kk

Folder

Operatieafdeling - een ingreep of onderzoek met één dag verblijf op de Nuchtere Opname Afdeling (NOA)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten voor een ingreep of onderzoek  in het Maastricht UMC+. U wordt hiervoor één dag opgenomen op de Nuchtere Opname Afdeling (NOA) en dezelfde dag gaat u naar huis. 

In deze folder informeren wij u over het traject dat u doorloopt vanaf de wachtruimte holding tot aan uw ontslag op de NOA. 

De zorg op de Nuchtere Opname Afdeling (NOA)

De medische zorg op de NOA is precies dezelfde als op onze verpleegafdelingen. Het grote verschil is dat u na uw behandeling dezelfde dag weer naar huis gaat. In een enkel geval kan de arts beslissen dat het beter is om u nog langer te observeren. U wordt dan overgeplaatst naar een reguliere verpleegafdeling.

 • Gebruik geen nagellak. Om uw gezondheidssituatie te kunnen observeren hebben wij baat bij het zien van uw nagels.
 • Neem één begeleider mee naar het ziekenhuis. Na de ingreep kunt u misschien hulp gebruiken bij het aankleden, het lopen of het in een auto stappen.
 • Uw begeleider mag bij u blijven totdat we klaar zijn met de intake. Daarna zullen wij uw begeleider vriendelijk verzoeken om de afdeling te verlaten.
 • Wij bellen uw begeleider op als u opgehaald kan worden met een rolstoel. Deze rolstoel neemt uw begeleider mee vanuit het parkeerdek. U heeft hiervoor een 1 euro munt nodig.
 • Het is belangrijk dat u de eerste nacht na de ingreep niet alleen thuis bent. Zorg dat er die nacht iemand bij u is of zorg dat er iemand dicht bij u in de buurt goed bereikbaar is.  Zo heeft u snel hulp bij eventuele complicaties zoals extreme pijn, misselijkheid of een nabloeding.

Voorbereiding

Wij verzoeken u rekening te houden met het volgende:

 • Neem uw actueel medicatie-overzicht (AMO) en uw 24-uurs medicatie in de originele verpakking mee.
 • Trek ruimvallende, makkelijke kleding aan zodat er genoeg ruimte is voor het verband.
 • Neem géén extra pyjama, badjas, sloffen of kleding mee.
 • Draag géén lenzen,  sieraden (ook piercings), make-up, haarspelden of elastiek met metaal tussenstukje.
 • Laat waardevolle spullen thuis, omdat u er tijdens uw behandeling geen zicht op hebt. Alleen uw bril, gehoorapparaat, gebitsprothese en mobiele telefoon blijven bij uw bed.
 • Al uw overige spullen gaan mee terug met uw begeleider. Neem een tas mee waarin al uw spullen inclusief jas en schoenen passen.

Nuchter

Voor uw eigen veiligheid is het erg belangrijk dat u nuchter bent op de dag van uw ingreep.

Als u te kort voor uw ingreep nog gegeten en/of gedronken heeft, kan uw operatie niet doorgaan!
 

Lees onderstaande goed door.

 • Vanaf 6 uren voor aanmelding bij de balie van de NOA/Holding mag u niks meer eten. U mag wél nog heldere vocht drinken, dus water (zonder koolzuur), thee of koffie met of zonder suiker, maar let op: zonder melk!
   
 • Vanaf 2 uren voor aanmelding bij de balie van de NOA/Holding mag u ook niet meer drinken. Uw gebruikelijke medicijnen mag u wel met wat water innemen.

Uitgebreide informatie hierover vindt u in de patiëntenfolder 'informatie over anesthesie'.

Het is mogelijk dat er gedurende de dag in het OK programma geschoven moet worden. Het zou dus kunnen dat u eerder of later aan de beurt bent dan de oorspronkelijk geplande tijd. Houd hier rekening mee.

Safety check

Op verschillende momenten tijdens uw opname stellen zorgverleners u een aantal vragen. Deze vragen stellen wij u herhaaldelijk om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt. Met deze safety checklist controleren wij uw identiteit (naam en geboortedatum) onder andere via uw polsbandje. 
Ook vragen wij u het type of soort behandeling die u krijgt en ook, als dit voor u van toepassing is, de te opereren zijde (links of rechts).

Op de dag van uw behandeling

Op de dag van uw behandeling meldt u zich, op het in de brief vermelde tijdstip, in de wachtruimte holding. Deze is gelegen op niveau 3. Volg hiervoor route F3. (Let op! Dit is niet de Intensive Care F3)


Routebeschrijving:

 • Als u vanuit de parkeergarage de centrale hal inloopt, neemt u de lift (C-D-E-F) aan uw linkerzijde naar niveau 3.
 • Als u vanuit de centrale hoofdingang de centrale hal inloopt, houdt u rechts aan. Neem de lift (C-D-E-F) naar niveau 3.

