MUMC+

Patiëntinformatie

Behandelopties bij borstkanker

Bij u is de diagnose borstkanker gesteld. De komende tijd komt er veel op u af. Deze informatie is belangrijk om uw ziekte te kunnen begrijpen en er mee om te leren gaan.

Vanzelfsprekend bespreken de artsen en andere zorgverleners met u alles wat voor belangrijk kan zijn. Hier leest u een samenvatting van deze informatie, zodat u deze thuis rustig door kunt lezen. U vindt hier informatie over uw ziekte, onderzoek, behandeling en over het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan.

Zo krijgt meer inzicht in uw ziektebeeld. Dit heeft als voordeel dat u meer grip krijgt op uw situatie en u actief betrokken wordt bij het maken van een keuze en het nemen van beslissingen in de behandeling. Daarnaast kan uw partner en/of uw naasten deze informatie lezen zodat zij ook op de hoogte zijn van wat er met u gebeurt.

Tijdens de gesprekken die u heeft, krijgt u veel informatie. Daarom is het verstandig om uw partner of een ander vertrouwd persoon mee te nemen naar deze gesprekken.

Voor belangrijke telefoonnummers kijkt u onder "contact".

Wij zijn er ons van bewust dat zowel mannen als vrouwen borstkanker kunnen krijgen. Waar 'zij' staat, wordt ook 'hij' bedoeld.

Algemene informatie over mogelijke behandelopties

Als alle uitslagen van onderzoeken bekend zijn, bespreekt uw arts samen met u welke behandeling voor u de beste keuze lijkt. U krijgt dan ook de informatie hierover. Onderstaand worden in het kort de verschillende behandelingen besproken. Samen met uw arts wordt besloten welke behandelingen u krijgt en in welke volgorde de verschillende behandelingen zullen plaatsvinden.

 • Een operatie

  De chirurgische behandeling van borstkanker kan door een borstsparende operatie of een borstverwijdering. Beide behandelingen bieden gelijke kans op genezing. De volgende kenmerken bepalen onder andere voor welke operatie u in aanmerking komt:

  • de grootte van de tumor ten opzichte van de borst
  • de groeiwijze van de tumor
  • de plaats waar de tumor zich bevindt
  • uw conditie
  • uw eigen voorkeur

  Als dit  voor u van toepassing is, kunt u de keuzehulp gebruiken. U ontvangt van de mammacareverpleegkundige een inlogcode om de keuzehulp te raadplegen.  https://borstkanker.keuzehulp.nl /
   
  Uitgebreide informatie over de operatie kunt u nalezen in de patiëntinformatie ‘operatieve behandeling van borstkanker of DCIS’.
   
  De chirurg bespreekt met u ook de mogelijkheden wat betreft oncoplastische ingrepen bij borstsparende chirurgie en de reconstructiemogelijkheden bij het verwijderen van de hele borst.
   
  De mammacare verpleegkundige kan u foto’s laten zien van de verschillende operatietechnieken. 

 • Systemische therapie

  Met een operatie alleen, ook als alle kwaadaardige cellen zijn weggehaald, blijft er een kans dat de ziekte terugkomt. Er kunnen namelijk al cellen zijn gaan zwerven door het lichaam, die later kunnen uitgroeien tot uitzaaiingen. Om deze, misschien nog aanwezige, kwaadaardige cellen te vernietigen wordt aan veel borstkanker patiënten aanvullende systemische therapie gegeven.

  Welke systemische therapieën bestaan er?
  Systemische therapie wil zeggen: een behandeling met medicijnen, die in het hele lichaam werken. Er zijn drie soorten behandelingen met medicijnen mogelijk: chemotherapie, endocriene therapie, en doelgerichte therapie. Sommige patiënten krijgen alleen chemotherapie, anderen alleen endocriene therapie, en weer anderen een combinatie van middelen.  

