Balie poli Oncologie

Patiëntinformatie

Poli Oncologie - algemene informatie

Wat kunnen wij voor u betekenen en wat kunt u van ons verwachten.

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de poli Oncologie van het Maastricht UMC+. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • Er is geen sprake van kanker, maar van een goedaardige afwijking
 • Er is een vermoeden op kanker
 • De diagnose kanker is al gesteld
 • U bent stamceldonor
Vrijwilligers oncologie centrum
De poli Oncologie

 

Bij het Oncologie Centrum zijn experts (professionals/artsen) werkzaam die kundig zijn op het gebied van zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen. Zij werken nauw samen om zo snel mogelijk tot een juiste diagnose en een optimale behandeling te komen. Onderzoeken worden efficiënt achter elkaar gepland waardoor we verwachten dat u minder naar het ziekenhuis hoeft te komen en waardoor wachttijden kort zijn.

De poli Oncologie bevindt zich niet in het hoofdgebouw van het Maastricht UMC+ maar in één van de aangrenzende gebouwen: het dr. Tansgebouw. In dit gebouw bevindt zich ook Maastro clinic. Maastro is het radiotherapiecentrum waar diverse vormen van radiotherapie (bestraling) worden aangeboden. Dit centrum bevindt zich op niveau 1 tot en met 3.

Op niveau 4 bevindt zich het Dagcentrum Interne Ziekten waar onder andere chemotherapie wordt toegediend. De poli Oncologie bevindt zich op niveau 5 van het dr. Tansgebouw. U vindt meer informatie hierover in het deel “Bereikbaarheid”. Lees deze informatie goed door.

Wat kunt u van ons verwachten?

Op de poli Oncologie worden afspraken gemaakt met een arts, verpleegkundige of andere zorgverleners voor onderzoeken en behandelingen, het bespreken van uitslagen en controle gesprekken. Daarnaast maakt het Dagcentrum Interne Ziekten (niveau 4) ook deel uit van het Oncologie Centrum. Hier vinden poliklinische behandelingen zoals chemotherapie, bloedtransfusies en toedienen van andere medicatie via infuus plaats.

Onze spreekuren worden volgens afspraak gepland. We proberen ons zoveel als mogelijk te houden aan deze tijdsafspraken. Soms komt het echter voor dat een spreekuur door onvoorziene omstandigheden uitloopt. Als dit zich voordoet, dan informeren wij u hierover.

balie OC MUMC+

De eerste afspraak

De eerste afspraak wordt gemaakt door uw huisarts of de verwijzend specialist. U kunt echter ook de afspraak zelf maken (altijd na verwijzing).

Als u niet eerder in het MUMC + in behandeling bent geweest dan vragen wij u om eerst uw gegevens te laten registreren voordat u naar de polikliniek komt. U gaat hiervoor met het pasje of polisblad van uw ziektekostenverzekering naar het bureau Patiëntenregistratie op het Poliplein in het hoofdgebouw van het ziekenhuis. Van al onze patiënten die een polikliniek bezoeken, maken wij  éénmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw medisch dossier. In het kader van de patiëntveiligheid vinden wij het belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent. 

Als uw persoonlijke gegevens tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld bij verhuizing of een andere zorgverzekering, dan kunt u dit bij Patiëntenregistratie persoonlijk, telefonisch of via mail doorgeven.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan via de aanmeldzuil op polikliniek Oost of West met de afsprakenbrief of het patiëntenpasje.

U wordt vriendelijk verzocht om het volgende mee te nemen:

 • eventueel een verwijsbrief van uw huisarts of behandelend specialist;
 • een actueel overzicht (dit mag niet ouder zijn dan 7 dagen) van de medicijnen die u gebruikt of een medicijnpaspoort;
 • patiëntenpasje; in verband met uw veiligheid zijn wij verplicht dit pasje als identificatie te vragen.

U hebt eerst een gesprek met uw behandelend specialist en/of eventueel met een verpleegkundige. Zij zullen u vragen stellen, uw vragen beantwoorden en u vertellen welke vervolgonderzoeken plaatsvinden. U wordt waarschijnlijk ook lichamelijk onderzocht. De uitgebreidheid van dit onderzoek is afhankelijk van het specialisme en uw probleem. Houd er rekening mee dat een bezoek aan de polikliniek langere tijd in beslag kan nemen.

Sommige onderzoeken en uitslagen kunnen belastend voor u zijn. Het blijkt dat door de spanning vaak veel informatie verloren gaat. Daarom is het raadzaam om iemand mee te nemen. U kunt daarna alles rustig nog eens op een rij zetten. Schrijf eventuele vragen die u heeft vooraf op om te voorkomen dat u iets vergeet.

Een afspraak op afstand

Naast een afspraak op de polikliniek kan er ook een telefonische afspraak of een afspraak middels beeldbellen gepland worden.

Telefonische afspraak
Het volgende is goed om te weten.

 • Het MUMC+ belt met een anoniem nummer, neem inkomende anonieme gesprekken dus wel aan.
 • Zorg dat u op een plek bent waar u rustig kunt praten.
 • Noteer de vragen die u voor uw zorgverlener heeft, zodat u niets vergeet

Beeldbellen
Ook hiervoor  hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen.

Bloedprikken

Tussen 08.00 tot 16.00 uur kunt u bloed laten afnemen door de bloedprikdienst van de poli Oncologie. Deze bevindt zich direct tegenover de schuifdeuren aan de Oostkant van de poli Oncologie. U kunt de bloedbriefjes in de daarvoor bestemde brievenbus in de deur van deze kamer doen. U wordt vervolgens op volgorde naar binnen geroepen. U kunt tussentijds wachten in het Ontmoetingscentrum.
De bloedprikdienst heeft pauze van 12.20 tot 13.00 uur.