Vanuit de lift steekt u op niveau 3 schuin over. Daar bevindt zich de wachtruimte van de holding waar u zich aanmeldt.

Opname op de NOA

Nadat u zich heeft aangemeld, neemt u plaats in de wachtruimte holding. Een verpleegkundige haalt u daar op en brengt u naar de NOA. Daar heeft u een intakegesprek met de verpleegkundige.
Verdere voorbereiding
In verband met de steriliteit van de operatiekamer moet u zich omkleden. Dit is nodig om het infectiegevaar zo klein mogelijk te maken. U trekt uw eigen kleding en ondergoed uit en doet het operatiejasje aan en de OK muts op. Zorg ervoor dat uw haren bedekt zijn. Gebruik géén haarspelden of iets dergelijks (zie 'voorbereiding').  Nadat u zich omgekleed heeft,  gaat u in uw bed liggen.
Als u plaatselijke verdoving krijgt dan wordt deze in de holding geprikt of op de operatiekamer. Ook kan de chirurg of anesthesioloog nog even bij u langskomen. Het kan zijn dat u een tijdje moet wachten voordat een OK teamlid u komt ophalen.

Naar de operatiekamer

Op de operatiekamer zijn de anesthesiemedewerker, de anesthesioloog, de operatieassistenten, de chirurgen en de arts-assistent aanwezig. Omdat het Maastricht UMC+ een academisch ziekenhuis is, kunt u ook in contact komen met artsen en zorgverleners in opleiding.
De anesthesioloog bereidt u voor op de narcose. U krijgt een infuus en wordt aangesloten op de bewakingsmonitor. De chirurg controleert vervolgens uw gegevens (safety check). Als u slaapt of als de verdoving is ingewerkt, begint de chirurg met de operatie of het onderzoek.

Na de operatie

Na de operatie verzorgt de operatieassistent uw wond en maakt de anesthesioloog u wakker. Het kan zijn dat u dit niet bewust ervaart.

Recovery

Hier wordt u weer aangesloten aan de bewakingsmonitor en controleren de recoveryverpleegkundigen continu uw ademhaling, hartslag en bloeddruk. De recoveryverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft over uw toestand. U krijgt extra pijnstilling als dit nodig is. Zo nodig krijgt u iets tegen de misselijkheid. U blijft op de Recovery tot u goed wakker bent, uw algemene toestand stabiel is en de pijn onder controle is. De recoveryverpleegkundigen proberen deze ongemakken zo goed als mogelijk op te vangen, zodat u comfortabel naar de NOA kunt gaan. Voor vertrek naar de NOA draagt de recoveryverpleegkundige informatie over aan de verpleegkundige NOA (safety check). Uw arts en anesthesioloog beoordelen of u klaar bent voor ontslag. Uw vervolgafspraken, leefregels en recepten worden meegegeven.
Meer informatie over de Recovery vindt u in de patiëntenfolder 'Recovery'.

Terug naar de NOA voor ontslag naar huis

Afhankelijk van uw ingreep en uw situatie blijft u korte of langere tijd op de NOA. Uw chirurg komt nog bij u langs om u te informeren over de ingreep en het vervolgtraject. Op de NOA hoort u aan welke regels u zich moet houden en tot wanneer. Ook wordt afgesproken welke medicijnen u gaat gebruiken en welke pijnstillers u kunt nemen. Standaard pijnstilling is:

 • 1e stap : 4x daags 1000 mg. Paracetamol (zelf kopen bij drogist)
 • 2e stap : 2x daags 500 mg. Naproxen (zelf kopen bij drogist)
 • 3e stap : zo nodig 6x daags 5 mg. Oxycodon directe afgifte. (enkel op recept verkrijgbaar)

Tip: haal deze standaard pijnstilling op voorhand in huis. De behandelend arts en anesthesioloog beslissen wanneer u ontslagen wordt en onder begeleiding naar huis kunt. U of de verpleegkundige informeert uw begeleider dat u met een rolstoel opgehaald kunt worden.

Contact

Als er thuis complicaties optreden, zoals een nabloeding of er is iets met het verband dat u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u altijd contact opnemen met het ziekenhuis. Zijn er dezelfde dag  of nacht na ontslag complicaties, neem dan contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH)  T: 043-387 67 00. Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de polikliniek. Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaart.

Laatst bijgewerkt op 6 februari 2023