en wordt het bot minder afgebroken.

Hoe wordt Prolia toegediend?

Prolia wordt toegediend in de vorm van een onderhuidse injectie in de buik of het dijbeen. U krijgt deze injectie iedere zes maanden voor de duur van drie tot vijf jaar. U kunt zich bij de huisarts melden voor het toedienen van de injectie. Indien u zelf onderhuidse injecties kunt zetten, mag u dit ook zelf doen.

Mogelijke bijwerkingen

  • Infectie van de blaas, huid of luchtwegen.
  • Te laag calciumgehalte in het bloed.

Zeer zeldzaam: problemen met het bot van de onderkaak met als gevolg pijn, zwelling, plaatselijke infectie en breuk van de kaak. Dit komt vooral voor bij slechte mondhygiëne, loszittende kiezen/tanden, plaatsen van implantaten, mond- en kaakchirurgie en roken.

Neem contact op met uw (huis)arts op bij nieuwe of ongewone pijn in de heup, lies of dijbeen.

Controles en mondhygiëne tijdens gebruik van Prolia

  • Bloedcontrole op calcium voor iedere injectie.
  • Informeer uw tandarts dat u Prolia gebruikt.
  • Laat uw gebit regelmatige controleren.
  • Zorg voor een goede mondhygiëne (poetsen-flossen).
  • Bij tandheelkundige ingrepen zoals het trekken van kiezen of het plaatsen van implantaten kan de tandarts/kaakchirurg overleggen met uw behandelend arts.

Controle

Controle kan gebeuren via de huisarts of specialist in het ziekenhuis.

Na vijf jaar behandeling zal opnieuw een DEXA-scan gemaakt worden om het effect van de behandeling te meten.
Voor u is dit in ............................................................................
U moet hiervoor zelf een afspraak maken bij de huisarts of specialist.

Contact

Als u nog vragen heeft of als u last heeft van bijwerkingen, neem dan contact met ons op.

De osteoporose-verpleegkundige
043-387 650 2/043-387 45 74 (behalve woensdagmiddag)

Polikliniek Interne Geneeskunde
043-387 30 11

Brugpoli
043-387 56 69

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021