Second opinion

Het kan zijn dat u naar het MUMC+ komt omdat u graag advies wenst van een andere arts dan uw behandelend arts. U heeft dan een second opinion, een tweede mening aangevraagd. Het vragen om een second opinion is geen blijk van wantrouwen ten aanzien van uw eigen behandelaar. Bij een second opinion kan de wachttijd tot aan de afspraak per aandoening variëren. Soms is de wachttijd wat langer dan u graag zou willen. Dit heeft te maken met het feit dat al uw gegevens bij uw behandelend arts opgevraagd en besproken worden voordat u de eerste keer naar het spreekuur komt.

Het kan ook zijn dat u na een diagnose in het MUMC+ een second opinion wilt in een ander ziekenhuis. Op onze website vindt u hierover meer informatie.

Ontmoetingscentrum

Naast behandeling biedt de poli Oncologie andere activiteiten op het gebied van voorlichting en ondersteunende zorg. Daarom is naast de polikliniek een Ontmoetingscentrum ingericht. Het ontmoetingscentrum bevindt zich tussen poli Oost en poli West. U kunt hier terecht voor aanvullende informatie , vragen stellen aan medewerkers of er zelf informatie zoeken. De medewerkers kunnen u in contact brengen met patiëntenverenigingen.

Wachten: Soms moet u wachten op de uitslag van een onderzoek, uw afspraak bij de arts, bloedprikdienst of het Dagcentrum Interne Ziekten. U Wordt dan verzocht te wachten in het Ontmoetingscentrum. U wordt opgehaald zodra u aan de beurt bent om bloed te laten prikken of naar het Dagcentrum kunt. Heeft u een afspraak bij uw arts, dan kunt u vijf minuten voordat de afspraak gepland is naar de betreffende (Oost of West) wachtkamer gaan waar uw arts u ophaalt.

Ondersteuning: In het Ontmoetingscentrum zijn psychologen en maatschappelijk werkers aanwezig. Als u behoefte heeft aan extra begeleiding of ondersteuning of u heeft vragen over werk, financiën of huisvesting, kunt u bij hen terecht. Voor een gesprek met deze hulpverleners dient u wel een afspraak maken, hiervoor is een verwijzing van de behandelend arts of verpleegkundige nodig.
 

Bereikbaarheid

De poli Oncologie van het MUMC+ bevindt zich niet in het hoofdgebouw van het MUMC+ maar in het aangrenzende dr. Tansgebouw, op niveau 5.

Route en parkeren.

 • Parkeert u op het parkeerdek van het hoofdgebouw (MUMC+): Volg route 10-5
 • Parkeert u op P7 dr. Tanslaan 10: neem de hoofdingang van de Maastro clinic. Links en rechts in de hal bevinden zich de liften naar niveau 5: poli Oncologie.

U kunt uw navigatiesysteem instellen op dr. Tanslaan 10, 6229 ET Maastricht.

De betaalautomaat voor parkeerplaats P7 bevindt zich op de parkeerplaats tegen de fietsenstalling aan.

Betaalautomaat P7

 

 • Verlaat u het gebouw via de ingang van Maastro op niveau 0: steek dan over naar parkeerplaats P7. Hier loopt u rechtdoor naar de betaalautomaat bij de fietsenstalling.
 • Vanuit het Oncologie Centrum gaat u naar niveau 1. Volg de bordjes “loopbrug naar AZM”. Op de loopbrug aangekomen gaat u rechtsaf. U komt uit bij de trap/lift. Op niveau 0 loopt u naar buiten. Aan de linkerzijde bevindt zich de fietsenstalling en de betaalautomaat.

 

 

 

 • Taxi

  U geeft de taxichauffeur het adres dr. Tanslaan 10 door en neemt de hoofdingang van de Maastro clinic. Links en rechts in de hal bevinden zich de liften naar niveau 5: poli Oncologie.

 • Openbaar vervoer

  Komt u met de bus, dan stapt u uit bij halte Forum/MECC. U loopt naar MUMC+ ingang Noord. Deze ingang neemt u ook als u vanaf station Maastricht Randwijck komt. Vanaf deze ingang volgt u Route 10. Halverwege de loopbrug gaat u links door de klapdeuren; u bevindt zich nu in de Maastro clinic. Via de polikliniek van de Maastro clinic loopt u tot aan de glazen schuifdeur. Hier gaat u naar links, in deze gang vindt u de liften naar niveau 5: poli Oncologie.

 • Hulp nodig?

  Als u slecht ter been bent en hulp nodig heeft om naar de poli Oncologie te komen kunt u de hulp inroepen van de vrijwilligers. Zij zijn aanwezig bij de hoofdingang van het MUMC+.

Contact

Poli Oncologie:                                  043-387 64 00
Ontmoetingscentrum:                   043-387 26 00

Voor niet dringende vragen kunt u ons mailen: 
poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Voor het maken, verzetten of afzeggen van afspraken op langere termijn (meer dan een week) ga naar: www.oncologiemumc.formstack.com/forms/verzetten_maken_of_vragen_over_bloedbriefjes_medicatie

Bureau Patiëntenregistratie: 043-387 68 33 of pr@mumc.nl
Vrijwilligers: vrijwilligersorganisatie@mumc.nl

Websites

www.oncologie.mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 17 mei 2021