kk

Patiëntinformatie

Operatieafdeling, een ingreep of onderzoek waarbij u één dag verblijft op de Nuchtere Opname Afdeling (NOA)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een ingreep of onderzoek te laten verrichten in het Maastricht UMC+. U wordt hiervoor één dag opgenomen op de Nuchtere Opname Afdeling (NOA) en dezelfde dag gaat u naar huis. Op dit blad krijgt u informatie over het traject dat u doorloopt vanaf de wachtruimte holding  tot aan ontslag op de NOA. 

De zorg op de Nuchtere Opname Afdeling (NOA)

De medische zorg op de NOA is precies dezelfde als op onze verpleegafdelingen. Het grote verschil is dat u na uw behandeling dezelfde dag weer naar huis gaat. In een enkel geval kan de arts beslissen dat het beter is om uw situatie nog langer in de gaten te houden.

Voorbereiding

Wij verzoeken u in de voorbereiding op uw ingreep rekening te houden met het volgende:

  • Trek ruimvallende, makkelijke kleding aan zodat er genoeg ruimte is voor het verband.
  • Draag geen sieraden en make-up. Laat waardevolle spullen thuis, omdat u er tijdens uw behandeling geen zicht op hebt. 
  • Gebruik geen nagellak, omdat voor de controle op een goede doorbloeding naar uw nagels wordt gekeken.
  • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis. Na de ingreep kunt u misschien hulp gebruiken bij het aankleden, het lopen of het in een auto stappen.
  • Het is belangrijk dat u de eerste nacht na de ingreep niet alleen thuis bent. Of zorg dat er die nacht iemand dicht bij u in de buurt goed bereikbaar is, zodat u snel hulp hebt bij eventuele complicaties zoals extreme pijn, misselijkheid of een nabloeding.

Nuchter

Voor uw eigen veiligheid is het erg belangrijk dat u nuchter bent op de dag van uw ingreep. Als u te kort voor uw ingreep nog gegeten en/of gedronken heeft, kan uw operatie niet doorgaan. Informatie hierover vindt u in de patiëntenfolder 'informatie over anesthesie'.

Safety check

Op verschillende momenten tijdens uw opname stellen zorgverleners u een aantal controlevragen. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt. Aan de hand van de safety checklist controleren wij uw identiteit (naam en geboortedatum) op basis van o.a. uw polsbandje.  Verder verifiëren we het type of soort behandeling en ook, indien van toepassing, de te opereren zijde (links of rechts).

Op de dag van uw behandeling

Op de dag van uw behandeling meldt u zich, op het in de brief vermelde tijdstip, in de wachtruimte holding. Deze is gelegen op niveau 3 en u volgt hiervoor route F3 .

Routebeschrijving:

  • Indien u vanuit de parkeergarage de centrale hal inloopt, neemt u de lift (C-D-E-F) aan uw linkerzijde naar niveau 3.
  • Indien u vanuit de centrale hoofdingang de centrale hal inloopt, loopt u naar rechts richting de uitgang parkeergarage. Neem daar de lift (C-D-E-F) naar niveau 3.

Vanuit de lift steekt u op niveau 3 schuin het dek over. Daar bevindt zich de wachtruimte van de holding.

Opname op de Nuchtere Opname Afdeling (NOA)

Nadat u zich heeft aangemeld neemt u plaats in de wachtruimte holding. Een verpleegkundige haalt u daar op en brengt u naar de NOA. Daar vindt het intakegesprek plaats met de verpleegkundige.

Verdere voorbereiding
In verband met de steriliteit van de operatiekamer moet u zich omkleden. Dit is nodig om het infectiegevaar zo klein mogelijk te maken. U trekt uw eigen kleding, behalve uw ondergoed uit en doet het operatiejasje en de OK muts op. Zorg ervoor dat uw haren bedekt zijn. Nadat u zich omgekleed heeft,  gaat u in uw patiëntenbed liggen.

Als u een plaatselijke verdoving krijgt (bijvoorbeeld een ruggenprik), dan wordt deze in de holding geprikt. Ook kan de chirurg of anesthesioloog nog even bij u langskomen. Het kan zijn dat u een tijdje moet wachten voordat een OK teamlid u komt ophalen.

Naar de operatiekamer

Op de operatiekamer zijn de anesthesiemedewerker, de anesthesioloog, de operatieassistenten, de chirurgen en de arts-assistent aanwezig. Gelet wij een academisch ziekenhuis zijn, kunt u ook in contact komen met artsen en zorgverleners in opleiding.
De anesthesioloog bereidt u voor op de narcose. U krijgt een infuus en wordt aangesloten op de bewakingsmonitor. De chirurg controleert vervolgens weer uw gegevens (safety check). Als u slaapt of als de verdoving is ingewerkt, begint de chirurg met de operatie of het onderzoek.