  We adviseren aanvullende systemische therapie als er ‘ongunstige’ kenmerken aanwezig zijn in de tumor. Deze kenmerken betreffen bijvoorbeeld de aanwezigheid van tumorcellen in de aangrenzende lymfeklieren, de tumorgrootte, en de groeisnelheid van de tumor (de zogenaamde graad van de tumor: graad I = langzaam delend en graad III = snel delend). Ook de leeftijd is van belang. Als er ongunstige kenmerken aanwezig zijn, dan is er een hoger risico op terugkeer van ziekte. Als er geen ongunstige kenmerken aanwezig zijn, dan is het risico op terugkeer van ziekte laag, maar niet nul.

   

 • Radiotherapie

  Radiotherapie is een behandelingsvorm die gebruik maakt van straling. Radiotherapie wordt onder meer gebruikt bij de behandeling van kanker. Bij bestraling wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling die vele malen sterker is dan de straling die gebruikt wordt bij het maken van röntgenfoto's. Voor alle gebruikte straling geldt dat deze onzichtbaar, niet te ruiken en niet voelbaar is. Voorafgaande aan de bestraling zijn uitgebreide voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk. Zo moet het te bestralen gebied nauwkeurig bepaald worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een C T-scanner en soms ook van een C T-PET-scanner.

  Uw behandelaar kan u meer informatie geven.

 • Ingreep oksel

  Van  borstkanker is bekend dat de eerste uitzaaiing vaak ontstaat in de lymfeklieren in de oksel aan de kant van de borst met de tumor. Om na te gaan of de borstkanker zich heeft uitgezaaid naar de lymfeklieren in de oksel, verwijderen we tijdens één van de hiervoor besproken operaties één (schildwachtklier) of meerdere klieren (compleet okselkliertoilet) uit de oksel.

  1. Het schildwachtklieronderzoek: Hierbij worden meestal één, soms twee klieren weggenomen. Deze klieren worden onderzocht op mogelijke uitzaaiingen.
  2. Okselklierdissectie (okselklierverwijdering): Hierbij worden alle klieren in de oksel weggenomen en onderzocht op mogelijke uitzaaiingen.

Behandelteam

Tijdens uw behandeling wordt u gezien door meerdere specialisten. Het behandelteam van borstkanker bestaat uit:

Oncologisch chirurg     Verpleegkundige
Medisch oncoloog     Klinisch geneticus
Oncologisch radiotherapeut     Oncoplastisch chirurg
Radioloog     Nucleaire geneeskundige
Patholoog     Psychosociaal team

 

Wetenschappelijk onderzoek

Tijdens uw behandeltraject kan het zijn dat u een verzoek krijgt om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeker benadert u hiervoor.

Woordenboek borstkanker

Omdat er in medische brieven en documenten vaak moeilijke termen worden gebruikt, verwijzen wij u naar een verklarende woordenlijst. Met deze woordenlijst zoekt u snel en eenvoudig de begrippen op.

Woordenboek borstkanker
MUMC+

Contact

De mammacare verpleegkundigen zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 043-387 29 92

 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:00 tot 15:00 uur
 • Op woensdag van 10.:0 tot 11:00 uur .

U kunt hen ook mailen: mammapoli.oncologiecentrum@mumc.nl

 • Poli Oncologie: 043-387 64 00
 • Ontmoetingscentrum: 043-3872600
 • Spoedeisende Hulp (SEH): 043-387 67 00 of 043-387 67 05 ('s avonds,
  's nachts en in het weekend)

Websites

www.oncologie.mumc.nl
www.mumc.nl
www.kanker.nl
www.kwfkankerbestrijding.nl
www.helpikhebkanker.nl
https://borstkanker.keuzehulp.nl
www.borstkanker.nl
www.maastro.nl
www.toonhermanshuis.nl
www.voedingenkankerinfo.nl
Hoe vertel ik het mijn kinderen?
Jong en kanker
www.envida.nl
www.nfk.nl
Woordenboek borstkanker

Laatst bijgewerkt op 31 maart 2021