Maastricht UMC+

Folder

Hartfalen met behouden pompfunctie spreekuur

U bent door uw huisarts of cardioloog verwezen naar dit spreekuur, omdat u mogelijk hartfalen heeft met behouden pompfunctie (dit noemen we ook wel een stijf hart). In dit blad informeren wij u over dit spreekuur en waarom u bent doorverwezen. Dit controle spreekuur bestaat uit 2  afspraken op 2 verschillende dagen gepland. De 2e afspraak vindt plaats ongeveer 1 week na de 1ste afspraak. 

Waarom komt u op dit spreekuur?

Om hartfalen met behouden pompfunctie aan te tonen of uit te sluiten moeten er verschillende onderzoeken plaatsvinden. Niet alleen het hart, maar ook de longen en uw uithoudingsvermogen worden getest.

Locatie 1ste afspraak

De eerste afspraak vindt plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum, niveau 1 van het Maastricht UMC+. Volg route 5-1 blauw.
Er vinden deze dag ook afspraken plaats op de Longfunctie (niveau 2). Volg hiervoor route G2 en vervolgens bordjes Longfunctie.

Wat doen we tijdens deze afspraak?

De volgende onderzoeken vinden achter elkaar (in willekeurige volgorde) op 1 dag plaats . Houd er rekening mee dat alle onderzoeken samen ongeveer 4 uur duren.  De laborant voert deze onderzoeken uit, u ziet/spreekt dus geen cardioloog/arts-onderzoeker. 

 

Inspanningstest
Echo van het hart

Let op: Het Holterkastje en de ApneuLink dient u de dag na uw eerste afspraak (woensdag)  in te leveren bij de balie van de Polikliniek Hart+Vaat Centrum.

Heeft u recent één van bovenstaande onderzoeken al gehad? Dan wordt het onderzoek niet nogmaals gepland, tenzij de arts het belangrijk vindt voor uw gezondheid dat het onderzoek nog een keer plaatsvindt.

Wat neemt u mee naar deze afspraak?

 • Een actueel medicatieoverzicht (medicijn paspoort) 
 • De afspraakbevestiging (brief/e-mail) 
 • Sportkleding/gemakkelijke kleding mee voor het inspanningsonderzoek
 • Een (kleine) tas, om het apparaat voor het slaaponderzoek mee naar huis te nemen.
 • Een begeleider. Vanwege de vele afspraken en de informatie die u krijgt vinden sommige patiënten het fijn om een naaste/begeleider mee te nemen. 

Locatie 2e afspraak

De tweede afspraak vindt plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum, niveau 1 van het Maastricht UMC+. Volg route 5-1 blauw.

 

Wat doen wij tijdens deze afspraak?

U komt bij de cardioloog of arts-onderzoeker cardiologie.  De cardioloog of arts-onderzoeker bespreekt met u de resultaten van de onderzoeken van de eerste afspraak. Verder krijgt u nu de volgende onderzoeken:

 • ECG/hartfilmpje
 • Anamnese (dit betekent dat wij uw klachten op een rijtje zetten)
 • Lichamelijk onderzoek

.

Wat neemt u mee naar deze afspraak?

 • Een actueel medicatie overzicht  (ook wel AMO genoemd). 
 • De afspraakbevestiging (brief/e-mail) 

Wat is het voordeel van dit spreekuur?

U hoeft maar 2 keer naar het ziekenhuis te komen en wordt begeleidt door een deskundig team.

Vervolgtraject

Op basis van de uitslagen en het gesprek met uw cardioloog wordt een eventueel vervolgtraject met u besproken. Dat kan zijn:

 • aanvullend onderzoek
 • een behandeltraject en/of
 • een controle afspraak (bij diagnose hartfalen is dit over 1 jaar) .

Aanvullende onderzoeken plannen wij zo snel mogelijk en uiteraard brengen wij uw huisarts schriftelijk op de hoogte van onze bevindingen.

Wetenschappelijk onderzoek

De verpleegkundige/arts vraagt bij het eerste bezoek om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Uw deelname aan wetenschappelijk onderzoek is geheel vrijwillig en anoniem. Indien u deelneemt betekent dit dat wij tijdens het bloedonderzoek extra bloed afnemen. U hoeft dus niet extra geprikt te worden. Met uw bloed worden enkele testen gedaan die we in de toekomst mogelijk kunnen gebruiken om het ziektebeeld hartfalen met behouden pompfunctie beter te begrijpen. Uw deelname draagt bij aan het verbeteren van de zorg.  Mogelijk wordt u tijdens een van de afspraken gevraagd door de verpleegkundige/arts voor wetenschappelijke vervolgonderzoeken.

Komt u in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek, dan krijgt u uiteraard tijdens het spreekuur nog meer informatie. U bepaalt zelf of u wel of niet wilt deelnemen. Uw besluit heeft geen invloed op uw behandeling. 

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft willen wij die graag beantwoorden. Neem contact op met : 

 • Polikliniek Hart+Vaat Centrum
  T: 043 387 2727 
  E: poli.hvc@mumc.nl (polikliniek.hartenvaatcentrum@mumc.nl)
  (vermeld bij een e-mail altijd uw voor- achternaam en geboortedatum) 
Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1432