_

Folder

CT-scan van de dikke darm na incomplete colonoscopie

Onderzoek op de afdeling Beeldvorming

Algemeen

Omdat het darmonderzoek dat u zojuist hebt ondergaan (de colonoscopie) niet voldoende informatie heeft opgeleverd of aanleiding geeft tot verder onderzoek krijgt u meteen een afspraak voor een CT-scan van de dikke darm, een CT- colonografie. Uw begeleider maakt de afspraak bij de balie Beeldvorming.

In dit informatieblad vindt u alle informatie die voor u van belang is bij de voorbereiding en het onderzoek op de afdeling Beeldvorming.

 CT-scan van de dikke darm na incomplete colonoscopie

CT is een afkorting van Computed Tomography. Met
röntgenstralen en een computer worden beelden gemaakt.
U ligt stil op een onderzoekstafel die in een open ring
schuift. In deze ring zit een röntgenbuis waarmee opnamen worden gemaakt. Deze geven een driedimensionaal beeld van uw darm. Zo is het mogelijk om van buitenaf beelden te krijgen van het binnenste van de dikke darm. De beelden worden achteraf beoordeeld door de radioloog.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Beeldvorming. Dan maken wij een nieuwe afspraak met u.

 

 

Voorbereiding

Omdat u zich reeds had voorbereid op een colonoscopie zijn de darmen al goed schoon. Voor de CT-scan is het wel nodig om contrastvloeistof te drinken. Het contrastmiddel krijgt uw begeleider bij het maken van de afspraak op de afdeling Beeldvorming mee.

Let op!

Wij verzoeken u om de volgende voorschriften nauwkeurig op te volgen:

Is de scopie `s ochtends vóór 11.00 uur en de CT-scan op dezelfde dag aan het eind van de middag 

dan drinkt u direct één flesje contrastvloeistof (Telebrix 50ml) leeg. U mag tot na het CT-onderzoek niet eten; u hoeft geen dieet te volgen. U mag wel water, limonade zonder koolzuur of koffie en thee zonder melk en/of suiker drinken.

Is de scopie ná 11.00 uur en de CT-scan de volgende dag 

dan drinkt u om 15.00 uur of zo spoedig mogelijk erna, het eerste flesje (Telebrix 50ml) leeg.

Volg verder het Dieet dag 2: Eén dag voor het onderzoek (let op de tijdstip van instromen!) Zoals vermeld in het informatieblad Dieetvoorbereiding- CT-Dikke darm / CT-Dikke darm na incomplete colonoscopie.

Is de scopie ná 11.00 uur op vrijdag

 dan maakt u of uw begeleider bij de balie van de afdeling Beeldvorming een afspraak voor de CT-colonografie op korte termijn. U krijgt de afspraakbevestiging en het contrastmiddel mee naar huis. U volgt de beschrijving van het voorbereidingsdieet in het informatieblad Dieetvoorbereiding- CT-Dikke darm / CT-Dikke darm na incomplete colonoscopie.

Wat u altijd moet melden

  • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Neem dan contact op met uw arts vóór het onderzoek.
  • Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen? Geef dit dan vóór het onderzoek door aan uw behandelend arts.
  • Bent u overgevoelig voor ontsmettende jodium op de huid? Dan bent u niet automatisch allergisch voor het jodium in een contrastmiddel, maar dit moet u wel melden aan de Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er).
  • Heeft u last van allergieën? Graag voor het onderzoek melden.
  • Heeft u een nieraandoening? Meld dit dan meteen aan uw behandelend arts, zodat hij
  • tijdig voorzorgsmaatregelen kan nemen of voor een alternatief onderzoek kan kiezen.

Medicijnen

Uw gebruikelijke medicijnen kunt u op de normale wijze blijven innemen.
Heeft u diabetes en gebruikt u insuline of heeft u vragen over het voorbereidingsdieet? Neem dan contact op met de diëtisten van de Brugpoli van het Maastricht UMC+. De verandering van het eetpatroon door het dieet kan de glucosespiegel ontregelen. Hierdoor verandert de medicijnbehoefte. (Telefoonnummer: 043-387 56 69 op werkdagen ’s ochtends tot 12.00 uur.)

Het onderzoek

De CT-scan kan op diverse locaties in het ziekenhuis worden gemaakt. Kijk op uw afsprakenbrief waar u moet zijn. De MBB’er haalt u op in de wachtkamer en geeft u uitleg over wat er gaat gebeuren. In het belang van het onderzoek kan aan u worden gevraagd om bepaalde kledingstukken uit en sieraden af te doen. Een shirt of hemd mag u aanhouden. Omdat u tijdens het onderzoek wat dunne ontlasting kunt verliezen adviseren wij u een extra shirt of hemd mee te nemen dat vuil mag worden en kan worden gedragen tijdens het onderzoek.

