MUC+

Folder

Sneltraject

Sneldiagnostiek

Het sneltraject

Vanwege uw verwijzing naar de Longarts bent u in het Sneltraject geplaatst. Meestal gaat het om een afwijking die op uw longfoto of scan is gezien en waarvan we willen onderzoeken wat het is.

In het Sneltraject zijn alvast een aantal onderzoeken voor u gereserveerd om ze in relatief korte tijd  uit te kunnen voeren. De longarts bepaalt welke onderzoeken nodig zijn. Soms vinden er tijdens het traject nog wijzigingen plaats of blijken nog aanvullende onderzoeken nodig te zijn.

Voor enkele onderzoeken ontvangt u een apart bericht met een toelichting en de plaats waar u zich moet melden. Er staan ook belangrijke instructies in over nuchter blijven of juist water drinken vooraf. Leest u alle informatie zorgvuldig door. Als u bloedverdunners gebruikt kan het zijn dat u die moet stoppen 2, 3 of 5 dagen. In dat geval bellen wij u. Het is verder belangrijk dat u altijd een actueel medicatie overzicht bij u heeft. Dit kunt u bij uw apotheek halen.

Eerste bezoek

Onderzoek Opmerking/ folder
Bloed prikken Brief halen op longpoli: route Blauw 7 (30 minuten voor longfunctie onderzoek)
Longfunctie onderzoek https://info.mumc.nl/pub-978
Poli longziekten Longarts  
Poli longziekten Casemanager  
ECG (hartfilmpje) maken  
Poli anesthesie  

 

Tweede bezoek

Onderzoek Opmerking/ folder
Ct-scan https://info.mumc.nl/pub-838
PET-Ct scan Let op speciale voorbereiding.
https://info.mumc.nl/pub-886

 

Derde bezoek

Onderzoek Opmerking/ folder
Bronchoscopie Let op speciale voorbereiding. Zie folder voor voorbereiding en nazorg.
https://info.mumc.nl/pub-1655
Bronchoscopie met EBUS

Let op speciale voorbereiding. Zie folder voor voorbereiding en nazorg.
https://info.mumc.nl/pub-1656
https://info.mumc.nl/pub-1659

 

Na deze onderzoeken wordt de uitslag met de longarts en de casemanager besproken.

De ervaring leert dat het goed is om niet alleen te komen maar een vertrouwd persoon mee te brengen die mee kan luisteren. Na sommige onderzoeken is het advies om niet zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Op de website van het ziekenhuis kunt u aanvullende informatie en folders vinden.

Soms zijn ondanks bovenstaande, nog extra onderzoeken nodig (extra beeldvorming, kijkoperatie, consult ander specialisme).

Wat is een Casemanager?

Een casemanager is een gespecialiseerde zorgverlener en verpleegkundige die u tijdens deze onderzoeksfase kan begeleiden en opvangen.

  • Bij vragen over de onderzoeken.
  • Indien u een afspraak niet kunt nakomen of wilt verplaatsen.
  • Indien er behoefte bestaat een uitgebreidere toelichting na het artsenbezoek voor uzelf of uw naasten.
  • Als het nodig is om de onderzoeken toe te lichten of af te stemmen met andere zorgverleners in of buiten het ziekenhuis.
  • Als u iemand nodig heeft die naar u luistert en u helpt met gevoelens en zorgen.
  • Voor toelichting van het uitslaggesprek.
  • Om eventueel voorgestelde behandelopties te bespreken van de diagnose.
  • Om u in contact te brengen met patiëntenorganisaties of patiëntenbelangen stichtingen.

Afhankelijk van uw verdere behandeling worden de taken van de casemanager overgedragen.

Contact

Heeft u nog vragen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de Polikliniek Longziekten.
Tel:         043-387 55 00    ma t/m vrij 8:30-17:00 uur
E-mail: poli.longziekten@mumc.nl

Ook kunt u terecht bij de casemanager Longziekten voor het Sneltraject,
Erna Katoen    

Tel:         043-387 44 48    maandagmiddag, dinsdag en donderdag
E-mail:  e.katoen@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 3 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1696