MUMC+

Folder

Voorafgaand aan uw opname

Wat is belangrijk om te weten?

Voorafgaand aan uw opname

U hebt met uw behandelend arts besproken dat u voor een behandeling of operatie één of meer dagen wordt opgenomen in het Maastricht UMC+. Op dit informatieblad leest u meer over uw opname. Uitgebreide informatie vindt u op www.mumc.nl. Eenmaal opgenomen, treft u op uw kamer de Patiëntenklapper Opname aan. Of kijk op het gratis TV kanaal.

Berichtgeving over uw opname

Het Opnamebureau plaatst u op de wachtlijst
zodra de afdeling Anesthesiologie en/of uw behandelend arts u goedgekeurd heeft voor de operatie. U krijgt indien mogelijk tijdig bericht over de opnamedatum, het tijdstip en de plaats waar u zich moet melden. Deze informatie krijgt u schriftelijk of telefonisch.
De planning van operaties vindt plaats vanuit verschillende medisch specialismen.

Uitstel van de operatie

Het kan voorkomen dat uw opname of operatie wordt uitgesteld. Bijvoorbeeld omdat er een spoedopname moet plaatsvinden. Bent u nog thuis, dan stellen wij u zo snel mogelijk van het uitstel op de hoogte en spreken een nieuwe datum met u af. Ook als u opgenomen bent, kan het zijn dat de operatie alsnog niet door gaat. Dit kan te maken hebben met medische redenen bijvoorbeeld als u grieperig bent of als uw bloed niet goed is. Ook kan het zijn dat het operatieprogramma van die dag door onvoorziene omstandigheden te lang is uitgelopen. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk opnieuw op te roepen.

Wat neemt u mee?

  • Uw patiëntenplaatje (‘ponsplaatje’).
  • Van uw apotheek een overzicht (niet ouder 7 dagen) van de medicijnen die u gebruikt.
  • Kaart van de Trombosedienst en eventuele dieetvoorschriften.
  • Ondergoed, nachtkleding, kamerjas, pantoffels en toiletartikelen.
  • Makkelijke kleding en makkelijke schoenen.
  • Neem geen waardevolle spullen mee zoals geld, laptop, iPod etc. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

De opnamedag

U meldt zich aan bij de Informatiebalie in de Serrehal en neemt plaats op de blauwe banken. Een gastvrouw/gastheer haalt u op en brengt u naar de verpleegafdeling. Indien afgesproken, meldt u zich rechtstreeks op de verpleegafdeling.

Gemengd verplegen

In het Maastricht UMC+ worden mannen en vrouwen op dezelfde kamer verpleegd. Als u hier bezwaar tegen hebt, laat dit dan weten bij de verpleging of de arts. Wij doen ons best om u dan zodra dit kan te verplaatsen naar een andere kamer.

Bezoekregeling

Voor de meeste afdelingen zijn de bezoektijden van 15.45 - 16.45 uur en van 18.15 - 19.45 uur. Vraag op de afdeling waar u bent opgenomen wat de bezoektijden zijn (of kijk op www.mumc.nl).

Kosten van de behandeling

De factuur van de behandeling of operatie gaat meestal rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling volledig wordt vergoed en welk deel u eventueel zelf moet betalen.

Aanvullende informatie

In het ziekenhuis kunt u gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals draadloos internet en televisie (beide gratis). Daarnaast is het toegestaan om mobiel te bellen.

Het is mogelijk dat familieleden van ernstig zieke patiënten (tegen vergoeding) overnachten vlakbij het ziekenhuis. Ouders van opgenomen kinderen kunnen overnachten in het Ronald McDonald Huis.

In de Serrehal bevinden zich de Informatiebalie, een aantal winkeltjes, en het Patiëntenvoorlichtingsentrum.

Gaat u weer naar huis, dan kunt u uw medicijnen afhalen bij de apotheek van het ziekenhuis. Deze is 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend.

Voor meer informatie, kijk op www.mumc.nl > Patiënt & Bezoeker > Praktisch.

Zorg na ontslag

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw verblijf in het ziekenhuis misschien korter duurt dan u had verwacht. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een aantal zaken (of uw naasten). Probeer dit daarom al voor uw opname in orde te maken. Het gaat daarbij onder andere om het vervoer naar huis. Ook als u na opname elders wordt opgenomen, dient u het vervoer zelf te regelen. Andere zaken die u alvast kunt regelen zijn: eventuele hulpmiddelen voor thuis of een bed beneden. Haal vast boodschappen in huis of zorg voor een logeeradres. Als u huishoudelijke zorg nodig heeft, moet u dit regelen bij de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente waar u woont. Of u regelt dit particulier. Als professionele zorg thuis nodig is, bijvoorbeeld wijkverpleegkundige hulp, dan kunt u al voor uw opname een gesprek hebben met een consulent van het Transferpunt Patiëntenzorg van het Maastricht UMC+. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 043 – 387 79 66. Kijk ook op www.mumc.nl > Patiënt & Bezoeker > Opname > Zorg na ontslag.

Contact

Wij hopen dat u uw opname in alle rust kunt voorbereiden.
Zorg dat uw actuele gegevens en telefoonnummer(s) bij ons bekend zijn.

Als u om welke reden dan ook verhinderd bent, geef dit dan direct door aan het Opnamebureau. Telefoonnummer: 043 - 387 73 30

Laatst bijgewerkt op 1 november 2021