Voor een duidelijke scan is het noodzakelijk lucht of een gas (CO2) in de darm te brengen. Dat gebeurt via een dun slangetje in de anus. De MBB’er plaatst het slangetje, terwijl u op de zij ligt, waarna automatisch de darm gevuld wordt met lucht dan wel gas. Hierdoor kan de buik wat gespannen en pijnlijk gaan aanvoelen. Om de darm goed te ontplooien en te ontspannen krijgt u het medicijn Buscopan toegediend via een injectie in de arm. Een bijwerking van dit medicijn is wazig zien, doorgaans met 1 uur weer voorbij. Neemt u daarom een begeleider mee die u naar huis kan brengen. Na afloop van de CT-colonografie mag u niet zelf deelnemen aan het verkeer.

In de scanner ligt u meestal met uw armen boven het hoofd. Het is belangrijk dat u tijdens de scan zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen. Bewegingen storen de opnamen. Het is mogelijk dat aan u wordt gevraagd om even niet te ademen. Het draaien van de röntgenbuis veroorzaakt een beetje lawaai, maar u ziet en voelt er niets van.
De MBB’er bedient de CT-scanner vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoekskamer. U kunt met de MBB’er spreken via een intercom. Tijdens het hele onderzoek kan deze u zien en horen. U kunt de MBB’er in geval van nood altijd waarschuwen.
Tijdens het scannen is het nodig in twee verschillende houdingen te liggen, één keer op de rug en één keer op de buik. Als buikligging moeilijk is, kan eventueel op de zij worden gedraaid en worden de opnames in zijligging gemaakt.
Direct na het onderzoek mag u naar het toilet gaan om lucht of gas weer kwijt te raken. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

CT-scan

Gebruik van jodiumhoudend contrastmiddel

Soms is het nodig om jodiumhoudend contrastmiddel toe te dienen. Dat gebeurt via een infuus in uw arm. Via dit contrastmiddel krijgt de radioloog een nog duidelijker beeld. Of u contrastvloeistof krijgt toegediend, is niet altijd bekend voor de CT-colonografie. Mogelijk besluit de radioloog dit pas tijdens het onderzoek en altijd in overleg met uw behandelend arts.

Geef het door aan de MBB’er als u last hebt van allergieën, astma of eczeem. Ook als u een slechte nierfunctie heeft, dient u dit te melden aan de MBB’er.
Als u contrastmiddel krijgt ingespoten, kunt u tijdens de injectie een metaalsmaak proeven en een warm gevoel krijgen door het hele lichaam. Het is bekend dat jodiumhoudende contrastmiddelen soms allergische reacties veroorzaken. Deze treden dan meestal al snel na het onderzoek op. De reacties kunnen licht zijn in de vorm van jeuk, galbultjes, misselijkheid, bleekheid, zweten of duizeligheid. In zeldzame gevallen kan de reactie iets heviger zijn met meer galbultjes of de neiging tot flauwvallen. Nog zeldzamer kan een ernstige reactie zoals een shock optreden. Heel zeldzaam zijn late reacties, meestal in de vorm van jeuk of huidreacties. Meld u zich in dat geval bij uw behandelend arts.

Na het onderzoek

Als u een CT-scan zónder contrastmiddel heeft gehad, kunt u direct na het onderzoek naar huis of terug naar de verpleegafdeling. Kreeg u contrastmiddel toegediend via een injectie, dan vragen wij u om na de scan nog 15 minuten ter observatie in de wachtkamer plaats te nemen. Als u last heeft van allergieën (bijvoorbeeld hooikoorts), astma of eczeem, vragen wij u 30 minuten ter observatie plaats te nemen. Hierna mag u naar huis of terug naar de verpleegafdeling. Als u bedlegerig bent, haalt een verpleegkundige u op. U mag weer eten en drinken, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt.

Als u contrastmiddel ingespoten kreeg, adviseren wij u om na het onderzoek veel water te drinken (1 à 2 liter). Zo verdwijnt het contrastmiddel via de urine weer snel uit het lichaam. Indien u zich om medische redenen aan een vochtbeperking moet houden, of indien u vochttoediening via een infuus kreeg voor en na het onderzoek, hoeft u deze extra hoeveelheid niet te drinken.

De uitslag

U krijgt de uitslag niet direct te horen. Het verslag wordt later gemaakt door de radioloog. In een vervolgafspraak bespreekt uw behandelend specialist de uitslag met u. Deze afspraak dient u zelf te maken.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Afdeling Beeldvorming
043 - 387 75 00 maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-842