Wie komt u tegen op de operatiekamer?

Chirurg

De chirurg is een medisch specialist die u opereert. De chirurg ziet u van tevoren op de polikliniek of spoedeisende hulp (SEH) om uitleg te geven over de operatie. Hij/zij coördineert de zorg na de operatie en loopt visite op de afdeling of ziet u terug op de polikliniek.

Anesthesioloog

De anesthesioloog is een medisch specialist die ervoor zorgt dat u veilig en zonder pijn een operatie ondergaat. Voorafgaand aan een ingreep brengt hij/zij in een gesprek met u uw algehele conditie in kaart en worden eventuele risico's van de narcose besproken (preoperatieve screening). Tijdens de operatie dient de anesthesioloog medicijnen zoals slaapmiddelen en pijnstillers toe. Na afloop van de ingreep houdt hij u in gaten op de Recovery.

Arts-assistent

Iedere patiënt kan in het ziekenhuis te maken krijgen met een arts-assistent. Arts-assistenten houden spreekuur op de polikliniek en lopen dagelijks visite op de verpleegafdeling. Dit doen ze meestal samen met een medisch specialist. Op de verpleegafdeling is een arts-assistent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Voor medische vragen kunnen patiënten ook terecht bij de arts-assistent. Op de operatieafdeling assisteren of opereren arts-assistenten samen met de medisch specialist.

Anesthesiemedewerker

De anesthesiemedewerker  assisteert de anesthesioloog bij het onder narcose brengen of bij het aanbrengen van een plaatselijke verdoving. Ook bewaakt en begeleidt de anesthesiemedewerker u voor, tijdens en na de operatie.

Operatieassistent

De operatieassistent is verantwoordelijk voor het uitvoeren van assisterende, instrumenterende en omloopwerkzaamheden bij de operaties. De operatieassistent ondersteunt  de chirurg voor, tijdens en na een operatie.

Na de operatie

Na de operatie verzorgt de operatieassistent uw wond en maakt de anesthesioloog u wakker. Het kan zijn dat u dit niet bewust ervaart.

Recovery

Hier wordt u weer aangesloten aan de bewakingsmonitor en controleren de recoveryverpleegkundigen continu uw ademhaling, hartslag en bloeddruk. De recoveryverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft over uw toestand. U krijgt extra pijnstilling als dit nodig is. Zo nodig krijgt u iets tegen de misselijkheid. U blijft op de Recovery tot u goed wakker bent.
De recoveryverpleegkundigen proberen deze ongemakken zo goed als mogelijk op te vangen, zodat u comfortabel naar de NOA kunt gaan voor ontslag naar huis.

Voor vertrek naar de NOA draagt de recoveryverpleegkundige informatie over aan de verpleegkundige NOA (safety check).

Voorzieningen op de Recovery

Iedere dag is er een uitgebreid operatie-/behandelingsprogramma, waarbij al deze patiënten en ook kinderen de Recovery passeren.  Het kan rumoerig en druk zijn tijdens uw verblijf op de Recovery. Ook is er regelmatig overleg op de werkvloer tussen de verschillende professionals. U kunt deze drukte als storend ervaren. Mocht dit zo zijn dan kunt u dit kenbaar maken aan de recoveryverpleegkundige en bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van oordopjes en/of een slaapmaskertje.
Om uw verblijf op de Recovery zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er multimediavoorzieningen (televisie, internet en radio) aanwezig, waar u gebruik van kunt maken. Ook bieden wij u lectuur aan. Indien u wenst, zijn er leesbrillen beschikbaar.

Naar de Nuchtere Opname Afdeling (NOA) voor ontslag naar huis

Afhankelijk van uw ingreep en uw situatie blijft u korte of langere tijd op de NOA. Uw chirurg komt nog bij u langs om u te informeren over de ingreep en het vervolgtraject. Op de NOA hoort u van de verpleegkundige aan welke regels u zich moet houden en tot wanneer. Ook wordt afgesproken welke medicijnen u gaat gebruiken en welke pijnstillers u kunt nemen. De anesthesioloog beslist wanneer u ontslagen wordt en onder begeleiding naar huis kunt.

contact

Meer informatie

Als er thuis complicaties optreden, zoals een nabloeding of er is iets met het verband dat u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u altijd contact opnemen met het ziekenhuis.

Ervaart u complicaties op dezelfde dag of nacht na ontslag dan belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH)         043-3876700.

Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de polikliniek. Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaart.
 

Websites
www.mumc.nl
https://gezondidee.mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2021